OMAISHOIDOLLE ARVOSTUSTA

Keskiviikko 9.12.2020 klo 12.14


Tällä hetkellä Suomessa noin 350 000 henkilöä hoitaa säännöllisesti läheistään. Heistä noin 50 000:lla on sopimus omaishoidon tuesta. Mikäli arvokasta työtä tekeviä omaishoitajia ei olisi, vaan kaikki 50 000 omaishoidontuella olevaa omaishoidettavaa hoidettaisiin laitoshoidossa, palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa, hoitomenot olisivat yli kolme miljardin euroa. Omaishoito säästääkin hoidettavaa kohti kymmeniä tuhansia euroja vuodessa yhteiskunnan varoja. 

Tämä on vain yksi asia miksi omaishoidon hoitopalkkio pitää muuttaa verottomaksi. Kaikki omaishoitajat tekevät valtavan tärkeää työtä oman jaksamisensa kustannuksella. Omaishoito voi olla niin fyysisesti, kuin henkisesti raskasta työtä. Suomessa tarvitaankin vielä enemmän panostuksia omaishoitajien jaksamiseen. Tämän edistämiseen ja valvomiseen pitäisi perustaa omaishoidon valtuutettu.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 kuntien omaishoidon palkkiot olivat yhteensä 226 miljoonaa euroa. Palkkioiden lisäksi kunnille tuli kuluja omaishoidettaville annetuista palveluista, omaishoitajien vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista. Vuoden 2020 omaishoidontuen hoitopalkkiot ovat 408,09 euroa kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa. 

Omaishoito on veronalaista tuloa, ja sitä verotetaan ansiotulona, eli verotetaan ansiotulona. Omaishoidon tuen saajista 58 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä. Tämä vaikuttaa tuensaajajoukon keskimääräiseen marginaaliveroprosenttiin, jolloin myös esimerkiksi ansaitusta eläkkeestä joutuu maksamaan korkeampaa veroa. Eli omaishoitajaa rangaistaan verotuksella, kun hän toimii omaishoitajana.

Jos omaishoidontuki muutettaisiin toivomukseni mukaan verovapaaksi, niin valtion verotulot tippuisivat vain murto-osalla verrattuna siihen, mitä omaishoidolla säästetään nykypäivänä.

Verotuksen muutokset ovat mahdollisia ja ne ovat arvovalintakysymyksiä. Omaishoidon verottomuus ei olisi Suomen taloudelle iso asia, mutta vähän reilun 400 euron omaishoidon palkkiolla ympärivuorokautista työtä tekevälle omaishoitajalle sillä olisi valtava merkitys. Omaishoitajalla pitäisi olla tunne siitä, että hänen tekemäänsä työtä myös yhteiskunta arvostaa.

Nykymalli, jossa omaishoitoa verotetaan rankasti, ei lämmitä eläkeläistä, joka yrittää tulla toimeen omien vaivojensa kanssa ja samalla hoitaa esimerkiksi muistisairasta puolisoaan. Tai työikäistä omaishoitajaa, joka on jättäytynyt työelämän ulkopuolelle, jotta voi hoitaa sairasta lastaan tai muuta läheistään. Yhteiskunta ei voi laskea sen varaan, että kyllä he omansa hoitavat vaikka kuinka pienellä tuella tai arvostuksella. Kuten nykyään tapahtuu.

Omaishoitajat kun tekevät työtään suuresta rakkaudesta ja osa ehkä yhteiskunnan paineesta ja velvollisuuden tunteesta. Omaishoito on usein myös henkisesti ja fyysisesti raskasta, johtuen hoidon sitovuudesta, joka usein sitoo omaishoitajan aikaa 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Harva omaishoitaja ei myös halua pitää hänelle suotuja vapaapäiviä, sillä omaishoidettavaa ei haluta viedä kunnan järjestämään hoitoon kodin ulkopuolelle. Kodin, joka on hoidettavalle tuttu ja turvallinen ympäristö.

Olen sitä mieltä, että vihdoin ja viimein omaishoidontuki on saatava verovapaaksi ja omaishoitajille on annettava viimein heidän ansaitsema arvotus arvokkaasta työstä.


Kommentit

24.1.2021 14.44  Hannu Karhunen

Hei! Olen vaimoni omaishoitaja ja tunnen luissani tämän työn raskauden, sekä miten
yhteiskunta "tukee" meitä omaishoitajia.
Puhutaan ja luvataan ottaa asia hoitettavaksi, mutta ei tapahtu mitään.
Näyttää siltä kun vaaleja on tulossa kyllä hoitetaan.
Kirjoituksesi kanssa olen samaa mieltä omaishoidosta, se on raskasta ja kuluttavaa.
Verotus on myös sellainen kun saan pienehköä työeläkettä ja omaishoitajan tukea nousee veroprosentti jolloin nettotulo jolla me eletään jää pieneksi.

Terveisin hannuk


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini