RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN RAHOITUKSESTA

Keskiviikko 6.4.2022 klo 11.03


Toimenpidealoite

RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN RAHOITUKSESTA

 

Eduskunnalle

Puolustuskykymme kulmakivi on korkea maanpuolustustahto. Puolustusvoimilla on reservissä noin 900 000 koulutettua sotilasta. Reserviläiset muodostavat Suomen puolustuskyvyn perustan, sillä 97 prosenttia sodan ajan vahvuudestamme on reserviläisiä.

 

Vapaaehtoinen maanpuolustus on Suomen maanpuolustusta tukevaa kansalaistoimintaa. Se lujittaa suomalaisten maanpuolustustahtoa ja parantaa viranomaisten ja kansalaisten valmiutta selviytyä eri turvallisuustilanteissa.

 

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevillä järjestöillä on sen ylläpidossa tärkeä rooli. Suomessa on monia eri reserviläisjärjestöjä, joista kahdessa suurimmassa on jäsenenä lähes 66 000 suomalaista. Järjestöjen jäseninä on myös naisia.

 

Vapaaehtoinen maanpuolustustyötä ja -koulutusta toteuttavien järjestöjen tukemiseen on varattu vuoden 2022 budjetissa 4.852.000 euroa. Määrärahasta valtaosa käytetään julkisoikeudellisen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan tukemiseen. MPK kouluttaa yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa paikallisjoukkoja. Paikallisjoukkojen yksiköitä on mm. maakuntakomppaniat, taistelukoulutusyksiköt, suojaus- ja sotilaspoliisiyksiköt sekä perustamiskeskukset, joihin sijoitettujen reserviläisten yksilötaitojen kouluttamiseen ja ylläpitämiseen MPK järjestää eri kursseja.

 

Puolustusministeriön tekemällä päätöksellä vuonna 2021 kokonaistuesta 128.000 euroa ohjattiin Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Naisten Valmiusliiton toiminnan tukemiseen niin, että kukin järjestö sai 32.000 euron tuen. Tämä on erittäin vähän verrattuna muiden kansalaisjärjestöjen valtiolta saamiin avustuksiin. Esimerkiksi vuonna 2021 Aseistakieltäytyjäliitto sai valtionapua 63 000 € ja Suomen Rauhanpuolustajat 177 000 €. Jäsenmääriin suhteutettuna reserviläisjärjestöille myönnetään tukea alle 1 € /jäsen ja esim. rauhanpuolustajille 85 € /jäsen.

 

Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Naisten Valmiusliiton toiminnan tukitasoja tulisi pikaisesti korottaa vastaamaan näiden liittojen toiminnan tärkeyttä maamme sotilaalliselle puolustuskyvylle.

 

Vaikka Suomea ei tällä hetkellä uhkaa välittömät sotatoimet, ne ovat kuitenkin mahdollisia ja Suomen tulisikin varautua siihen, että Venäjän sotatoimet voivat levitä Ukrainan rajojen ulkopuolelle.

 

Ukrainan tilanteen seurauksena suomalaisten kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen on kasvanut entisestää ja tämän isänmaallisen toiminnan rahoituksen turvaaminen entistä tärkeämpää.

 

Edellä olevan perusteella ehdotan

 

että hallitus ryhtyy lisätalousarvion yhteydessä toimenpiteisiin LISÄÄMÄLLÄ RAHOITUSTA MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖJEN TOIMINAN TUKEMISEEN JA OHJAAMALLA LISÄTUKEA RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN RAHOITUKSEEN JO VUODEN 2022 AIKANA

 

Helsingissä 11.3.2022

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Rami Lehto PS


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini