YHDENVERTAISUUS

Keskiviikko 20.3.2019 klo 15:27

Viime aikoina on paljon puhuttu ikäihmisten hoivasta ja varsinkin sen puutteesta. Meillä ei ole vanhusasiainvaltuutettua, joka valvoisi ikäihmisten oikeuksia. Mutta meillä on yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka valvoo vähemmistöjen kuten ulkomaalaisien oikeuksia.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ensimmäinen kertomus oli vasta eduskuntakäsittelyssä ja siinä hän toi esille yhdeksän suositusta,joihin eduskunnan pitäisi reagoida. Jätin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa viiteen suositukseen vastalauseen, joita perussuomalaiset vastustavat. Myös eduskunnan täysistunnossa jätin vastalauseen, jota kannatti vain meidän perussuomalaisten eduskuntaryhmä. Käydäänpä hieman läpi näitä perussuomalaistenvastustamia suosituksia.

Valtuutetun mielestä pitäisi valmistella ulkomaalaislakiin muutoksia, joiden mukaan viranomaisten pitäisi uskoa turvapaikanhakijoiden tarinat, ilman niiden kyseenalaistamista. Ellei sitten pystytä toisin todistamaan. Siis kaikki kertomukset pitäisi uskoa sumeilematta. Samalla toissijaisen suojeluaseman saaneille pitäisi turvata oikeus perheidenyhdistämisiin, vaikka heillä ei olisi minkäänlaista mahdollisuutta elättää perheenjäseniään Suomessa. Valtuutetun mielestä siis koko suku Suomeen ja veronmaksajat maksavat kulut hamaan tulevaisuuteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä myös ilman oleskelulupaa maassamme oleville pitäisi tarjota samat vastaanottopalvelut kuin turvapaikanhakijoille ja niin kauan kuin he maassamme viihtyvät.Samalla vaaditaan, että ilman oleskelulupaa maassamme oleville taattaisiin mahdollisuus asioida viranomaisten kanssa, ilman pelkoa kiinniottamisesta ja maasta poistamisesta

Ja huipentumana yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille pitäisi taata välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Siis laittomasti maassamme oleville.Näiden lisäksi valtuutettu haluaa lisäresursseja, jotta voisi valvoa, että maasta poistamiset eivät tapahdu hänen mielestään väärin.  

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksista voikin todeta seuraavaa.

Kun ulkomaalainen saapuu maahamme ja kertoo tarpeeksi uskottavan tarinan häneen kohdistuneesta uhkasta kotimaassaan, niin hänen kertomustaan ei saa kyseenalaistaa vaan pitää myöntää heti turvapaikka. Myös hänen suuri sukunsa pitää päästäämaahamme suomalaisten kustannuksella elämään. Jos kuitenkin käy niin, ettei turvapaikkaa myönnetä, niin palveluiden pitää silti pelata ja Kelassakin pitäisi voida poiketa rahaa hakemassa. Ilman kiinniottamisen ja maasta poistamisen pelkoa. Ja niin kauan kuin laittomasti maassamme oleva viihtyy ja haluaa Suomen lomaansa jatkaa, niin hänelle pitää taata täysi ylläpito terveyspalveluineen suomalaisten kustannuksella. Ja ainahan suomalaisten verotusta voi kiristää, jotta rahat riittävät tähän kaikkeen.  

Tätä en voi ymmärtää, enkä suomalaisten kansanedustajana voi näitä suosituksia hyväksyä. Siksi vastustin niitä ja tulen vastustamaan jatkossakin. Turvapaikkaturismi maksaa jo nykyisellään miljardeja vuodessa meille suomalaisille. Samaan aikaan kun vanhustenhoito ja terveyspalvelut ovat retuperällä ja kaikesta pitäisi leikata.

1 kommentti .

SUOMI EI SAA OLLA ELÄKEASIOISSA POHJOLAN JAPANI

Lauantai 9.2.2019 klo 11:52

Ennen puhuttiin, että Suomi olisi Pohjolan Japani. Toivon todella, ettei tulevaisuudessa näin ole. Nykyisin Japanin eläkeläiset tekevät etenevässä määrin rikoksia, että pääsisivät vankilaan ja syy siihen on yksinäisyys ja köyhyys. Tilastojen mukaan Japanissa yli 21 prosenttia vangeista on yli 65 vuotta täyttäneitä ja rikoksien uusimisprosentti on kaksinkertainen verrattuna nuoriin rikollisiin. Tosin yli 65-vuotiaiden rikokset ovat pieniä, mutta niistäkin annetaan huomattavasti Suomen tasoa pidempiä tuomioita. Miksi sitten Japanissa eläkeläiset tekevät etenevässä määrin rikoksia? Syynä on usein yksinäisyys ja etenkin köyhyys. Vankilassa on lämmintä, tarpeeksi ruokaa ja ilmainen sairaanhoito.

Meidän on pidettävä huolta siitä, ettei meille käy samoin tulevaisuudessa. Meillä on suuri joukko eläkeläisiä, jotkakitkuttelevat pienen eläkkeen turvin ja huoli huomisesta on läsnä päivittäin. Moni on tehnyt pitkän ja raskaan työuran, mutta silti eläke on voinut jäädä pieneksi ja toimeentulo on haastavaa. On lääkekuluja, lääkärilaskuja ja muutenkin eläminen kallistuu koko ajan. 

En halua Suomen ajautuvan Japanin tielle ja siksi asioille pitää tehdä pikaisesti jotain. Ensinnäkin taitettu indeksi pitää ensi vaalikaudella muuttaa vähintään puoliväli-indeksiksi ensimmäisen tuhannen euron osalta. Tämä kohottaisi etenkin pientä työeläkettä saavien ostovoimaa. Samalla eläkkeensaajien verotus pitää alemmissa tuloluokissa laskea vähintään samalle tasolle työtuloverotuksen kanssa.

Tiedän kyllä. Helpommin sanottu kuin tehty. Sillä vastustusta tulee jatkossakin taitetun indeksin muuttamiseksi. Onhan työeläkevarantoja vartioivien eläkeyhtiöiden hallitukset työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen hallussa. Näistä palkansaajajärjestöillä vahva enemmistöminkä mahdollistaa ja varmistaa lakiSuomennettuna siis demarit hallitsevat meidän eläkevarantoja ja samaisen puolueen johdolla synnytettiin 90-luvulla nykyinen taitettu indeksi. Lipposen demarit löivät tahtia ja kokoomus, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp olivat myötämielisiä,kun nämä viisi puoluetta päättivät aloittaa eläkeläisten kurittamisen. Eläkekattoakaan ei ole asetettu, vaikka se on yleisesti käytössä eri Euroopan maissa

Työnantaja ja työntekijä kustantavat kumpikin osan työeläkemaksusta ja maksu on sidoksissa työntekijän palkkaan. Ilman poikkeamia eläkettä kertyy 1,5 % vuosiansiosta. Mitä pienempi palkka, sitä vähemmän työnantaja ja työntekijä maksavat euromääräisesti työeläkemaksua ja sitä pienempi eläketulevaisuudessa. Mutta mitä jos pienimmistä palkoista työnantaja joutuisikin maksamaan suurempaa työeläkemaksua, mikä kerryttäisi suuremman eläkekertymän kuin 1,5 %? Vaikka 1,7 %. Näin pienituloiselle kertyisi suurempi eläke, kuin nykymallilla. Jajos työnantaja ei haluaisi maksaa korotettua työeläkemaksua, niin hän voisi nostaa työntekijän palkkaa, milloin korotettu palkka kerryttäisi tuolla 1,5 %:n eläkekertymällä suurempaa eläkettä kuin aikaisempi alempi palkka. 

Näin saisimme myös pienituloisille tulevaisuudessa kohtuullisen eläkkeen, millä tulisi toimeen myös normaalissa arjessa.Suomalainen kun ei voi hakea turvapaikkaa Suomesta, jolloin lämmin ja mieluinen ateria katettaan pöytään monta kertaa päivässä. Asumisen ja terveydenhoidon ollessa ilmaista, eikä lääkäriinkään tarvitse jonottaa useita viikkoja.

Kommentoi kirjoitusta.

ULKOMAINEN HALPATYÖVOIMA TULEE VERONMAKSAJILLE KALLIIKSI

Lauantai 27.10.2018 klo 11:40

Perussuomalaiset haluavat pitää kiinni ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta, toisin kuin enemmistö muiden puolueiden istuvista kansanedustajista. Heidän toiveenaan on avata suomalaiset työmarkkinat koko maailmalle, siitäkin huolimatta, että matalapalkka-aloille suuntautuva työperäinen maahanmuutto kasvattaa usein julkisia menoja enemmän kuin tuo tuloja. 

Nykyinen saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että työnantajan on palkattava avoimeen työtehtävään ensisijaisesti Suomen tai muun EU- tai ETA-maan kansalainen. Tällä pyritään estämään koko maailman matalasti koulutetun tai kouluttamattoman väestön muuttoliike Suomeen.

Jos saatavuusharkinnasta luovuttaisiin, niin monilla aloilla palkkakehitys olisi entistäkin hitaampaa ja tai jopa laskisi tulevaisuudessa. Jo nykyisellään on aloja joihin suomalainen ei hakeudu juuri siitä syystäettä työstäsaatavilla ansioilla ei tule toimeen edes perheettömät. Näistä töistä alueellinen ELY-keskus onkin voinut poistaa saatavuusharkinnan, kuten Uudellamaalla on jo tehty tiettyjen alojen suhteen.

Ilman saatavuusharkintaa Suomeen voisi tulla työskentelemään mille alalle tahansa, jos työstä saatu palkka olisi alan minimipalkan tasoa tai vähintään 1200 euroa kuussa bruttona. Jo Ruotsista saadut kokemukset osoittavat, että työhön tulleet maahanmuuttajat työllistyvät aloille, joissa ei ole työvoimapulaa. Ja moni heistä suostuu myös pienempään palkkaan, sekä tekemään pidempää työpäivää kuin työehtosopimukset sallivat. Joko tietämättömyyttään tai vapaaehtoisesti. 
Onhan matalan elintason maasta muuttavalle usein tärkeintä päästä paremman elintason maahan, jossa sosiaaliturvakin toimii. Saatavuusharkinnan poisto on myös kokemuksien perusteella tuonut ilmiön, missä työnantaja myy valetyöpaikan ulkomaalaiselle työntekijälle, jolloin työntekijä joutuu maksamaan oman palkkansa. Tai voi jäävelkaa työnantajalle työpaikastaan ja joutuu käytännössä työskentelemääorjatyöntekijänä.

Miksi sitten niin moni kansanedustaja haluaa luopua tarveharkinnasta? Suurin syy siihen on, että tällä tavoin yrittäjät pystyvät keräämään maksimaalisen voitonpienipalkkaisilla maahanmuuttajilla, joidenelinkustannuksista osan maksaa Suomalaiset veronmaksajat. Ja kun työvoimaa on tarpeeksi tarjolla, niin palkkoja ei tarvitse koskaan nostaa, eikä työoloista tarvitse välittää. Onhan rajan takana aina lisää työvoimaa.

Vaikka matalapalkka-aloille töihin tulevat maahanmuuttajat ovat käytännössä ensimmäisen Suomessa olo vuotensa jälkeen vielä töissä, niin tulokset osoittavat, että heidän työllisyys laskee muutaman vuoden jälkeen pääsääntöisesti alle kantaväestön työllisyysasteen. Kuten myös työtulot pysyvät pääasiassa pienempinä ja laskevat sitä mukaan,kuinka kauan ovat Suomessa olleet. Tämä taas johtaa heille maksettujen sosiaalietuuksien kasvuun, joita kasvattavat myös perheenyhdistämiset. Ja tästä lasku lankeaa tietysti suomalaisille veronmaksajille.

Eniten minua ja monia muita on ihmetyttänyt se, että osamyös sdp:n (20%) ja vasemmiston (25%) kansanedustajista toivoo ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinnan poistoa!Ainoa syy siihen voi olla vain se, että näin halutaan saada uusi ja helppo väylä maahanmuuttajille hakea turvapaikkaa Suomesta. Ruotsissahan on käynyt niin, että moni ensin töihin tullut maahanmuuttaja onkin hetken päästä hakenut turvapaikkaa. Kysynkin, miksei näin kävisi myös Suomessa?

Kommentoi kirjoitusta.

RAJAT KIINNI SAASTUTTAJILTA

Sunnuntai 14.10.2018 klo 22:18

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ja suurin osa kansanedustajista aloitti heti kilvanlaulannan, kuinka Suomen pitäisi entisestään vähentää päästöjään (enemmän kuin muut EU:n maat). Mikä taas tarkoittaisi sitä, että viimeinen sammuttaa valot, kun Suomi pysäytetään.

Jopa Sdp:n vihertävä puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti, että maamme vientiveturi metsäteollisuus pitäisi ajaa alas, sekä lämmityksen ja autoilun verotusta olisi kiristettävä. Meidän päästöjä, kun olisi vähennettävä myös muiden maiden puolesta. Vaikka se tarkoittaisi maamme teollisuuden alasajoa ja työpaikkojen siirtymistä entistä enemmän kaikkein eniten saastuttaviin maihin.

WHO:n tutkimuksien mukaan Suomessa on maailman paras ulkoilmanlaatu ja Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on vain reilun promillen luokkaa. Tämäkin pianoinen päästömäärä johtuu pääsääntöisesti siitä, että meillä on kylmä ilmasto ja pitkät välimatkat.

Teollisuuden ja liikenteen päästöjen minimointiohjelmat ovat tuottaneet tulosta. Suomi on mallikkaasti hoitanut ilmastotavoitteet, toisin kuin muut EU-maat. EU on lisännyt hiilidioksidipäästöjä 40 miljoonaa tonnia. Saksa on lisännyt eniten kivihiilituotantoaan ja mikä ilmaston kannalta pahinta niin ruskokivihiilellä. Kiinakin kasvatti hiilidioksidipäästöjään 120 miljoonaa tonnia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Myös pieni naapurimaamme Viro kasvattaa päästöjään vuosi toisensa jälkeen. Todettakoon, että Yhdysvallat on vähentänyt maista eniten hiilidioksidipäästäjä, yli 42 miljoonalla tonnilla vuonna 2017.

Nyt on muiden maiden aikaa hoitaa osuutensa, Suomella ei ole käytännön mahdollisuuksia, eikä taloudellisesti varaa ottaa muiden maiden päästötaakkoja kantaaksemme. Toisin kuin muut puolueet perussuomalaiset puolustavat suomalaisten oikeuksia ajaa omalla autollaan rajoituksetta, sekä lämmittää takat ja kiukaat puuta polttaen. Suuri ilmastoteko on myös säilyttää teollisuuden työpaikat Suomessa.

Suomella on ainoa mahdollisuus varjella omaa puhdasta ilmaansa estämällä saastuttajien tulo maahamme. Ne autot, jotka eivät täytä suomalaisten autoilta vaadittuja päästötavoitteita, on jätettävä rajalle tai maksavat korkea ilmastovero Suomen valtion kassaan. Myös Kiinasta, Intiasta, Puolasta ja muista eniten saastuttavista maista tuleville tuotteille on asetettava ilmastotulli. Kuten kansainvaellus etelästä pohjoiseen pitää pysäyttää määrätietoisin ottein myös ilmastosyistä. Jos väestö pohjoisessa kasvaa maahanmuuton myötä, tämä vetää maton alta kaikilta päästötavoitteilta.

Kommentoi kirjoitusta.

VALTUUSTOALOITE

Maanantai 8.10.2018 klo 17:59

Valtuustoaloite

Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Lahden kaupunki selvittää mahdollisuuden kokeilla maksutonta joukkoliikennettä kaikille lahtelaisille peruskouluikäisille (7-16-vuotiaille)lapsille Lahden kaupungin alueella. Maksuton joukkoliikenne olisi voimassa myös vapaa-ajalla ja loma-aikoina.

Lahti on asettanut tavoitteekseen mm. kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 70 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Lahden visiona on olla rohkea ympäristökaupunki, joka tunnetaan myös kokeilevasta toiminnastaan.  Päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii monia eri keinoja. Yksi keino olisi kannustaa lapsia ja nuoria käyttämään joukkoliikennettä. 

Peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne lisäisi myös lasten ja nuorten tasa-arvoa. Harrastus- ja ajanvietemahdollisuudet eivät olisi ainakaan kiinni bussilippujen hinnoista, vanhempien työvuoroista tai perheen varallisuudesta. Monissa tapauksissa myös perheen toisesta autosta voitaisiin luopua.

Joukkoliikenteen kehittäminen on yksi merkittävimmistä keinoista, joita kaupungeilla ja kunnilla on käytettävänään energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä, yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisessä sekä liikenneturvallisuuden ja monipuolisten liikkumismahdollisuuksien lisäämisessä (WSP Finland/JEE: Käyttäjälähtöinen joukkoliikenne).

Lahden seudun liikenteessä käytetään valtakunnallista Waltti-lippujärjestelmää, jota voi käyttää useamman alueen joukkoliikenteessä. Saatavilla on myös koululaislippu, joka toimii kello 6:00 – 18:00 välillä.  Lippu on voimassa koko lukuvuoden. Matkat ovat koulupäiväkohtaisia ja oikeuttaa enintään kahteen ilmaiseen matkaan koulupäivinä. Matkoihin sisältyy vaihto-oikeus. 

Mikkelin kaupungissa on käytössä maksuton joukkoliikenne mikkeliläisille peruskoululaisille (7v -16v). Lippu on lapsen henkilökohtainen lippu ja sitä eivät muut perheenjäsenet saa käyttää.
Lipulla saa tehdä vapaa-ajanmatkoja sekä koulumatkoja koko kausilipun (365 päivää) ajan rajattomasti. 

Kyseessä on Mikkelin kaupungin teknisen lautakunnan hyväksymä kahden vuoden kokeilu. Lapset ja nuoret saavat käyttää Mikkelin kaupungin joukkoliikennettä koko kaupungin alueella ilmaiseksi myös kouluajan ulkopuolella ja loma-aikana. Myös opettajan johdolla tehdyt koululaisryhmien matkat voi tehdä jatkossa maksuttomasti, mikä parantaa koulujen mahdollisuuksia tehdä retkiä kaupungin sisällä. 
Kokeilun tarkoitus on opettaa koululaisia käyttämään ensisijaisesti joukkoliikennettä. Perusopetukseen halutaan myös säästöjä kokeilun avulla, kun koulukuljetukset saadaan siirrettyä ilmaiseen joukkoliikenteeseen.

Myös muissa kunnissa on vastaavanlainen kokeilu meneillään, tai sellaista suunnitellaan. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja jopa säästöjä on syntynyt. 
Me perussuomalaisten valtuustoryhmä toivommekin, että Lahti liittyy näiden edelläkävijöiden joukkoon.

Kommentoi kirjoitusta.

TYÖTTÖMYYSKORTISTOON ELÄKETTÄ ODOTTAMAAN

Torstai 20.9.2018 klo 17:45

Maamme hallitus aikoo nyt siirtää ikääntyneen työväestön laajamittaisesti työttömyyskortistoon. Hallituksen kaavailema työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen alle 20:n henkilön yrityksissä on käsittämätön ajatus, joka iskee ehkä kaikkein kovimmin yli viisikymppisiin työntekijöihin.

Hallituksen kaavailemassa uudistuksessa työntekijän saisi irtisanoa työstään entistä helpommin alle 20:n henkilön yrityksissä. Tähän ryhmään kuuluu 97 prosenttia kaikista työnantajayrityksistä. 

Työsopimuslain muutosehdotuksessa todetaan, että työntekijän saisi irtisanoa entistä helpommin, jos hän alisuoriutuu työtehtävästään. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että vuosikymmeniä raskasta työtä tehnyt (usein pienipalkkainen) työntekijä, joka ei enää pysty tekemään töitä samalla tasolla kuin teki työuransa alussa, voidaan irtisanoa tehtävästään. Voidaan siis irtisanoa työstää, jonka raskaus on vaikuttanut työntekijän työtehoon.Uudistuksen tullessa voimaan, maamme ikääntyneestä työvoimasta tuleekin vapaata riistaa irtisanomisille. Tätä työnantajat voivat käyttää hyväkseen ja imeä viimeisetkin voimanrippeet työntekijöistään, kunnes työkyvyttömyys pakottaa ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Voikin todeta, että työntekijä on hyvä työnantajalleen niin kauan kuin pystyy antamaan 110 %:n työpanoksen ja kun raja alittuu, niin sitten kilometritehtaalle.

Kuten tiedämme, niin yli viisikymppisten työttömien on vaikea enää nykypäivänä uudelleen työllistyä. Kun työnantaja on ikääntyneen duunarin irtisanonut, niin usein eläkeikää odotellaan työttömyyskortistossa, jolloin iskee hallituksen keksimä aktiivimalli, joka taasen kurittaa työttömiä taloudellisesti. Kun työllistyminen on vaikeaa, niin työttömyyskorvauksesta leikataan vielä osa pois. Tämä kaikki vaikuttaa myös tulevaan eläkekertymään, johon työttömyys vaikuttaa suuresti. Näin meidän hallituspuolueet kokoomus, keskusta ja sininen tulevaisuus kiittävät maamme ikääntyvää työväestöä, vähentämällä tulevienkin eläkeläisten ostovoimaa entisestään

Yritysten ja varsinkin pienyrittäjien toimintamahdollisuuksia pitää parantaaMutta asia on ratkaistava muuten kuin raskaan raatajan irtisanomisen helpottamisella. Me emme voi hyväksyä sitä, että yli viisikymppiset siirretään kortistoon ja tilalle otetaan EU ja ETA-maiden ulkopuolelta halpatyövoimaa. Tähänhän tähtää saatavuusharkinnan poisto, jota lähes kaikki muut puolueet perussuomalaisia lukuunottamatta toivovat. Perussuomalaiset kannattavat myös työehtojen yleissitovuutta.

Kommentoi kirjoitusta.

OIKEUS JA KOHTUUS

Tiistai 28.8.2018 klo 16:17

Onko oikein, että pitkän työuran tehnyt eläkkeensaaja saa vain muutaman satasen enemmän kuin työtön maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija, joka ei ole tehnyt päivääkään töitä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja kenellä on vahvat edunvalvontajoukot tukenaan? Vuosikymmenien työuran tehneen eläkeläisen ansiotaso on voinut olla pieni, jolloin myös eläkekertymä on jäänyt pieneksi, vaikka työ olisi ollut todella raskasta. Tästä syystä olisi oikeus ja kohtuus viimein palauttaa työeläkkeiden indeksikorotukset vähintään pieni- ja keskituloisille eläkkeensaajille. Kuten myös pieni- ja keskituloisten eläkkeensaajien verotus pitää laskea samalle tasolle ansiotyötä tekevienkanssa.

Mutta mitä tekee maamme hallitus? Se pyrkii nyt varautumaan 100000:n uuden turvapaikanhakijan pikaiseen vastaanottoon. Hallituksen mielestä tähän pienellä Suomella tietenkin on varaa, eikä maamme rajoja tarvitsisi sulkeaMeidän perussuomalaisten mielestä seuraava siirtolaisaalto pitääkin pysäyttää jo rajalle, ei majoittaa tänne. Mutta tämähän ei muille puolueille käy. Heidän mielestä Suomella on varaa majoittaa ja kustantaa jopa 100000:n turvapaikanhakijan elinkustannukset monien vuosien ajan, ehkä vuosikymmenien. Tämä kaikki olisi sitten suomalaisilta pois. Kohta jo kysellään pienen torpan mummoltakin, voisiko hän majoittaa parempaa elintasoa hakevan turvapaikanhakijan pirttiinsä.

On aivan varmaa, että seuraavien vuosikymmenien aikana pyrkii Suomeen entistä enemmän turvapaikanhakijoita, ketkä lähtevät etsimään parempaa tulevaisuutta, tai käyttämään meidän sosiaaliturvaamme hyväkseen. Tämä tulee toteutumaan jo siitä syystä, että YK:n raportin mukaan maailman väestö tulee kasvamaan 7,6 miljardista yli 11 miljardiin vuosisadan loppuun mennessä. Jo pelkästään Afrikan väestö nelinkertaistuu 4,4 miljardiin samassa ajassa.

Pakolaisia oli maailmassa vuoden 2016 lopussa lähes 66 miljoonaa ja kun katsoo väestön kasvuennusteita, niin pakolaisten määrä tulee kasvamaan läpi vuosisadan. Arvioiden mukaan vuosisadan puolivälissä pakolaisia olisi jopa satoja miljoonia. Ja kuten arvata saattaa, niin monet heistä tulevat myös meiltä Suomesta hakemaan turvapaikkaa. Kun yhden turvapaikanhakijan kustannukset ovat noin 20000 euroa vuodessa, niin jokainen voi arvuutella, mistä nämä kustannukset katetaan.

Useiden mielestä meidän kehitysapumäärärahoja pitäisi lisätä, jottei ihmisten tarvitsisi lähteä pakolaiseksi. Minä olen toista mieltä. Suomi on maksanut kehitysapua vuosien 1990-2016 aikana lähes 20 miljardia euroa. Siis pelkästään Suomi yksinään. Ja samaan aikaan pakolaisten määrä on kuitenkin kasvanut räjähdysmäisesti ja kehitysapu on ohjautunut valtaa pitävien diktaattoreiden taskuihin.

Maailman yhteenlaskettu kehitysyhteistyön määrä oli vuonna 2016 noin 129 miljardia euroa ja se on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut, kun inflaatio ja valuuttakurssit huomioidaan. Samaan aikaan Suomen kehitysyhteistyön kasvu euroissa oli vielä hurjempaa. Mielestäni oikeus ja kohtuus olisi suunnata näitä varoja meidän oman maan vähävaraisille.

Kommentoi kirjoitusta.

RIKOS JA RANGAISTUS

Sunnuntai 15.7.2018 klo 0:20

Kenelläkään ei ole oikeutta anastaa tai vahingoittaa toisen omaisuutta. Vaikka näin on, niin maassamme tapahtuu huomattava määrä varkauksia ja ilkivaltaa toisen omaisuutta kohtaan. Tämä, kuten moni muukin asia vaikuttaa vakuutusmaksujen suuriin korotuksiin vuosittain. 

Jos sinulta tai minulta varastetaan pyörä, niin ensimmäisenä kysytään oliko pyörä lukittu ja millaisella lukolla? Oliko pyörä jätetty näkösälle vai varastoon? Jos taas jonkun asuntoon on murtauduttu, niin heti kysytään ovien lukituksesta ja oliko muita murtosuojauksia sekä hälyttimiä. Ihmiset käyttävät suuria summia rahaa omaisuutensa suojaamiseen, koska rikoksentekijät kiinni jäädessään selviävät huomattavan pienillä tuomioilla. Yleensä sakkoja tai ehdollista vankeutta ja vain harvoin rikoksen tekijä joutuu vankilaan lukkojen taakse edes muutamaksi kuukaudeksi täysihoitoon. Samaan aikaan kuitenkin uhria syyllistetään huonosta omaisuutensa suojaamisesta.

Miksi sitten vankeusrangaistuksia ei kovenneta? Tämä johtuu siitä, ettei hallitus halua suunnata lisärahaa vankilapaikkojen lisäykseen, mikä kuulemma tulisi liian kalliiksi. Eihän rikokset valtiota hetkauta, nehän kohdistuvat kansalaisia kohtaa ketkä joutuvatmaksamaan rikoksista aiheutuneet kulut. Joko vakuutuksen muodossa, tai omaisuustappioina. Oikeus tapahtuisi, jos omaisuusrikoksissa rangaistus olisi suoritettu vasta siinä vaiheessa, kun rikoksentekijä olisi vankilassa tekemällään työllään saanut korvattua rikoksellaan aiheuttamansa vahingon arvon.

Kenelläkään ei ole myöskään oikeutta pahoinpidellä tai riistää toisen ihmisen henkeä. Henkirikoksissa vankeuden pituutta pitäisi ehdottomasti nostaa. Myös tappotuomioita pitäisi nykyistä useammin tuomita murhana ja langettaa niistä elinkautinen. Jos ihminen kantaa mukanaan yleisillä paikoilla terä- tai ampuma-asetta, tai muuta toisen vahingoittamiseen tarkoitettua asetta, niin silloin hän on jo kotoaan lähtiessään ajatellut myös käyttää niitä. Näissä tapauksissa pitäisi henkirikokset tuomita aina murhana, koska ei hän vahingossa ole ottanut asetta mukaansa.

Ei hallituksen toimet muuta rangaistuksia kovemmiksi, vaikka rangaistusasteikon yläpäätä nostettaisiin, koska oikeuslaitokset antavat usein rangaistuksen asteikon alapäästä.Taparikolliset saavat paljousalennusta, vaikka heidän tiedetään jatkavat rikoksien tehtailua heti vankilasta päästyään. Olisi kannattavampaa antaa heille maksimituomiot, jolloin ehtisivät vähemmän pahantekoonMyös ulkomaalaiset rikoksentekijät pitäisi välittömästi passittaa kotimaihinsa suorittamaan rangaistuksensa. Olkoon siellä millaiset vankilaolot tahansa. Nykyisinhän heitä ei kotimaihinsa lähetetä, koska sikäläisten vankilaolot eivät täytä EU:n normeja

Me emme saa syyllistää uhria, vaan syyllinen on aina rikoksen tekijä. Kenelläkään ei ole oikeutta varastaa tai rikkoa toisen fyysistä koskemattomuutta. Jos vankilat eivät olisi lepopaikkoja, vaan pakkotyöleirejä ja rangaistukset pitkiä, niin lakeja noudattavat kansalaiset säästäisivät aikaa ja rahaa.

Kommentoi kirjoitusta.

HALLITUKSEN VIIKATE VIUHUU

Maanantai 21.5.2018 klo 11:40

Syrjäytyminen ja huono-osaisuus kasautuvat ja valitettavasti tämä kehitys ei ole ollut täysin tahatonta tai pelkästään olosuhteiden syytä. Sipilän hallituksen kuuluisa yhteinen arvopohja näkyykin nyt muun muassa siinä, että vaikka hallitus on tehnyt kovia leikkauksia, niin kuitenkaan miljardien yritystuista ja kaverikapitalismista hallituspuolueet eivät ole olleet valmiita leikkaamaan. Hallituksen kielteiset toimet ja toisaalta toimettomuus, ovat johtaneet siihen, että monista nuorista on tullut tai tulossaväliinputoajia, mikä helposti johtaa nuorten ja työttömien laajamittaiseen syrjäytymiseen ja toivottomuuteen.

90-luvun laman karvas opetus oli, että rakenteellista työttömyyttä on hyvin vaikea saada laskuun edes pitkän nousukauden aikana. Hallituksen toimet nimenomaan nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ovat olleet riittämättömiä. Nuorten heikko asema työmarkkinoilla ja jatkuva epävarmuus luovat toivottomuuden ilmapiirin. Ja onkin turha ihmetellä, miksi syntyvyys laskee jyrkästi, kun perheen perustamiseen ei ole vakautta, eikä taloudellisia edellytyksiä.

Ymmärrän yrittäjyyteen liittyvät haasteet, mutta niitä ei ratkaista yksipuolisesti työehtoja polkemallaTyöehtosopimusten yleissitovuus pitää säilyttää, mutta työehtosopimuksissa ei tulisi liiaksi sitoa osapuolten käsiä, koska paras asiantuntemus on aina paikallisella tasolla. Reilut työehdot, sekä osaava ja tyytyväinen henkilöstö ovat myös yrittäjän etu.

En missään nimessä halua luoda Suomeen kahtia työmarkkinoita ja kurjistaa samalla nuorisomme tulevaisuudennäkymiä, kuten Sipilän hallituksen tahtotila nyt on. Meidän tuleeehdottomasti säilyttää työehtosopimusten yleissitovuus, eikä ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta myöskään tule luopua, mikä osaltaan vaikeuttaisi huomattavasti suomalaisen työvoiman työllistymistä. 

Hallitus leikkasi aktiivimallilla juuri noin 80 000:lta Kelan työttömyysetuutta saaneelta osan työttömyyskorvauksesta ja vaikeuttaa nyt heidän toimeentuloaan. Voikin sanoa, että keskusta, kokoomus ja sininen tulevaisuus istuvatkin nyt työttömän ruokapöydässä ja syövät viimeisetkin leivät työttömien pöydästä. Ja tämä ei Sipilän hallitukselle riitä. Uusia ideoita tulee kuin liukuhihnalta. Keinoja kaihtamatta hallitus on tekemässä alle 30-vuotiaista heittopusseja. Hallitus haluaa tarjota nuorille vain määräaikaisia työsuhteita, ilman toivoa vakaasta ja ennakoitavasta tulevaisuudesta. 

Hallitus haluaa myös heikentää yli 200 000:n työntekijän irtisanomissuojaa alle 20 henkilön yrityksissä ja antaa työnantajalle vapauden helppoihin irtisanomisiinTehden näinsadoistatuhansista työläisistä käytännössä irtisanomislainsuojattomiaEikä tämäkään vielä riitä. Hallituksen keskuudesta on kuulunut toiveita, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnasta voisi luopua ja toivottaa samalla ulkomainen halpatyövoima tervetulleeksi maamme työmarkkinoille. Vaikeuttaen samalla entisestään suomalaisen duunarin mahdollisuutta työllistyä kotimaisille työmarkkinoille. Näitä toimia en hyväksy missään muodossa.

Kommentoi kirjoitusta.

KOHTA LEIKATAAN (TAAS)

Tiistai 8.5.2018 klo 10:28

Sote-uudistusta ollaan hallituksen toimesta toteuttamassa nyt väkisin ja jopa uhkailemalla. Välittämättä siitä, että esiteltyä uudistusta arvostellaan jopa hallituspuolueiden edustajien toimesta. Tuleehan nyt päätettäväksi tuleva sote-uudistus eriarvoistamaan kansalaisiamme ja nostamaan myös kustannuksia.

Kritiikistä huolimatta ja siitä välittämättä, kokoomus heiluttaa nyt tahtipuikkoa hallituksessa, samalla kun keskusta ja siniset laulavat taustalla valinnanvapauden puolesta pakotettuina.
Tämä puoluekolmikko tekee nyt kovaa ja kylmää politiikkaa, jonka seurauksena yksityiset hoiva-alan yritykset tulevat tulevaisuudessa tekemään suuren tilin veronmaksajien kustannuksella samalla kun veroja välttelevät.

Kun tiedetään, että ikääntyneet tarvitsevat nuorta väestöä enemmän perusterveydenhoitoa, niin saako ikääntynyt väestö tasa-arvoista palvelua yksityisistä sote-keskuksista? Totuus voi olla, että ikääntyneen väestön valinnan vapaus ei toteudu, kun heidän hoitokustannuksensa voivat kasvaa saatua korvausta suuremmiksi. Ja täten myös yksityistä sektoria vähemmän houkuttelevaksi (mikä voi näkyä heidän palveluhalukkuudessa).

Sote-uudistuksella tavoitellaan tulevaisuudessa mittavia miljardien eurojen säästöjä nykytasoon verrattuna. Laskelmien mukaan tästä isoa osaa näyttelee leikkaukset vanhuspalveluista (jopa 700 miljoonaa euroa). Tämä tarkoittaa suurelta osin sitä, että entistä enemmän ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista joutuu kotihoitoon. Vanhusten laitoshoidon, sote-henkilöstön ja palvelutarpeen vähentämiset ovatkin valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Hetemäen mielestä tehokkaita säästökeinoja.

Valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen viime vuonna antamasta lausunnoista voi todeta, että jos sote-uudistus epäonnistuu, niin eläkkeitä ja muita etuuksia pitää tällöin leikata. Siis pitäisi leikata jo nykyisin varsin pienistä eläkkeistä. Todetaanhan jo nyt, ettei uudistus tuo välttämättä säästöjä ja silti etenkin kokoomuksen toimesta ollaan laittamassa ikääntyneet tulevaisuudessa yksityistämisen ja kermankuorinnan maksajiksi. Tästä onkin kaukana sanonta ”koti, uskonto ja isänmaa”.

Lähes puoli miljoonaa eläkeläistä sinnittelee köyhyysrajan alapuolella ja jos eläkkeensaaja sattuu pääsemään köyhyysrajan yläpuolelle, niin verotus on kovempaa kuin palkansaajalla. Tämä kurittaa eläkkeensaajien toimeentuloa ja vaikeuttaa heidän hyvinvointiaan. Nykyään moni eläkeläinen jättääkin ostamatta lääkärin määräämiä lääkkeitä, koska rahat eivät muuten riittäisi ruokaan ja asumiskustannuksiin.

Mielestäni nyt kaavailtu sote-uudistus pitäisi heti kuopata. Kuten myös eläkkeensaajien kokonaisverotus pitäisi saada laskettua vähintään palkansaajien tasolle. He ketkä ovat Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaneet, ansaitsevat ikääntyä arvokkaasti. Toivoisinkin, että kaikki poliitikot ymmärtäisivät tämän, niin silloin myös ikääntynyt väestömme saisi kokea ansaitsemaansa arvostusta.

Kommentoi kirjoitusta.

TAITETTU INDEKSI EI VAIKUTA SOPEUTUMISELÄKKEESEEN

Tiistai 27.2.2018 klo 12:37

Vuoden 2011 alussa silloinen eduskunta päätti, että kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä säilyy heillä edelleen. Tuohan sopeutumiseläke heille tarvittaessa ruhtinaallisen tulotason aina vanhuuseläkeikään asti, jopa kymmenien vuosien ajan. Näin ennen vuotta 2011 aloittaneet kansanedustajat, turvasivat itselleen ruhtinaallisen toimeentulon, vaikka eivät tekisi enää päivääkään töitä. Olihan silloisten kansanedustajien mielestä kohtuutonta, että kansanedustajan työn päätyttyä, heidän pitäisi sopeutua takaisin normaaliin työelämään. Vaikka samaan aikaan kansalaisia vaaditaan sopeutumaan muuttuviin työmarkkinoihin ja hakemaan töitä myös kauempaakin.

Olemme saaneet lukea useita uutisointeja, kuinka työikäiset entiset kansanedustajat nostavat suuria sopeutumiseläkkeitä, keräten samaan aikaan muhkeita pääomatuloja. Ja jos entinen kansanedustaja on jäänyt ansiotyöstä eläkkeelle alle 65-vuotiaana, on hän voinut saada työeläkkeensä lisäksi vielä sopeutumiseläkettä. Tämä tarkoittaa, että suomalaiset veronmaksajat kustantavat sopeutumiseläkkeitä miljoonilla euroilla, eikä loppua näy. Samaan aikaan kun lähes puoli miljoonaa eläkeläistä elää Suomessa köyhyysrajan alapuolella.            

Jätin vuonna 2016 eduskunnassa lakialoitteen, jossa vaadin kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamista. Lakialoitteeni ei silloin saanut kannatusta kuin perussuomalaisten kansanedustajilta. Muiden puolueiden edustajat vain vaikenivat asiasta, eivätkä halunneet kommentoida asiaa. Viime aikoina, kun vaalit taas lähestyvät ja mediakin on pitänyt asiaa esillä, niin useat kansanedustajat ovat alkaneet järjestelmää näennäisesti paheksumaan. Vaikka he ovat tähän asti olleet asiasta aivan hiiren hiljaa. Syynä tähän on se, että jopa 4100 euron kuukausittaiseen sopeutumiseläkkeeseen oikeutettuja entisiä ja nykyisiä kansanedustajia on vielä lähes 150 henkilöä. Lisäksi jos on toiminut myös ministerinä, niin sopeutumiseläke voi olla vielä 1000-2000 euroa suurempi.

Nyt helmikuun alussa uudeksi puhemieheksi valittiin Kokoomuksen Paula Risikko. Ensitöikseen puhemies Risikko ilmoitti, että sopeutumiseläkkeille pitää tehdä jotain. Mutta Risikon mielestä pitää ensin tehdä jälleen selvityksiä. Niinpä niin. Näinhän ministeritkin tekevät. Asettavat työryhmiä tekemään kiperistä asioista selvityksiä. Ja niin kuin aina, selvitykset valmistuvat vasta vaalikauden lopulla ja selvitettäviin asioihin ei ehditä tehdä mitään muutoksia. Seuraavalla kaudella aloitetaan jälleen selvitykset alusta, jos aloitetaan. Mutta perimmäinen tarkoitus on saada kansalaiset uskomaan, että asioihin yritetään saada muutos.

Henkilökohtainen näkemykseni on, että Perussuomalaiset ovat ainoa puolue, joka haluaa lakkauttaa kansanedustajien sopeutumiseläkkeen. Täytyykin ihmetellä puolueita ja poliitikkoja, ketkä leikkasivat kansalaisten eläkkeitä taitetun indeksin muodossa, eivätkä ole silti valmiita poistamaan omaa ”eliittieläkettään”. Tätä en voi hyväksyä.

1 kommentti .

OLETKO VALMIS AVAAMAAN LOMPAKKOA PORMESTARIMALLILLE?

Tiistai 13.2.2018 klo 23:26

Johtamisjärjestelmätoimikunta esittää Lahden kaupungin siirtymistä pormestarimalliin. Olenkin toimikunnan jäsenistä ainoa, joka vastustaa tätä esitystä. On monia asioita miksi en kannata pormestarimalliin siirtymistä. Yksi niistä on pormestarimallin hinta. Tiedän kokemuksesta, että vaikka nyt päätettäisiin pormestarien määrästä ja palkkioista, niin tulevaisuudessa voidaan tehdä uusia ja yleensä kalliimpia lisäpäätöksiä. Pormestareiden määrää ja palkkioiden suuruuttahan voidaan aina lisätä, vaikka joka valtuustokausi.

Otetaanpa hieman pormestarimallin kustannuksia esille. Ensinnäkään yhtään virkamiestä ei irtisanottaisi. Ja koska kaupunginjohtajaa ei enää olisi, niin tarvittaisiin kansliapäällikkö, joka hoitaisi suurelta osin nykyisen kaupunginjohtajan tehtäviä. Näiden palkat menisivät yksi yhteen, joten siitä ei tulisi lisäkustannuksia, muttei säästöjäkään. Kuten myös kaupunginjohtajan sihteeri voisi jatkaa kansliapäällikön sihteerinä. Mutta sitten niihin lisäkustannuksiin. Pormestarin palkka olisi vähintään 13000 euroa kuukaudessa. Apulaispormestareiden palkka, joita varmasti valittaisiin ainakin kolme, olisi jokaisella 7000 euroa kuukaudessa. Pormestareille tietysti palkattaisiin myös poliittiset avustajat (ei ehkä heti, mutta varmasti jatkossa), kukin vähintään 5000 euron kuukausipalkalla. Ja tarvitsevathan pormestarit myös ainakin yhden yhteisen sihteerin. Näiden palkkoja, kun aletaan ynnäämään yhteen, niin varovaisesti voisi laskea pormestarimalliin siirtymisen maksavan noin 700000 euroa vuodessa ilman palkkojen sivukuluja, mitkä tekisivät muutaman satatuhatta euroa lisää. Pormestarit voisivat saada lisäksi myös kokouspalkkioita, jos valtuusto niin päättäisi. Näin saataisiin pormestarijärjestelmästä ainakin miljoonan euron vuosittaista lisäkustannusta veronmaksajille!

Nyt kun pormestarioppia on haettu myös Tampereelta, niin voin todeta, ettei se pormestarimalli ole mikään pelastus. Tampereen kaupunki on tehnyt viimeiset seitsemän vuotta alijäämäisen tuloksen ja on tekemässä sitä tänäkin vuonna. Ja jos Lahti päätyisi pormestarimalliin, valta keskittyisi entistä enemmän vain muutamille poliitikolle. Pormestarit pääsisivät mukaan päätettävien asioiden valmisteluun yksin ja ohjaisivat asioita puolueidensa tahtotilan mukaisiksi (kukaan pormestari ei ole puolueeton, vaikka niin väittäisi). Jos näin ei tekisi, niin jatkokaudet jäisivät haaveeksi. Pormestarit saisivat myös suurta julkisuutta mediassa ja jo ensimmäisestä päivästä lähtien, he tekisivät vain ja ainoastaan omaa ja puolueen vaalityötä veronmaksajien maksaessa kustannukset. Tässä vain muutama esimerkki pormestarimallin huonoista puolista.

Kannatan valtuutettujen poliittisen vallan lisäämistä ja demokraattisesti valittujen valtuutettujen pääsyä enemmän asioiden valmisteluun jo niiden alkuvaiheessa. Näin valtuutetut voisivat tuoda paremmin ja laajemmin äänestäjiensä toiveita päätöksentekoon. En siis kannata poliittista valtaa keskittävää ja yhden johtoportaan lisää tuovaa kallista pormestarimallia.

Me Lahden Perussuomalaiset vastustamme veronkorotuksia ja haluamme karsia kaupungin turhia menoja. Tulevaisuudessa yksi niistä turhista menoista olisi myös pormestarimalli, mikä ei takaa mitenkään parempaa päätöksentekoa, mutta tulisi todella kalliiksi. Vastustimme myös valtuustoryhmille myönnettävän poliittisen tuen yli kaksinkertaistamista, jolla kuntalaisten rahoja siirretään entistä enemmän poliittisille ryhmille.

Meitä Perussuomalaisia kutsutaankin neliraajajarruttajiksi, kun emme ole muiden poliittisten ryhmien mukana lisäämässä kaupunkimme menoja kaikkeen tarpeettomaan.

1 kommentti .

DUUNARIT TEKEVÄT TYÖT JA HERRAT KERÄÄVÄT ELÄKKEET

Tiistai 19.12.2017 klo 18:36

Vuoden 2011 alussa silloinen eduskunta päätti, että kansanedustajien ruhtinaallinen ja kansalaisia kohtaan epäreilu sopeutumiseläkejärjestelmä säilyy heillä itsellään,vaikka he samaisen kevään eduskuntavaaleissa putoaisivatkin eduskunnasta. Silloiset kansanedustajaturvasivat näin itselleen sievoisen toimeentulon eläkeikään asti, vaikka eivät tekisi enää päivääkään töitä. Tämä tarkoitti ja tarkoittaa edelleen, että suomalaiset veronmaksajat kustantavat miljoonilla euroilla vuosittain, entisien kansanedustajien ruhtinaallisia sopeutumiseläkkeitä.

Tein viimevuoden alkupuolella lakialoitteen, jossa vaadittiin tämän älyttömän kansanedustajien etuuden lakkauttamista. Lakialoitteeni ei silloin saanut kannatusta kuin perussuomalaisten kansanedustajilta ja muiden puolueiden edustajat yrittivät asiasta vain vaieta. Nyt kuitenkin, kun media on tuonut julkisuuteen sopeutumiseläkettä nauttivien entisien kansanedustajien pääomatuloja, niin useatkansanedustajat ovat alkaneet järjestelmää näennäisesti paheksumaan, vaikka tähän asti ovat olleet asiasta hiiren hiljaa.

Onpahan nyt eduskunnan väistyvä puhemies Lohelakin, ottanut asiaan julkisuudessa kantaa. Kun puolitoista vuotta sitten tein lakialoitteen, ei hän sitä mitenkään noteerannut.Näin hän silloin varmisti paikkansa puhemiehenäHenkilökohtaisesti kuitenkin uskon edelleen, etteivät muut puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta, uskalla kannattaa kansanedustajien kohtuuttomaansopeutumiseläkkeen lakkauttamista.

Toinen räikeä epäkohta on, kun yrityksien kovatuloisia palkkajohtajia, päälliköitä ja hallitusten jäseniä, usein palkitaan kohtuuttomilla palkankorotuksilla ja erinäisillä palkkioilla. Näin vaikka yrityksen talous laahaisi tai yhtiön tuloskunto parantuisi vain duunareita kortistoon potkimalla.

Yrityksillä on monenlaisia palkitsemisvaihtoehtoja ja useimmat niistä paisuttavat palkkajohtajien vuosituloja ja samalla myös tulevaa eläkettä kohtuuttoman suureksi, vaikka henkilökohtaiset aikaansaannokset olisivatkinjääneet vähäisiksiKuitenkin samaan aikaan yrityksessä raataneille työntekijöille, kertyy usein todella pieni eläke, vaikka olisivat tehneet todella pitkän ja raskaan rupeaman yrityksessä ja mahdollistaneet näin johtoportaan ylisuuret palkkiot.

Meillä on todella suuri eläkeläisten joukko, ketkä joutuvat pärjäämään vuodesta toiseen todella pienellä eläkkeellä. Useat joutuvat jättämään jopa lääkärin määräämiä lääkkeitä syömättä, jotta eläke riittäisi edes ruokaanNäin ei saisi hyvinvointivaltiossa olla ja mielestäni asiaan pitäisi saadapikaisesti muutos. Meidän on entistä enemmän alettava tasaamaan eläkkeitä esim. verotuksen kautta ja tehtävä myös kansan- ja takuueläkkeiden indeksikorotuksetMyös taitetusta indeksistä on ainakin osittain luovuttavatulevaisuudessa.

Pienituloisten eläkeläisten verotusta on laskettava tai vero kokonaan poistettava ja samalla suurituloisten eläkeläisten verotusta kiristettävä. Näin pystytään tasaamaan eläkeläisten toimeentuloa edes hieman ikääntyneen väestön osalta. Tämä ei vaikuta suurituloisten eläkeläisten arkeen, ovathan he ehtineet työuran aikana tienaamaan jo kohtuullisen omaisuuden, jonka turvin tulevat hyvin toimeen eläkkeellä ollessaan. Onhan eläkkeen tarkoitus kuitenkin se, että sillä pystyy tulemaan toimeen työuran päätyttyä, eikä se, että pystyy jättämään suuren perinnön jälkipolville.

Kommentoi kirjoitusta.

PITÄÄKÖ DUUNARILLE MAKSAA PALKKAA?

Maanantai 18.12.2017 klo 11:33

PITÄÄKÖ DUUNARILLE MAKSAA PALKKAA?

Otsikon mukaisesti kokoomus haluaa leikata suomalaisten duunarien palkkoja. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtionvarainministeri Orpo toteaa Talouselämän haastattelussa, että maahanmuuttoa tarvitaan ja osin maahanmuuttoon liittyen hän ehdottaa palkanalennuksia henkilöille, joilla on osaamisessa puutteita. Tämä koskee siis myös suomalaista työvoimaa.

Kuka määrittelee, onko työntekijä tarpeeksi osaava? Onko tulevaisuudessa niin, että työnantaja palkkaa vain henkilöitä, keillä ei ole hänen mielestään tarpeeksi koulutusta, tai pitkää työkokemusta vaadittavaan työtehtävään? Voiko työnantaja tulevaisuudessa palkata duunarin muutaman euron tuntipalkalla ja ohjata hänet Kelan luukulle hakemaan lopputoimeentulon? Näköjään voisi, jos kokoomus saisi yksin päättää.

Ja mitä tekee vihreiden kansanedusta Antero Vartia? Hän komppaa kokoomuksen puheenjohtaja Orpoa, antaen duunarille raippaa vieläkin enemmän. Vartian mielestä on vahingollista, että yrityksien pitää maksaa palkkaa, jolla ihmiset tulevat toimeen. Orjaksiko pitäisi ryhtyä?  

Vaikka Suomessa on suuri määrä työttömiä, niin sekään ei toisille riitä. Vasemmistoliiton Anna Kontulan johdolla, enemmistö eduskunnan kansanedustajista allekirjoitti lakialoitteen, jolla he vaativat työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työvoimalle. Allekirjoittajien joukoissa on kansanedustajia keskustan, kokoomuksen, sdp:n, vasemmiston, vihreiden, kristillisten ja rkp:n eduskuntaryhmistä. Motiivit kuitenkin vaihtelevat eri puolueiden kansanedustajilla. Vasemmisto, vihreät ja rkp:n haluavat lisää maahanmuuttajia kulttuuria rikastuttamaan. Samalla heidän tavoitteensa on myös pelastaa kaikki maailman vähäosaiset, suomalaisten verovaroilla. Toisin kuin taas kokoomus ja keskusta, jotka haluavat halpatyövoimaa kilpailemaan kotimaisen työvoiman kanssa vähäisistä työpaikoista. Tällöin palkkoja voitaisiin laskea ja loppulaskun tässäkin tapauksessa maksaisi veronmaksajat, toimeentulo- ja asumistukien kasvaessa.

Hallitushan on päättänyt myös työttömien aktiivimallista, jolla käytännössä pakotetaan työtöntä ottamaan vastaan mitä työtä tahansa ja tietysti minimipalkalla. Muuten työttömyyskorvaus alenee. Ja jos töitä ei ole tarjolla mihin työllistyä, niin siinäkin tapauksessa työttömyyskorvaus alenee. Näin saadaan duunari hyväksymään kokoomuksen kaavailema palkanalennus. Todellisuudessa työttömien aktiivimalli tulee passivoittamaan pitkäaikaistyöttömiä ja ohjaamaan heitä tukijärjestelmien piiriin. Siksi hallitus nyt samaan aikaan tulee myös laskemaan asumistukea, kun sen tasokorotus muutetaan vuokraindeksistä, elinkustannusindeksiin. Näiden toimien perimmäinen tarkoitus on kyykyttää työtöntä ja saada heidät alistumaan kokoomuslaiselle palkkapolitiikalle.

Kun duunari saadaan kyykkyyn, niin sieltä on vaikea nousta. Silloin kokoomus saa tahtonsa läpi ja työvoima on alistettu orjuuteen. Työntekijäliitot nyt näyttävästi vastustelevat muutoksia ja tekevät vasemmiston kannattajiin uppoavaa teatteria. Mutta lopulta hekin suostuvat kaikkeen mitä kokoomus ehdottaa. Ovathan sdp ja vasemmistoliitto nyt oppositiossa, niin voi hallitusta syyttää näennäisesti kaikesta, vaikka lopulta antavat siunauksensa ammattiliittojen välityksellä.

1 kommentti .

Valtuustopuhe Lahden talousarviosta

Maanantai 4.12.2017 klo 10:32

LAHDEN KAUPUNGINVALTUUSTO 4.12.2017

§ 153   Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma.

Rami Lehto / Perussuomalaisten ryhmäpuhe.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Euroopan unionin kahleissa rimpuileva Suomi, täyttää täydet sata vuotta. Noihin sataan vuoteen, on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä ja siinä sivussa Lahti on menestynyt kaupunkina, sanoisinko vaatimattoman kohtalaisesti. Onhan meidän tavoite kuitenkin olla Suomen paras kaupunki.

Nyt käsiteltävän talousarviokirjan sivun 3 johdannosta, kaupunginjohtajanmuutamia lauseita. Lahti on houkutteleva asuinpaikka lapsiperheille ja että kaupungin viihtyvyys on entistä tärkeämpää, sekä kaupunkikeskustaa on uudistettu ja sen vetovoimaa vahvistettu.

Miksi sitten kuntalaisilta saama palaute on aivan jotain muuta? Miksi lapsiperheiden vanhemmilta tulee huolestuneita viestejä? Miksi eri kaupunginosien ostoskeskukset näivettyvät? Miksi keskustan tunnelma on lattea, jossa ihmiset eivät viihdy, vaikka sinne on sijoitettu miljoonia!
Ja silti, eräät puhuvat vain keskustan kehittämisestä, vaikka sitäkään ei osata. Rahaa heitetään Kankkulan kaivoon ja ainoa mitä saadaan aikaiseksi, on penkkien vieminen ikäihmisiltä ja autoilevien asiakkaiden karkotus.

Kunnallis- ja kiinteistöveroja korotetaan ja samalla syödään kuntalaistemme ja lahtelaisten yrityksien osto- ja elinvoimaa. Tunnelma on kuin syksyinen maanantai-ilta kauppatorillamme. Me perussuomalaiset olimme ainoa puolue, joka vastusti kaikkia veronkorotuksia.  

Perussuomalaiset eivät hyväksy subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentamista kokopäiväiseksi myös niiden lasten osalta, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona. Meidän mielestämme kotona olevien vanhempien kuuluu kantaa vastuu lapsistaan. Tähän asiaan meiltä tulee muutosesitys.

Lasten ja nuorten kasvuun on kiinnitettävä enemmän huomiota. Ryhmä- ja luokkakoot eivät saa kasvaa liian suuriksi, jotta koulurauha säilyisi ja oppimisen edellytykset mahdollistetaan. Erityisoppilaiden integroiminen yleisopetusluokkiin ei ole kenenkään kannalta järkevin ratkaisu. Tämä vaikuttaa kaikkien oppilaiden oppimismahdollisuuksiin ja lisää opettajien kohtuutonta opetustaakkaa, sekä voi jättää oppilaat ilman tarvitsemaansa tukea. Sivistyslautakunnan täytyykin seurata tilannetta ja puuttua asiaan tarvittaessa. Toivomme myös, että opettajat ja oppilaiden vanhemman antaisivat tarvittaessa asiasta palautetta, vaikka sitten nimettömänä.

Lahti jatkaa tilojensa kunnostuksia ja rakennuttaa myös uutta. Investointitarpeemme on suuri ja Lahtelaisen rakentamisen historia surullisen kuuluisaaLauneen koulun korjausrakentaminen tulee monissa hometaloasiantuntijoiden puheissa esille, kun puhutaan kuinka toivottaman rakennuksen korjausyritys voi täysin epäonnistua. Sopimukset täytyy tehdä vettä pitäviksi ja laatia sanktiot niin suuriksi virhetilanteissa, etteivät urakoitsijat voi tehdä hommiaan kädet silmillä. Myös virkamiehet täytyy saada vastuuseen virheistään ja tietämättömyyden aiheuttamista kustannuksista

Kenenkään lapsen ei pitäisi olla hoidossa tai opiskella kosteusvaurioisissa ja homeisissa rakennuksissa. Kenenkään ei pidä joutua kotiopetukseen sen takia, ettei kaupungilla ole tarjota puhtaita tiloja homesairaille lapsille ja nuorille. Nyt Lahtelaisen rakentamisen mainetta yritetään parantaa, mutta suossa rämpimiseltä se edelleen näyttääTeettäähän Lahti kuivarakentamisen mallikohdetta Karistoon, jossa kuivaa on vain ehkä huumori, jos sekään

Jotain positiivistakin kuuluu nyt, kun Lahti on palkkaamassa sisäilma-asiantuntijan. Täytyy todeta, ettei kyseinen työ ole helppoa ja pätevät asiantuntijat ovat kiven alla. Toivottavasti kyseisen henkilön palkkaaja tietää, mitä asiantuntijalta pitää vaatia. 

Ikääntynyt väestömme on hyvinvointimme peruspilarit valaneet. Siksi heille se arvostus, minkä he ansaitsevat. Myös pienillä teoilla on merkitystä ja siksi toivommekin, että kaupunkiin lisätään penkkejä, joita varsinkin ikääntynyt väestö kaipaa ja tarvitsee.  

Joukkoliikenteen seniorilippu on hieno kädenojennus ikääntyville kaupunkilaisillemme ja hyvä asia että siitä tehdään nyt vakituinen lipputuote. Kannatamme selvitystä myös opiskelijoiden kuukausilipun toteuttamisesta. Moni opiskelija kituuttaa pienellä toimeentulolla ja näin Lahti voisi tehdä pienen kädenojennuksen myös heille. Jos opiskelijoiden kuukausilipun toteutus katsotaan liian kalliiksi, niin toivomme, että opiskelijoiden kuukausilippu toteutettaisiin edes talvikuukausien ajaksi, jolloin pyöräily on kaikkein hankalinta ja vaarallisinta. 

Taidemuseo ja julistemuseo toimivat tällä hetkellä Vesijärvenkadulla ja perussuomalaisten mielestä niin pitää olla jatkossakin. Me emme hyväksy kulttuuritoimen määrärahojen paisuttamista, tai edes nykytasolla pitämistä,nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Siksi tulemme esittämään kaupungin antamien tukien laskemista niin orkesterilta, kuin teatterilta. Kaupunginvaltuusto esitti vuoden 2016 talousarviokokouksen taloussuunnitelmassa, kummankin yksikön tukien laskua vuodelle 2018. Nyt kuitenkin talousarviossa tukien laskua esitetään vasta taloussuunnitelmavuodelle 2019. Eli valtuustoa jälleen vedätetään ja ensi vuonna jälleen perutaan tukien pienentäminen.   

Sinfonia Lahti on lähtenyt ”Vihreä nappi” kampanjaan mukaan, joka on yhteistyöhanke ja siinä on tarkoitus tehdä hiilivapaa Sinfonia Lahti. Tämä ei tarkoita sitä, että orkesteri lopettaisi matkustelun, vaan konserttikävijätvoisivat vapaaehtoisella lahjoituksella pelastaa maailman. Siis vapaaehtoisella lahjoituksella. Näin orkesteri saa hyvän mielen ja puhtaan omatunnoympäri maapalloa saastuttaen lennellessään. Ja hehän lentelevät. Tänäkin vuonna orkesteri on käynyt soittamassa VenäjälläPietarissaEtelä-Korean Soulissa, sekä Kiinan Nanjingissä ja Ruotsin Tukholmassa. Ja tietysti muutaman konsertin Suomessakin, kuten täällä Lahdessa.  

Ovatpa orkesterin jäsenet kunnostautuneet jopa toimittajan työssäkin, kun kirjoittavat ylistäviä kirjoituksia omista konserteistaan, joita sitten täällä lahtelaisten iloksi paikallinen media julkaisee.

Lahden kaupunginorkesterille ja -teatterille myönnetään valtionosuuksia muutamia miljoonia vuodessa ja loput miljoona-avustuksista kustantaa kaupunki, eli me lahtelaiset veronmaksajatPelkästään nämä kaksi avustusta, tyhjensivät viime vuonnakin kaupunkilaisten taskuja noin 7,5 miljoonan euron edestä.

Siis suomeksi sanottuna. Yli puolet ensivuoden veronkorotuksilla kerätyistä miljoonista, menee orkesterille ja teatterille. Tätä me perussuomalaiset emme hyväksy. Kuntalaiset haluavat veroilleen muutakin katetta, kuin kulttuuria.

Tonttien luovutushintoja tarkastellaan määrävälein vähintään inflaation edellyttämällä tavalla. Perussuomalaiset mielestä kaupungin pitää huolehtia siitä, että tarjolla olisi riittävästi myös pieniä ja edullisia omakotitontteja. Tontteja pitää kaavoittaa myös helposti saavutettaville ja houkutteleville alueille. 

Koska Lahti haluaa olla todellinen ympäristökaupunki, niin me perussuomalaiset teemme ponsiesityksen, jossa toivotaan kaupungin antavan alennusta uuden tontin hinnasta, jos tontin haltia asentaa taloonsa aurinkosähköjärjestelmän. Esimerkiksi, jos uuteen omakotitaloon asennetaan aurinkosähköjärjestelmä, jossa tuotto-odotus on noin 2000 kWh:a, niin alennus olisi 5000 euroa ja vastaavasti, jos tuotto-odotus olisi noin 5000 kWh:a, niin alennus tontin hinnasta voisi olla 10000 euroa. Näin kaupunki tukisi todellisia ilmastotekoja. Ympäristökaupunki kun haluamme olla.

Lahden kaupunginvaltuusto edellytti tavoitteenaan veronkorotuspäätöksiä tehdessään, että kuluvan valtuustokauden lopulla pyritään tehtyjä veronkorotuksia keventämään veroastetta alentamalla. 
Siksi teemmekin ponsiesityksen, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman, Lahden kaupunginvaltuusto edellyttää, että valtuustokauden kuluessa, kaupungin veroasteen alentamisesta tehdään taloudellinen suunnitelma ja tämän suunnitelman etenemisestä ja siihen liittyvistä taloudellisista seikoista,raportoidaan kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain esitettävien talouskatsausten yhteydessä.

Kommentoi kirjoitusta.

Ulkomaiset yhtiöt odottavat uutta tukea vesi kielellä

Keskiviikko 29.11.2017 klo 16:07

Eduskunnan ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Rami Lehto ja Olli Immonen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan edustaja Teuvo Hakkarainen ovat jättäneet eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jonka tarkoitus on muuttaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea.

Tuettu sadoilla miljoonilla per vuosi

Laissa säädetään tarjouskilpailuun perustuvasta järjestelmästä, jossa teknologianeutraalisti edistettäisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja.

– Suomalaisille veronmaksajille kalliiksi tullutta tuulivoimaa on tuettu Suomessa jopa sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa, ja kokonaissumma kasvaa miljardeihin euroihin tulevien vuosien aikana. Nyt kun viimein sijoittajille tuottoisaa syöttötariffi-järjestelmää ollaan pitkällä aikavälillä ajamassa alas, niin hallitus on luomassa kyseisellä lakiesityksellä uutta uusiutuvan energian tuotantotukea, joka pääasiassa kuitenkin ohjautuu jälleen tuulivoimayhtiöille, kansanedustajat arvioivat.

Tuottoisaa bisnestä veronmaksajien laskuun

Perussuomalaisten mukaan iso osa vireillä olevista tuulivoimahankkeista on ulkomaalaisessa omistuksessa.

– Monet ulkomaiset tuulivoimayhtiöt odottavatkin uutta tukea vesi kielellä, jotta saavat entistä enemmän nyhdettyä euroja suomalaisilta kuluttajilta tuottoisalla bisneksellään. Lisäksi tuulivoimaloiden koneistot tulevat ulkomailta, mikä ei tue suomalaista työllisyyttä, Lehto sanoo.

– Tämä tarkoittaa, että tuulivoimatuotanto hyötyy takuuhinnasta eniten. Tämä tulee veronmaksajille kalliiksi, toteaa Hakkarainen.

Haittoja ei ole otettu huomioon

Lehto ja Immonen huomauttavat, että tuulivoimarakentamisen haittoja, kuten melu ja välke, ei ole hallituksen esityksessä pohdittu tarpeeksi, kuten ei myöskään asuntojen arvonmuutosta tuulivoimaloiden läheisyydessä.

– Nyt esitetty malli ei edes ole teknologianeutraali, vaikka hallitus toisin kehtaa väittää. Esityksen ulkopuolelle on nyt jätetty erilaisia teknologioita, kuten esimerkiksi vesivoima ja sen hyödyntäminen. Järjestelmän pitää myös korostaa säätökykyisen sähköntuotannon roolia, Immonen huomauttaa.

Perussuomalaiset katsovat, että mikäli tuotantotukia päätettäisiin kuitenkin jakaa, niin tuotantotukien jaosta voivat tällöin kilpailla ainoastaan esimerkiksi biokaasu-, puupolttoaine-, turve- ja vesivoimahankkeet.

Ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikenttä

Nyt käsittelyssä olevissa hallituksen esityksissä kuitenkin kaukolämpöön liittyvän sähkön ja lämmön yhteistuotannon osallistuminen kilpailuun, saati siinä pärjääminen esitetyillä ehdoilla, on kansanedustajien mielestä täysin mahdoton yhtälö.

– Suomessa on yksi maailman parhaimpia järjestelmiä juuri yhteistuotannon, eli niin sanotun CHP:n (Combined Heat and Power) osalta. Sitä tulee jatkossa käyttää enemmän, sanoo Hakkarainen.

– On järjetöntä, että maamme on jäänyt – tai ainakin jäämässä – isojen ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikentäksi. Tuulivoimassa on muualla Euroopassa liikkunut harmaata rahaa, jonka alkuperää on vaikea jäljittää, edustajat korostavat.

Kommentoi kirjoitusta.

Kansanedustajilta sopeutumiseläke pois. Ei voi pitää kohtuullisena?

Keskiviikko 29.11.2017 klo 16:05

Tein lakialoitteen kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamiseksi jo alkuvuodesta 2016. Asian on jälleen noussut otsikoihin ja edeen ajankohtainen.

Kansanedustajien eläkelakia muutettiin 1.3.2011 siten, että ennen varsinaista vanhuuseläkeikää maksettavan sopeutumiseläkkeen sijaan maksetaan kansanedustajille sopeutumisrahaa.

Sopeutumisrahaa koskevia säännöksiä sovelletaan uusiin ensimmäisen kauden kansanedustajiin, joiden edustajantoimi on alkanut 1.3.2011 jälkeen. Sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen kestosta riippuen enintään yhden – kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä. Sopeutumisrahan maksamiseen vaikuttavat saajan ansio- ja pääomatulot.

Samaan aikaan eläkettä ja pääomatuloja

Vuotta 2011 ennen kansanedustajana ollut voi saada sopeutumiseläkettä, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla. Sopeuttamiseläkettä voi saada jo kymmeniä vuosia ennen varsinaista eläkeikää. Ehtona on, että henkilö on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan (kaksi vaalikautta).

– Pääomatulot eivät kuitenkaan vaikuta sopeutumiseläkkeeseen, joten entinen edustaja voi siis saada esimerkiksi 3 000 euron sopeutumiseläkettä ja samaan aikaan nostaa pääomatuloja satojentuhansien eurojen edestä, Lehto ihmettelee.

– Tämä vääristää kilpailua, kun ex-kansanedustajien yritystoimintaa tuetaan sopeuttamiseläkkeen muodossa. Tätä ei voi pitää kohtuullisena. Sopeutumiseläke on tarkoitettu väliaikaiseksi tulonlähteeksi ex-kansanedustajille, jotka eivät työllisty työmarkkinoilla edustajakautensa jälkeen, ei pysyväksi lisäansioksi veronmaksajien kustannuksella.

”Ex-kansanedustajat mukaan säästötalkoisiin”

Sopeutumiseläkettä nauttivien ex-kansanedustajien eläke tulisi lopettaa ja saattaa samalle tasolle nykyisten kansanedustajien ja kansalaisten kanssa.

– Kansalaiset joutuvat osallistumaan kansantaloutemme säästötalkoisiin monin eri tavoin, joten olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista, että nämä erityisasemassa olevat erityiseduista nauttivat ex-kansanedustajatkin osallistuisivat omalta osaltaan myös näihin yhteisiin talkoisiin.

Tähän on vihdoin saatava muutos ja nämä eliittieläkkeet poistettava kansanedustajilta.

1 kommentti .

IKÄ ON VAIN NUMERO (VAI ONKO)

Keskiviikko 13.9.2017 klo 8:26

Otsikon mukaista sanontaa käyttää usein hieman ikääntyneempi henkilö, joka ei halua olla niin vanha kuin todellisuudessa on. Toisin on kuitenkin usein nuorilla. Nuoren kun monesti toivoisivat olevansa paljon vanhempia kuin oikeasti ovat, vähintään täysi-ikäisiä. Poikkeuksiakin tosin löytyy. Muutaman viimevuoden aikana on ilmaantunut maahamme huomattava määrä nuoria turvapaikanhakijoita, jotka tahallaan valehtelevat ikänsä alle 18-vuotiaaksi. Maahanmuuttoviraston mukaan noin 70-80 prosentilla turvapaikanhakijoista ei ole henkilöllisyysasiakirjoja mukanaan Suomeen saavuttaessa ja iänmääritystutkimuksissa on todettu, että vähintään 70 prosenttia alaikäisiksi ilmoittautuneista tutkituista, onkin todellisuudessa täysi-ikäisiä.

Kun Uuno Turhapuro vuonna 1990 julkaistussa elokuvassa oli koulunpenkillä opettelemassa kirjaimia, niin katsojia nauratti se että aikuinen mies oli pienten lasten joukossa oppilaana. Mutta nyt lähes 30 vuotta myöhemmin ei naurata asia, jossa kouluissa tapahtuvaan valmistavaan perusopetukseen on sijoitettu opiskelemaan ikänsä valehtelevia aikuisia turvapaikanhakijoita. Näin myös Turussa puukotukseen syyllistynyt marokkolainen mies, joka Suomeen tullessaan olikin jo yli parikymppinen.

Monet marokkolaiset nuoret ovat lähteneet Eurooppaan, tai haaveilevat lähdöstä. Moni on myös lähtenyt terrorijärjestö Isisin riveihin (arvioiden mukaan yli 1000). Miksi sitten Marokosta lähdetään ulkomaille juuri turvapaikanhakijana, vaikka Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteen mukaan Marokko on yhteiskunnallisesti vakaa ja suhteellisen turvallinen maa? No tietysti leveämmän elämän toivossa ja mikä olisikaan helpompi keino asettua Eurooppaan, kuin ilmoittautua turvapaikanhakijaksi ja elellä muutama vuosi täydellä ylläpidolla. Sitten kun on jonkin aikaa oleskeltu ja leppoisaa elämään vietetty, niin heille voikin olla järkytys, jos turvapaikka ei tulekaan kuten Manulle illallinen.  

Turun puukotukset sai viimein joitakin sinisilmäisiä poliitikkoja havahtumaan, ettei Suomi olekaan enää mikään lintukoto, missä ei koskaan tapahdu mitään pahaa. Me aidot perussuomalaiset olemme vuosikaudet yrittäneet kertoa näistä maahanmuuttoon liittyvistä uhkakuvista, eikä meitä ole uskottu. Nyt viimeaikaisten tapahtumien jälkeen hallituskin alkaa hieman herätä ja onkin ehkä tekemässä murusia toimenpiteistä, jotka se jo aikaisemmin vuonna 2015 hyväksyi 80-kohtaisessa turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassaan (joka on pääosin perussuomalaisten nykyisen puheenjohtaja Halla-ahon koostama). Perussuomalaiset siis antoivat hallitukselle lääkkeet jo 2015, mutta monien sinisilmäisyys esti lääkityksen aloituksen ja johti perussuomalaisten ulospotkimiseen hallituksesta.

Mutta kyllä sitä sinisilmäisyyttä ja laput silmillä olemista riittää jatkossakin. Sisäministeriö on ehdottanut harkittavaksi, että esimerkiksi Isisin riveissä taistelleille paluumuuttajille tarjottaisiin ”ohituskaistaa” yhteiskunnan palveluihin ja asuntojonoihin. Samaa mieltä on myös Vantaan kaupunki lausunnossaan, vaikka Vantaalla on yli 5000 hakijaa vuokra-asuntojonossa. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on taas esittänyt, että laittomasti maassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluihin satsataan ja niintä tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla monilla eri kielillä. Näitä esityksiä kun tulee liukuhihnalta, niin maamme vetovoima vain kasvaa elintasopakolaisuutta harkitsevien keskuudessa. Ja myös terroristitaistelijoiksi lähtö tulee radikalisoituneille maahanmuuttajille houkuttelevammaksi, kun on varmuus siitä, että sotatantereilta paluun jälkeen suomalainen yhteiskunta haluaa pitää heistä edelleen hyvää huolta.
Siis aivan järjetöntä touhua hyväuskoisilta maailmanparantajilta!

Kommentoi kirjoitusta.

KUN EU TARVITSEE MAKSAJAA, NIIN SUOMI AVAA LOMPAKON

Maanantai 19.6.2017 klo 13:36

Kun USA:n presidentti Donald Trump ilmoitti, että USA tulee irtaantumaan Pariisin ilmastosopimuksesta, niin johan Suomen viher-vasemmistolainen kuoro alkoi hoilata vanhaa virttä, jossa vaaditaan, että meidän suomalaisten pitäisi hoitaa muidenkin maidenvelvoitteetSiis sama virsi jatkuu kuin ennenkin. Suomea vaaditaan hoitamaan muunkin maailman asiat hinnalla millä hyvänsäKoska meidän täytyy ja kyllä meillä on varaa. 

Ihan aluksi. Suomen osuus maailman CO2-päästöistä on 16 promillea ja jos Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet toteutuvat, niin Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä pienenee vajaat 7 promillea. Tällä hetkellä Suomen hiilidioksidi kokonaispäästöt ovat 54 miljoonaa tonnia koko maailman 33 miljardista tonnista.

Koska osa EU-maista ei olisi halunnut ratifioida Pariisin ilmastosopimusta, niin siellä sovittiin, että ilmastopoliittiset tavoitteet toteutetaan taakanjaolla. Ja kun taakanjaosta puhutaan, niin sehän tarkoittaa aina sitä, että Suomi ja suomalaiset joutuvat maksumiehiksi. Niissä maissa, joissa päästöinvestoinnit olisivat suhteessa edullisimpia, pyritään nyt todella pieniin päästövähennyksiin. Kun taas maissa, joissa päästöinvestoinnit ovat kaikkein kalleimpia, niin pyritään maksimaalisiin päästövähennyksiin. Meniköhän taas niin kuin strömsössä?

EU:n eri maiden sähköntuotannon rakenteesta kivihiilen osuus on seuraavanlainen: Puola 92 %, Bulgaria 90 %, Romania 90 %, Tanska 48 % ja Saksa 46 % (tukee vieläkin ruskokivihiilituotantoa itäisessä Saksassa). Kun taas Suomen sähköntuotannossa kivihiilen osuus on vain 6,7 %! EU:n taakanjaossa päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen vähennystavoitteet maille, joilla kivihiilen osuus sähköntuotannosta on noin 90 %, on seuraavanlainen: Bulgaria 0 %, Romania 2 % ja Puola 7 % (vaatii EU:ta tukemaan heidän uusien hiilivoimaloiden rakentamista). Kun taas Suomen päästöjen vähennystarpeet olisi käsittämättömät 39 %.

Pitäisikö Suomen tehdä Trumpit ja irtaantua Suomelle epäedullisista sopimuksista ja toteuttaa omaa ilmastopolitiikkaa. Voisimme hyödyntää niin sanottuja hiilidioksidisieppareita ja lisätä uusiutuvaa energiatuotantoa ilman yhteiskunnallemiljardeja tulevaisuudessa maksavia tukipaketteja. Näin voisimme päästä huomattavasti parempiin ilmastopoliittisiin tuloksiin ja voisimme vahvistaa omaa teollisuuttamme samalla kun monipuolistaisimme energiatuotantoamme.

Jälleen voikin todeta. Missä EU, siellä ongelma. EU sanelee meille kaiken ja me nöyristelemme ja kumartelemme heille. Mutta pääministerin ja valtionvarainministerin mukaan EU:ta ei saisi arvostella, koska mallioppilas Suomen pitää olla kiltti nettomaksaja ja otettava kaikki ”ihanuus” mukisematta vastaan, mitä Brysselistä meille määrätään. Sitten vielä ihmetellään, miksi me perussuomalaiset olemme EU-kriittinen puolue.

Erään vihertävän puolueen jäsen sanoi Brexitistä seuraavaa. Brittien on turha luulla, että EU neuvottelisi Britannian kanssa EU-eron ehdoista. Sillä EU tulee sanelemaan ehdot”.Näinhän se menee. EU sanelee kaiken ja sitten vielä ihmetellään miksi Britit haluavateroon sanelusta.

1 kommentti .

VÄESTÖMÄÄRÄ KASVAA KUIN PULLATAIKINA

Tiistai 30.5.2017 klo 11:49

Maailmassa on tällä hetkellä noin 7,5 miljardia ihmistä. Se on noin 1400 kertaa Suomen väkiluku ja suhde kasvaa jatkuvasti. YK:n raportin mukaan maailman väestömäärän ennustetaan kasvavan 8,5 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. 2050 väkiluku olisi YK:n arvioiden mukaan jo lähes kymmenen miljardia ja vuosisadan lopussa yli 11 miljardia ihmistä täällä meidän pienellä pallolla. Maailman väkimäärä tulee siis kasvamaan 50 % seuraavan reilun 80 vuoden aikana, mikäli raporttiin on luottaminen.

Se mikä on yllättänyt ja myös huolestuttaa tutkijoita, on se että Afrikan väestön kasvu jatkuu niin nopeana. Arvioiden mukaan Afrikan väestömäärä nelinkertaistuu vuosisadan loppuun mennessä 4,4 miljardiin ihmiseen. Eli Afrikan väestön kasvu on huomattavasti nopeampaa kuin muun maailman.

 

Kun näitä lukuja tutkailee, niin on selvää että pakolaisuus tulee huomattavasti lisääntymään kiihtyvällä tahdilla läpi tämän vuosisadan. Ja jos Afrikan köyhyydessä elävä väestö hieman vaurastuu, niin heillä tulee olemaan tarpeeksi varallisuutta lähteä hakemaan turvapaikan lisäksi myös parempaa elintasoa pidemmänkin matkan päästä, kuten nyt on käynyt Lähi-idässäkin. Suurin osa turvapaikan hakijoista saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mikä todistaa sen, että lähdetään hakemaan vain parempaa elintasoa.

 

Kun ajatellaan kuinka heppoisesti meillä on aikaisemmin kiinnitetty huomiota turvapaikkapolitiikkaan ja on tarjottu hyviä sosiaalietuuksia turvapaikanhakijoille, niin maineemme on kiirinyt maailman kolkkiin. Onneksi perussuomalaisten toimesta nyt on saatu tämä vetovoimatankkeri tekemään käännöstä, vaikkakin tuskallisen hitaasti. On täysin selvää, että jos me perussuomalaiset emme olisi hallituksessa, niin vetovoimatankkeri saisi seilata vapaasti eteenpäin ja siihen lastattaisiin jopa lisää vetovoimatekijöitä tiettyjen puolueiden toimesta.  

 

Pakolaisia oli maailmassa vuoden 2015 lopussa yli 65 miljoonaa ja kun katsoo väestön kasvuennusteita, niin pakolaisten määrä tulee kasvamaan kasvamistaan läpi vuosisadan, eikä loppua ole näkyvissä. Pelkästään 2015 pakolaisten määrä kasvoi lähes kuudella miljoonalla ihmisellä ja arvioiden mukaan vuosisadan puolivälissä pakolaisia on jopa satoja miljoonia!

Kun katsotaan kuinka suuret kustannukset jo nyt turvapaikanhakijoiden ryntäys on aiheuttanut maallemme, niin millainen on velkaisen maamme talous- ja turvallisuustilanne tulevaisuudessa, jos perussuomalaiset eivät olisi kääntämässä laivaa.

 

Nyt sitten moni sanoo, että kehitysapua pitäisi lisätä, jottei ihmisten tarvitsisi lähteä pakolaiseksi. Suomi on maksanut kehitysapua vuosien 1990-2016 aikana lähes 20 miljardia euroa. Siis pelkästään Suomi yksinään. Ja samaan aikaan pakolaisten määrä on kasvanut sen mukana. Voikin todeta, että nykyinen hallitus on perussuomalaisten vaatimuksesta tehnyt oikean liikkeen, kun tehottomia kehitysapurahoja on tällä hallituskaudella leikattu. Tänä vuonna kehitysyhteistyön maksatukset vastaavat 0,40 % Suomen bruttokansantulosta, kun se vielä vuonna 2014 oli yli 0,6 % bruttokansantulosta.

 

Lopuksi. Maailman yhteenlaskettu kehitysyhteistyön määrä oli vuonna 2016 noin 129 miljardia euroa ja se on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut, kun inflaatio ja valuuttakurssit huomioidaan. Samaan aikaan Suomen kehitysyhteistyön kasvu euroissa oli vielä hurjempaa.

1 kommentti .

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »