ULKOMAINEN HALPATYÖVOIMA TULEE VERONMAKSAJILLE KALLIIKSI

Lauantai 27.10.2018 klo 11.40


Perussuomalaiset haluavat pitää kiinni ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta, toisin kuin enemmistö muiden puolueiden istuvista kansanedustajista. Heidän toiveenaan on avata suomalaiset työmarkkinat koko maailmalle, siitäkin huolimatta, että matalapalkka-aloille suuntautuva työperäinen maahanmuutto kasvattaa usein julkisia menoja enemmän kuin tuo tuloja. 

Nykyinen saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että työnantajan on palkattava avoimeen työtehtävään ensisijaisesti Suomen tai muun EU- tai ETA-maan kansalainen. Tällä pyritään estämään koko maailman matalasti koulutetun tai kouluttamattoman väestön muuttoliike Suomeen.

Jos saatavuusharkinnasta luovuttaisiin, niin monilla aloilla palkkakehitys olisi entistäkin hitaampaa ja tai jopa laskisi tulevaisuudessa. Jo nykyisellään on aloja joihin suomalainen ei hakeudu juuri siitä syystäettä työstäsaatavilla ansioilla ei tule toimeen edes perheettömät. Näistä töistä alueellinen ELY-keskus onkin voinut poistaa saatavuusharkinnan, kuten Uudellamaalla on jo tehty tiettyjen alojen suhteen.

Ilman saatavuusharkintaa Suomeen voisi tulla työskentelemään mille alalle tahansa, jos työstä saatu palkka olisi alan minimipalkan tasoa tai vähintään 1200 euroa kuussa bruttona. Jo Ruotsista saadut kokemukset osoittavat, että työhön tulleet maahanmuuttajat työllistyvät aloille, joissa ei ole työvoimapulaa. Ja moni heistä suostuu myös pienempään palkkaan, sekä tekemään pidempää työpäivää kuin työehtosopimukset sallivat. Joko tietämättömyyttään tai vapaaehtoisesti. 
Onhan matalan elintason maasta muuttavalle usein tärkeintä päästä paremman elintason maahan, jossa sosiaaliturvakin toimii. Saatavuusharkinnan poisto on myös kokemuksien perusteella tuonut ilmiön, missä työnantaja myy valetyöpaikan ulkomaalaiselle työntekijälle, jolloin työntekijä joutuu maksamaan oman palkkansa. Tai voi jäävelkaa työnantajalle työpaikastaan ja joutuu käytännössä työskentelemääorjatyöntekijänä.

Miksi sitten niin moni kansanedustaja haluaa luopua tarveharkinnasta? Suurin syy siihen on, että tällä tavoin yrittäjät pystyvät keräämään maksimaalisen voitonpienipalkkaisilla maahanmuuttajilla, joidenelinkustannuksista osan maksaa Suomalaiset veronmaksajat. Ja kun työvoimaa on tarpeeksi tarjolla, niin palkkoja ei tarvitse koskaan nostaa, eikä työoloista tarvitse välittää. Onhan rajan takana aina lisää työvoimaa.

Vaikka matalapalkka-aloille töihin tulevat maahanmuuttajat ovat käytännössä ensimmäisen Suomessa olo vuotensa jälkeen vielä töissä, niin tulokset osoittavat, että heidän työllisyys laskee muutaman vuoden jälkeen pääsääntöisesti alle kantaväestön työllisyysasteen. Kuten myös työtulot pysyvät pääasiassa pienempinä ja laskevat sitä mukaan,kuinka kauan ovat Suomessa olleet. Tämä taas johtaa heille maksettujen sosiaalietuuksien kasvuun, joita kasvattavat myös perheenyhdistämiset. Ja tästä lasku lankeaa tietysti suomalaisille veronmaksajille.

Eniten minua ja monia muita on ihmetyttänyt se, että osamyös sdp:n (20%) ja vasemmiston (25%) kansanedustajista toivoo ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinnan poistoa!Ainoa syy siihen voi olla vain se, että näin halutaan saada uusi ja helppo väylä maahanmuuttajille hakea turvapaikkaa Suomesta. Ruotsissahan on käynyt niin, että moni ensin töihin tullut maahanmuuttaja onkin hetken päästä hakenut turvapaikkaa. Kysynkin, miksei näin kävisi myös Suomessa?


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini