TOIMENPIDEALOITE SÄHKÖPOTKULAUTOJEN PYSÄKÖINNISTÄ

Maanantai 9.1.2023 klo 22.51


Eduskunnalle

Suuren suosion saavuttaneet vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat tuttu näky suurimmissa kaupungeissamme. Käytännössä vuokrausfirmat voivat suorittaa toimintaansa kaupungeissa varsin vapaasti. Niiden rähähdysmäinen kasvu synnytti kuitenkin myös monia lieveilmiöitä, kuten potkulautailijoiden onnettomuudet, muiden kulkijoiden turvallisuuden vaarantamisen ja lautojen holtittoman pysäköinnin kulkuväylille ja pihoille. Pysäköinti rehotti varsin villinä ja pitkin poikin kulkuväyliä lojuvat laudat herättävät ärtymystä. 

Sähköpotkulaudat ovat virallisesti kevyitä sähköajoneuvoja. Ne tulee pysäköidä kuten muutkin ajoneuvot, ja niitä myös koskevat samat liikennesäännöt. Sähköpotkulaudat rinnastetaan tieliikennelaissa polkupyöriin. Tieliikennelain mukaisesti sähköpotkulaudan saa pysäköidä tai pysäyttää jalkakäytävälle tai pyörätielle, mutta niin, ettei se haittaa liikennettä ja liikkumista.

Sähköpotkulautoja vuokraavat yritykset eivät tarvitse toimintaansa lupaa kaupungilta. Sähköpotkulautojen vuokrauspalvelut ovat yleensä asemattomia, toisin kuin esimerkiksi kaupunkipyörät, eivätkä ne siten varaa kaduilta tilaa.

Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa sähköpotkulautojen pysäköinnin jalkakäytäville, kun pysäköity laite ei estä muuta liikkumista. Yritysten ei tarvitse varata alueita vuokrattavien laitteidensa pysäköintiin eikä siten sopia kaupungin kanssa toiminnastaan.

Osalla kaupungeista on virallinen ohjeistus sähköpotkulautojen käytöstä. Ohjeistuksessa on määritelty muun muassa nopeusrajoitusalueet ja alueet, joihin lautoja ei voi jättää. Toimintaohjeen noudattaminen perustuu kuitenkin yritysten vapaaehtoisuuteen. Sähköpotkulautapalvelun tarjonta on vapaa elinkeino, eikä sähköpotkulaudoilla ajo tai niiden pysäköinti katualueella edellytä kadunpitäjältä erillistä suostumusta tai lupaa.

Valtioneuvoston liikenneturvallisuusstrategiaa koskevassa periaatepäätöksessä on yhtenä toimenpiteenä selvittää mahdollisuutta lisätä lainsäädännössä kaupunkien toimivaltaa niin, että niillä olisi paremmat mahdollisuudet ohjata niiden alueella olevia liikkumisen palveluja.

Jotta sähköpotkulautojen pysäköinnistä olisi mahdollisimman vähän haittaa muulle liikenteelle ja liikkujille, tulisi niiden pysäköinti rajata tietyille alueille. Tieliikennelain mukaisesti sähköpotkulaudan saa pysäköidä tai pysäyttää jalkakäytävälle tai pyörätielle, mutta niin, ettei se haittaa liikennettä ja liikkumista. Tähän tarvitaan laki, jotta kaupungit voisivat lain nojalla määrittää tarkat pysäköintialueet vuokrattaville sähköpotkulaudoille. Esimerkiksi keskustoissa olisi alueita, joihin sähköpotkulaudat voisi jättää ja keskustojen ulkopuolella esim. linja-autopysäkkien, koulujen ja ostoskeskuksien läheisyyteen. Kaupunki voisi velvoittaa sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä valvomaan pysäköintiä GPS-paikannuksen avulla.

Edellä olevan perusteella ehdotan

 

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin uuden pykälän lisäämisestä tieliikennelakiin: ”Vuokrattavan kevyen sähköajoneuvon saisi pysäköidä ainoastaan tähän tarkoitukseen varatulle alueelle”.

 

Helsingissä 18.10.2022


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini