HALLITUKSEN ENTISET TYÖVÄENPUOLUEET

Maanantai 21.12.2020 klo 11.08

Maamme hallituksen tavoite on saada Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Mikä tarkoittaa, että hallitus on etukenon ilmastotoimillaan siirtämässä viimeisetkin teollisuutemme työpaikat maamme rajojen ulkopuolelle.

Ainoa työllistävä toimi hallitukselta on ollut päätös palkata 1200 työntekijää julkiselle puolelle TE-toimistoihin vuonna 2022.

Miksi hallitus on sitten heidät palkkaamassa? Koska hallitus on tuomassa työttömiksi joutuneiden iloksi AKTIIVIMALLI KAKKOSEN ja tätä piiskuria varten, hallitus tarvitsee valvojia asettamaan karensseja työttömiksi joutuneille. Hallitus siis toimillaan siirtää duunareita nyt kortistoon ja samalla vähenevillä veroeuroilla palkkaa aktiivimalli kakkoselle karenssivalvojia ruoskimaan työttömäksi jääneitä. Hintalappu tälle toiminnalle on noin 70 miljoonaa euroa vuodessa.

Eikö olisi parempi tehdä toimia, joilla turvataan teollisuuden toimintakyky ja työpaikat Suomessa, kuin käyttää lämmityspolttoaineiden veronkorotuksilla saadut kymmenet miljoonat eurot aktiivimalli kakkosen toteuttamiseen?

Nyt kun hallitus on kaivamassa Aktiivimalli kakkosen ”vasemmistoliiton huonojen ideoiden romukopasta”, niin samaan aikaan se on poistamassa ikääntyneeltä työväestöltä eläkeputken. Eikä hallitus hyväksynyt yli 55-vuotiaita mukaan työllisyyden kuntakokeiluunkaan, johon kyllä pääsevät kaikki alle 30-vuotiaat, sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset heti työttömyyden alkumetreillä. Yli 55-vuotiaat kelpaavat vasta, kun heistä tulee pitkäaikaistyöttömiä.

Eläkeputken tukkiminen, työttömyysturvan heikennykset ja vuorotteluvapaasta luopuminen eivät luo yhtään uutta työpaikkaa. Ne ainoastaan lisäävät työllistettävien joukkoa, jo ennestään kasvussa olevaan, valtavaan työttömien armeijaan.

Ikääntyneet työttömät jätetäänkin nyt oman onnensa nojaan, vain aktiivimallin karenssit seuranaan. Kun työttömiltä viedään eläkeputki, niin heiltä viedään myös mahdollisuus kartuttaa eläkettä, jota ansiosidonnaisella kertyisi, mutta ei työmarkkinatuella. Hallitus ryhtyy siis jakamaan korotettuja rangaistuksia työttömille. Samalla hallitus paljastaa, kuinka vähän he arvostavat työttömäksi joutunutta duunaria.

Kuka sitten näistä ratkaisuista hyötyy? Vastaus on keskikokoiset ja suuret yritykset, jotka haluavat irtisanoa ikääntyneitä työntekijöitään. Nykyisellään työnantaja on velvollinen maksamaan omavastuumaksun irtisanomiensa työntekijöiden eläkeputkimenoista. Hallituksen suunnittelemassa uudessa mallissa, työnantaja irtisanomiskustannukset ovat vain murto-osa eläkeputkimalliin verrattuna. Työnantaja tulee siis säästämään melkoisen määrän euroja, kun hän irtisanoo ikääntyneen työntekijänsä hallituksen poistaessa eläkeputki-järjestelmän. Toisaalta, pienyrittäjän kustannukset kohoavat.

Ammattiliittojen työttömyyskassat toisaalta säästävät, kun työttömät tippuvat pois eläkeputken ansiosidonnaiselta.

Tämä siis voi kääntyä päälaelleen ja ikääntyneitä irtisanotaan entistä herkemmin tulevaisuudessa, jos töitä ei ole. Samalla työttömien duunareiden eläkekertymä laskee ja tulevaisuuden ostovoima jää pienemmäksi. Eläkeputken tukkiminen on julma eläkeleikkuri. SAK:n laskelmien mukaan, työttömäksi jääneen 60-vuotiaan keskipalkkaisen kuukausieläkettä leikataan satoja euroja. Vaikutus voi olla taitettua indeksiä suurempi. Marinin hallitus siis lisää toimillaan rajusti eläkeläisköyhyyttä.

Näihin toimiin entiset työväenpuolueet ovat nyt Marinin hallituksessa ryhtymässä!

Kommentoi kirjoitusta.

OMAISHOIDOLLE ARVOSTUSTA

Keskiviikko 9.12.2020 klo 12.14

Tällä hetkellä Suomessa noin 350 000 henkilöä hoitaa säännöllisesti läheistään. Heistä noin 50 000:lla on sopimus omaishoidon tuesta. Mikäli arvokasta työtä tekeviä omaishoitajia ei olisi, vaan kaikki 50 000 omaishoidontuella olevaa omaishoidettavaa hoidettaisiin laitoshoidossa, palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa, hoitomenot olisivat yli kolme miljardin euroa. Omaishoito säästääkin hoidettavaa kohti kymmeniä tuhansia euroja vuodessa yhteiskunnan varoja. 

Tämä on vain yksi asia miksi omaishoidon hoitopalkkio pitää muuttaa verottomaksi. Kaikki omaishoitajat tekevät valtavan tärkeää työtä oman jaksamisensa kustannuksella. Omaishoito voi olla niin fyysisesti, kuin henkisesti raskasta työtä. Suomessa tarvitaankin vielä enemmän panostuksia omaishoitajien jaksamiseen. Tämän edistämiseen ja valvomiseen pitäisi perustaa omaishoidon valtuutettu.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 kuntien omaishoidon palkkiot olivat yhteensä 226 miljoonaa euroa. Palkkioiden lisäksi kunnille tuli kuluja omaishoidettaville annetuista palveluista, omaishoitajien vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista. Vuoden 2020 omaishoidontuen hoitopalkkiot ovat 408,09 euroa kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa. 

Omaishoito on veronalaista tuloa, ja sitä verotetaan ansiotulona, eli verotetaan ansiotulona. Omaishoidon tuen saajista 58 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä. Tämä vaikuttaa tuensaajajoukon keskimääräiseen marginaaliveroprosenttiin, jolloin myös esimerkiksi ansaitusta eläkkeestä joutuu maksamaan korkeampaa veroa. Eli omaishoitajaa rangaistaan verotuksella, kun hän toimii omaishoitajana.

Jos omaishoidontuki muutettaisiin toivomukseni mukaan verovapaaksi, niin valtion verotulot tippuisivat vain murto-osalla verrattuna siihen, mitä omaishoidolla säästetään nykypäivänä.

Verotuksen muutokset ovat mahdollisia ja ne ovat arvovalintakysymyksiä. Omaishoidon verottomuus ei olisi Suomen taloudelle iso asia, mutta vähän reilun 400 euron omaishoidon palkkiolla ympärivuorokautista työtä tekevälle omaishoitajalle sillä olisi valtava merkitys. Omaishoitajalla pitäisi olla tunne siitä, että hänen tekemäänsä työtä myös yhteiskunta arvostaa.

Nykymalli, jossa omaishoitoa verotetaan rankasti, ei lämmitä eläkeläistä, joka yrittää tulla toimeen omien vaivojensa kanssa ja samalla hoitaa esimerkiksi muistisairasta puolisoaan. Tai työikäistä omaishoitajaa, joka on jättäytynyt työelämän ulkopuolelle, jotta voi hoitaa sairasta lastaan tai muuta läheistään. Yhteiskunta ei voi laskea sen varaan, että kyllä he omansa hoitavat vaikka kuinka pienellä tuella tai arvostuksella. Kuten nykyään tapahtuu.

Omaishoitajat kun tekevät työtään suuresta rakkaudesta ja osa ehkä yhteiskunnan paineesta ja velvollisuuden tunteesta. Omaishoito on usein myös henkisesti ja fyysisesti raskasta, johtuen hoidon sitovuudesta, joka usein sitoo omaishoitajan aikaa 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Harva omaishoitaja ei myös halua pitää hänelle suotuja vapaapäiviä, sillä omaishoidettavaa ei haluta viedä kunnan järjestämään hoitoon kodin ulkopuolelle. Kodin, joka on hoidettavalle tuttu ja turvallinen ympäristö.

Olen sitä mieltä, että vihdoin ja viimein omaishoidontuki on saatava verovapaaksi ja omaishoitajille on annettava viimein heidän ansaitsema arvotus arvokkaasta työstä.

1 kommentti .

RYHMÄPUHEENI LAHDEN KAUPUNGIN 2021 TALOUSARVIOSTA

Keskiviikko 25.11.2020 klo 10.19

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Lahdella on mahdollisuus olla Suomen paras ja menestynein kaupunki. Mahdollisuus, jos me päättäjät teemme oikeita ratkaisuja, emmekä unohda kaupunkimme asukkaita ja yrittäjiä, heitä ketkä tekevät kaupungista onnellisen ja menestyvän. Meidän päättäjien tehtävä ei ole keksiä lahtelaisille suuruudenhulluja visioita, vaan mahdollistaa ihmisten hyvä olo ja yrityksille hyvä alusta yrittää.

Hyvä olo tulee turvallisuuden tunteesta, työllisyydestä, hyvistä palveluista, sekä ystävällisistä ihmisistä. Vaikka olemme pala Suomea ja Euroopan unionia, niin Lahti on paikkana arvokas, eikä omaisuuttamme saa kevyesti myydä kasvottomille ulkomaisille sijoittajille. Sijoittajille, ketkä käyttävät tuottonsa muuhun kuin suomalaisen hyvinvoinnin rakentamiseen. 

Perussuomalaiset ovat puolue, joka toiminnassaan on lahtelaisten asialla. Me pidämme jalat maassa, emmekä kannata hankkeita, joiden miljoonakulut toteutuessaan ovat vahingollisia Lahden ja lahtelaisten hyvinvoinnille. Perussuomalaiset haluavat edistää ja suojella lahtelaisten etua. Emme hyväksy sitä, että nykyiset valtapuolueet ajavat vain oman ryhmän omia etuja ja haluavat veronmaksajien kustannuksella perustaa ja säilyttää omia suojatyöpaikkojaan äänestäjien kustannuksella.

Lahtelaiset eivät kaipaa asuinalueiden eriytymistä, liikkumisen rajoittamista keskustassa, päihteiden käytön lieveilmiöitä, eikä varsinkaan päättäjien erkaantumista tavallisten lahtelaisen arjesta. 

Lahtelaiset eivät halua keskustavisio Liisuja hankaloittamaan arjen liikkumista. Lahti ei tarvitse veronkorotuksia, joilla Liisut ja eräiden puolueiden haaveet raitiovaunuista ja muista viherhaaveista toteutettaisiin. Veronkorotukset syövät ihmisten kulutusta ja kurjistavat yrittäjien menestysmahdollisuuksia.

Lahti ei ole metropoli, eikä sen tarvitse metropoliksi tullakaan. Lahden ei tarvitse olla kulttuuripääkaupunki, eikä ympäristöpääkaupunki. Vaan Lahden pitää olla turvallinen, siisti ja viihtyisä kaupunki, niin lapsille, nuorille, opiskelijoille, työssäkäyville, yrittäjille ja eläkeläisille. Tämä luo pohjan sille, että saamme Lahteen uusia veronmaksajia, sekä investointeja.

Nykyisellään väestökasvumme laahaa olemattomana. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Lahdessa olisi vuonna 2040 arviolta saman verran asukkaita kuin nyt. Väestömme ikääntyy, mutta epäedullinen muuttoliike kuormittaa Lahden taloutta nyt ja tulevaisuudessa. Lahti houkuttelee vain maahanmuuttajia, keiden työllistyminen on kaikkein haastavinta, työttömyysasteen ollessa jo muutenkin korkealla tasolla.

Me perussuomalaiset olemme vastustaneet ilmastotavoitteiden kiristämistä, veronkorotuksia, pormestarimallia ja keskustavisio Liisua. Näillä asioilla on suuri negatiivinen vaikutus lahtelaisten talouteen. Perussuomalaiset olivat ensimmäinen puolue, joka kertoi vastustavan pormestarimallia ja veronkorotuksia. Sen jälkeen monet muut puolueet seurasivat perussuomalaisten esimerkkiä. Samaa toivomme nyt Liisun kohdalla, jota me olimme ensimmäisinä vastustamassa. Perussuomalaiset ovatkin lahtelaisten edelläkävijäpuolue. Me ilmoitimme myös ensimmäisinä, ettemme hyväksy opettajien ja koulunkäyntiavustajien irtisanomisia. Ja tämä me yhdessä estettiin.   

Soijalatte-hipstereiden päiväuni, Lahden keskustavisio LIISU 2030 on torpattava. Toteutuessaan Liisu tuhoaisi yritysten elinvoiman keskustassa lopullisesti. Katujen katkaisuilla ja kavennuksilla, sekä todella alhaisilla ajonopeuksilla ruuhkautettaisiin keskusta ja keskustan kehä totaalisesti. Samalla rasitettaisiin taloussuunnitelmavuosia rankalla kädellä.

Olisihan Liisu tietyille puolueryhmittymille lottovoitto Lahdessa. Keskustassa olisi enemmän tilaa jäljestää ilmastomarsseja, sekä ”moderneja” taidetapahtumia.

Nyt näillä Liisu-puolueilla onkin kiire saada keskustavisio hyväksytyksi, kun vaalien jälkeisen valtuuston valtasuhteista ei ole tietoa. Toisaalta osa Liisun kannattajista ei haluaisi äänestää siitä vielä ennen vaaleja, ettei se vaikuttaisi omaan äänimäärään. Siksi meidän perussuomalaisten mielestä Liisu olisi hylättävä nyt välittömästi kokonaan.

Meillä ei ole keskusta kehittämisen kanssa mikään kiire, vaikka viranhaltijat niin väittävätkin. Lahden keskustan järkevä kehittäminen voidaan aloittaa täysin alusta ja uuden valtuuston toimin.

Jos lahtelaiset haluavat muutosta kohti parempaa ja Lahdesta paremman paikan elää, niin kannattaa äänestää perussuomalaisia seuraavissa kuntavaaleissa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Teemme yksityiskohtaisessa käsittelyssä seuraaviin asioihin vielä muutosesityksiä:

Lahti-konsernin yleisiin tavoitteisiin haluamme lisätä, että ”Konserniyhtiöiltä edellytetään, sekä vaaditaan, että niiden kannattavuus ja taloudenpito on sillä tasolla, että niiden käyttötaloutta ei ole tarvetta tukea kaupungin taloudellisilla panostuksilla, kuten oman pääoman ehtoisilla lainoilla tai osakepääoman korotuksilla.” Emme siis halua, että kaupunginjohtaja jakelee kuntalaisten euroja yhtiöille, joiden toiminta ei ole kannattavaa.

Haluamme myös poistaa yhtiökohtaisista tavoitteista sanat ”merkittävä”, kun velvoitetaan yhtiöitä osallistumaan Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelman toteutukseen. Samalla haluamme poistaa konsernipalveluiden vastuualueelta 700 000 euroa, jotka valtuusto on upottamassa Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 hankkeen rahoitukseen. Emme halua tuhlata kuntalaisten rahoja hankkeeseen, joka ei ennakkolupauksista huolimatta kiinnosta edes lahtelaisia yrityksiä, eikä naapurikuntia. Vaikka muuta meille uskoteltiin. Käytetään näitä euroja ennemmin huumeidenvastaiseen työhön, millä on huomattavasti suurempi vaikutus lahtelaisten arkeen, kuin ympäristöposeerauksella.

Me perussuomalaiset olemme tyytyväisiä, että kaupunginhallituksen talousarviokokouksessa museolle, orkesterille ja teatterille tehtiin menoleikkauksia, mutta se ei meille riitä. Esitämme museolle vielä 500 000 euron menoleikkausta, jonka pitää kohdistua LAD-museon tuomiin huomattaviin kustannuslisäyksiin. Orkesterille esitämme 250 000 euron tuen lisäleikkausta ja lisäksi teemme ponsiesityksen, jossa sivistyksen palvelualue selvittää vuoden 2021 aikana, voidaanko kaupunginorkesterin palvelut ostaa tulevaisuudessa nykyisiä kustannuksia edullisemmin ostopalveluna.

Me emme halua hukata lahtelaisten euroja Päijät-Hämeen alueelliseen vastuumuseoon, samalla kun naapurikuntalaiset maksavat saman lippuhinnan kuin lahtelaiset. Sama asia pätee orkesterin ja teatterin raskaisiin rakenteisiin.

Talonrakennusinvestoinneissa kaupungintalon perusparannukselta esitämme poistettavaksi 600 000 euroa, jolloin kaupungintalon perusparannus toteutettaisiin supistettuna. Matkakeskuksessa ihmiset joutuvat olemaan sään armoilla, mutta miksi kaupungintalon keskusaukio pitäisi kattaa virkamiehille ja päättäjille.

Teemme myös muutosesityksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päättää, kohta 4. muutetaan seuraavaan muotoon:

”4. antaa kaupunginjohtajalle valtuudet myöntää vuoden 2021 aikana lyhyt- ja pitkäaikaista luottoa kaupungin määräysvallassa oleville konserniyhtiöille enintään 50 miljoonaa euroa. Lainavaltuudet tulee koskea ensisijaisesti investointien rahoitusta. Sellaisiin lainoihin tai muihin rahoitusmuotoihin, jotka ovat tarkoitettu konserniyhtiöiden käyttörahoitukseen, oman pääoman ehtoisiin lainoihin tai osakepääoman korotuksiin, on saatava kaupunginhallituksen suostumus, jos ne ylittävät valtuustokauden aikana 500 000 euroa yhtiökohtaisesti. Rahoitusta myönnettäessä on huomioitava kunkin yhtiön kannattavuus ja rahoituksen takaisinmaksukyky. Mahdollisten säätiöiden tai muiden yhteisöjen rahoituksiin luottovaltuus on kussakin tapauksessa 100 000 euroa yhden kalenterivuoden aikana.”

Näin me perussuomalaiset haluamme siirtää kaupunginjohtajalta valtaa kaupunginhallitukselle. Valtaa lisää päättäjille, ilman pormestarimallia.

1 kommentti .

LIISU KAADETTAVA KATUOJAAN

Perjantai 20.11.2020 klo 18.48

Soijalatte-hipstereiden päiväuni, Lahden keskustavisio LIISU 2030 on torpattava. Toteutuessaan Liisu tuhoaisi yritysten elinvoiman keskustassa lopullisesti. Katujen katkaisuilla ja kavennuksilla, sekä todella alhaisilla ajonopeuksilla, ruuhkautettaisiin keskusta ja keskustan kehä totaalisesti. Autojen nopeudet (myös bussien) laskettaisiin lähes sähköpotkulautojen tasolle. Keskustavisio tekisikin kaupunkimme keskustasta käytännössä ”no go -alueen”, johon pääsy tehtäisiin autoilijoille todella vaikeaksi ja epätoivotuksi.

Olisihan Liisu tietyille ryhmille lottovoitto Lahdessa. Keskustassa olisi enemmän tilaa jäljestää ilmastomarsseja, sekä ”moderneja” taidetapahtumia. Kaupunginjohtajakin voisi esitellä päästötöntä (ja autiota) keskustaamme kansainvälisille ilmastovieraille. Ihmettelenkin, ettei Greta Thunbergiä ole ehditty pyytää Lahden keskustavision suojelijaksi.

Nyt osalla puolueista on kiire saada Liisu hyväksytyksi, kun vaalien jälkeisen valtuuston valtasuhteista ei ole tietoa. Toisaalta osa Liisun kannattajista ei haluaisi äänestää siitä vielä ennen vaaleja, ettei se vaikuttaisi omaan äänimäärään. Siksi Liisu olisi hylättävä kokonaan nyt välittömästi.

Liisu toteutuessaan kurjistaisi kivijalkamyymälöitä ja johtaisi vain kaljakuppiloiden määrän kasvuun keskustassa. Myös narkomaanien näkyminen katukuvassa lisääntyisi kävelykeskustan laajentuessa.    

Meillä ei ole keskusta kehittämisen kanssa mikään kiire, vaikka viranhaltijat niin väittävätkin. Lahden keskustan järkevä kehittäminen voidaan aloittaa täysin alusta ja uuden valtuuston toimin.

1 kommentti .

ULKONALIIKKUMISKIELTO

Tiistai 17.11.2020 klo 15.39

Jos Suomeen saapuneet maahanmuuttajat eivät halua kotoutua Suomalaiseen yhteiskuntaan, kaikki Ruotsin kohtaamat ongelmat tulevat viiveellä meillekin.

Suomi onkin jo Ruotsin tiellä. Meille on yhteistä, että maahanmuuttomme tulee lähinnä Lähi-idästä ja Saharan etelänpuoleisesta Afrikasta. Samalla meille seuraa samat ongelmat, jotka Ruotsissa ovat jo kärjistyneet.

Ruotsi on maailman eniten kotouttamiseen rahaa upottanut maa ja silti siellä on epäonnistuttu. Miksi sitten meillä Suomessa onnistuttaisiin kotouttamaan maahanmuuttajia, jos he eivät halua integroitua Suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ulkomaalaistaustaisten nuorten yliedustus epäillyissä ryöstörikoksissa kasvoi selvästi viime vuonna. Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustaisten nuorten osuus selvitetyissä ryöstörikoksista vaihteli eri ikäluokkien välillä 25 prosentista 35 prosenttiin. Tilastoissa korostuikin Saharan etelänpuoleisesta Afrikasta ja Länsi-Aasiasta tulleet.

Sen lisäksi, että maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on yliedustus ryöstörikoksissa, niin samalla on harvinaista, että ryöstöjen uhrit olisivat maahanmuuttajataustaisia. Pääsääntöisesti kohteena ovat kantasuomalaiset.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 38 prosentissa raiskausrikoksista oli epäiltynä ulkomaalainen tekijä. Vuonna 2018 yli puolet Helsingin raiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien väestöön suhteutettu rikollisuustaso oli raiskausrikoksissa noin 8-kertainen kantaväestöön verrattuna. Korkein rikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden.

Nyt sitten ihmetellään, mikseivät suomalaiset enää uskalla liikkua öiseen aikaan kaupunkien keskustoissa ja lähiöostareiden liepeillä. Moni suomalainen välttelee liikkumista myös iltaisin tietyillä alueilla. Tätäkö me suomalaiset haluamme?

On vain ajan kysymys, milloin meilläkin pommit alkavat viikoittain räjähtelemään ja autoja kehotetaan pysäköimään etäälle asuintaloista, kuten Ruotsissa on toimittu. Ruotsissa kun autoja sytytetään palamaan huomattavasti useammin kuin Suomessa. Ruotsissa tätä tapahtuu etenevässä määrin maahanmuuttajavaltaisissa ongelmalähiöissä, joita yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyneet katujengit ja järjestäytyneet rikollisliigat hallitsevat. Rikollisliigat asettavat lähiöihin jopa ulkonaliikkumiskieltoja, joiden rikkojia uhkaillaan raa-alla väkivallalla. Rikollisliigat eivät kaihda käyttää väkivaltaa ja hallitsevat näin asukkaita pelolla. Poliisi on voimaton, eikä voi asialle mitään

Ruotsissa jengiväkivalta ja muut hallitsemattoman maahanmuuton tuomat lieveilmiöt, ovat suurelta osin seurausta pitkään jatkuneesta sinisilmäisyydestä, sekä hyväuskoisuudesta. Ei Ruotsi, ei Suomi, eikä mikään muukaan maa kykene integroimaan yhteisöönsä maahanmuuttajia, joilla ei ole aikomustakaan kuulua yhteisöön ja elää lainkuuliaisesti.

Rajat avoinna ja hyväuskoisuutemme nakertaa hyvinvointivaltiotamme pala kerrallaan. Tilanne pitää ottaa Suomessa vakavasti, ennen kuin on liian myöhäistä ja ylitämme sen pisteen, kun paluu takaisin rauhalliseen ja turvalliseen Suomeen on lopullisesti mennyttä.

Ainoa oikea ratkaisu on tiukentaa radikaalisesti maahanmuuttopolitiikkaamme.

Kommentoi kirjoitusta.

KORTISTOSTA SISUNAUTIKSI

Torstai 3.9.2020 klo 13.08

Yrityksiä kaatuu ja tehtaita suljetaan. Irtisanomisia ja lomautuksia on ennätysmäärä, mutta hallitus pitää silti kiinni jo aiemmista ilmastotavoitteistaan. Hallituksen tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä kurjistaa maatamme ja luo lisää työttömyyttä. Etäisyydet Suomessa ovat EU:n pisimmät ja ilmastomme on EU:n kylmin. Metsäteollisuuden logistiikkakustannukset nousevat rajusti, koska raaka-aineen hankintaketjun ja valmiin tuotteen vienti satamiin tapahtuu pääsääntöisesti raskaan liikenteen kalustolla.

Metsäteollisuudessa lasketaan tehdaskohtaisesti, missä on kustannustehokkainta tehdä tuotteet. Tässä laskennassa seurataan tarkkaan eri maiden poliittisia suunnitelmia, eli arvioidaan maariskiä. Siksi myös tällä hetkellä kannattava tehdas voidaan sulkea ja näin varaudutaan tulevaisuuden haasteisiin.

Suomalaisten tehtaiden ominaispäästöt ovat maailman pienimpiä ja siksi on lopetettava vaatimukset lisäpäästövähennyksistä. Miksi annetaan etumatkaa kilpailijamaiden teollisuudelle ja asetetaan Suomen hiilineutraalisuustavoite kilpailijamaita huomattavasti kireämmäksi?

Jotta teollisuustuotanto säilyisi Suomessa, meidän on luovuttava muita maita kunniahimoisemmasta hiilineutraalius tavoitteesta ja peruttava polttoaineiden veronkorotukset, sekä varmistettava yritysten yhdenvertainen kustannuskilpailukyky kansainvälisiin kilpailijoihin nähden. Tämä on tehtävä jo syksyn budjettineuvotteluissa. Hyvä alku on, jos hallitus kykenee alentamaan teollisuuden sähköveron EU:n minitasolle. Myös teollisuuden päästökauppakompensaatio on nostettava keskeisten kilpailijamaiden tasolle.

Hallituksen on rohkaistava metsäteollisuutta uusimaan konekantaansa Suomessa. Näin voitaisiin varmistaa tehtaiden ja työpaikkojen säilyminen Suomessa. Jos teollinen valmistus katoaa ulkomaille, romahtaa hyvinvointimme rahoituspohja. Jos otamme liian suuren päästövähennystaakan harteillemme, Suomesta lähtee teollisuus pysyvästi. Pahimmassa tapauksessa teollisuuttamme siirtyy maihin, joissa ilmastovelvoitteista ei piitata tuon taivaallista. Mitä me saamme vastineeksi vaihtokaupassa, jos kansallisilla päätöksillä häädämme teollisuutemme maastamme? Lisää työttömyyttä.

Kun metsiemme vuotuinen kasvu on noin 110 miljoonaa kuutiometriä ja metsävaramme karttuvat kaiken aikaan. EU:n asetus kuitenkin ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa ja päättää kuinka paljon metsää saamme kaataa. Jotta suomi olisi Euroopan hiilinielu, niin saamme kaataa puuta huomattavasti vähemmän, kuin on metsiemme vuosikasvu.

EU:n mielestä emme saisi enää elää metsästä. Vaikka Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotannosta viedään ulkomaille yli 90 prosenttia ja joka kymmenes suomalainen saa toimeentulonsa metsäteollisuudesta tai sitä palvelevilta aloilta.

Hallituspuolueiden ministerit ovat viime päivinä tuoneet julki ajatuksia ja tavoitteita, joilla Suomen talous ja työllisyys saadaan nousuun. On ajateltu työpäivän lyhentämistä ja samalla ajateltu, että työnantajalla olisi taloudellisesti varaa maksaa entisen suuruista palkkaa. Irtisanomisia ja lomautuksia on ennätysmäärä, mutta silti maahamme pitäisi houkutella 80 000 työperäistä maahanmuuttajaa. Ja koska teollisuus on hallituspolitiikan seurauksena katoamassa ulkomaille, niin Suomen pitäisi investoida avaruusteknologiaan ja perustaa avaruushallinto. Tulevaisuudessa työttömät siis koulutetaan sisunauteiksi, jos hallituspuolueita on uskominen. 

1 kommentti .

MIKSI?

Torstai 13.8.2020 klo 18.40

Miksi maamme hallitus haluaa lähettää rahojamme Etelä-Euroopan maille? Miksi hallitus ei halua käyttää näitä osittain mafian taskuun työnnettäviä ”vappusatasia” suomalaisten hyvinvointiin?

Siinä muutama kysymys, mitkä minua ja monia muita suomalaisia ihmetyttää. Miksi italialaiset tai espanjalaiset ovat suomalaisia tärkeämpiä maamme hallitukselle?

Kun Suomen ministerit lähtevät EU:n pöytiin neuvottelemaan, niin monesti tuntuu siltä, että siellä ei enää muisteta, miksi sinne on menty. Tavalliset suomalaiset ajattelevat, että EU:n kokouksiin mennään edustamaan Suomea ja ajamaan suomalaisten etua. Tämä on hallitukselta unohtunut ja Brysseliin matkataankin oma etu mielessä. Kaikkihan muistavat, kuinka esimerkiksi EU myönteiset Katainen, Stubb, Urpilainen ja Vapaavuori palkittiin myöhemmin kiltteydestään.

EU:n elpymisrahastoneuvottelut olivat Suomen osalta totaalinen rimanalitus. Vaikka hallitus yrittää muuta väittää. Kohta saamme ottaa lisää velkaa ja maksaa EU:n elpymisrahastoon 6,6 miljardia euroa, josta saamme takaisin 3,2 miljardia. Suomalaisille jää siis jälleen maksajan rooli, sekä lisävelan otto. Suurin piirtein sama asia, kuin juhlisi neljän euron lottovoittoa, vaikka lottokuponki olisi maksanut kymmenen euron ja rahoitettu lainalla.

Olemme siis saamassa rahastosta takaisin 3,2 miljardia euroa omaa rahaamme, jota kierrätetään EU:n kautta. Samalla EU voi sanella, mihin tuota kierrätettyä omaa rahaa saamme käyttää. Näin maamme hallitus saa 3,4 miljardin euron tappioilla 3,2 miljardia haaveilemiinsa ilmastotoimiin. Kyllä on mahtanut Kesärannassa monet samppanjapullot poksahdella.

Lisäksi Suomi saa tulevasta EU:n seitsemän vuoden budjetista 11,1 miljardia euroa, mutta maksaa EU:lle tästä hyvästä 16,7 miljardia. Eli takkiin tulee tästäkin lisää 5,6 miljardia euroa. Nettomaksumme siis nousee 800 miljoonaan euroon vuodessa, jossa lisäystä on noin 100 miljoonaa vuodessa. Samaan aikaan Naapurimaamme Ruotsi neuvotteli itselleen yli miljardin euron vuotuisen alennuksen EU-jäsenmaksuunsa. Ruotsi siis halusi säästää rahojaan omille kansalaisilleen. Toisin kuin Suomi, joka haluaa maksaa muidenkin laskut. Voikin todeta, että Suomen pääministeri Marin neuvotteli Suomelle maksettavaa 9 miljardia euroa pitkän viikonlopun aikana. Lisäksi tulevat miljardivastuut EU:n yhteisistä elvytyspaketti-lainoista.

Ihmettelen, että jos Suomelle on kertynyt jostain satoja miljoonia euroja ylimääräistä, niin eikö näitä miljoonia voisi ennemmin siirtää kunnille, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja voitaisiin laskea. Nykyinen, julkisten terveyspalveluiden vajaan 700 euron maksukatto on kohtuuton monelle pienituloiselle ja tarvittavaan hoitoon ei välttämättä hakeuduta. Myös suomalaisten ostamien lääkkeiden vuosiomavastuuta, eli lääkekattoa voitaisiin ajatella laskettavan. Siis voitaisiin, jos maamme hallitus ajattelisi suomalaisten etua ensimmäiseksi. Mutta ei. Italian, Espanjan ja muiden Etelä-Euroopan maiden sosiaalitoimistona toimiminen on nykyiselle hallituksellemme kunniatehtävä. Tehtävä, jossa suomalaisten hyvinvointi ja toimeentulo unohtuvat.

Minä kysynkin. Miksi!

Kommentoi kirjoitusta.

YHTEINEN VELKATAAKKA

Torstai 4.6.2020 klo 10.14

Yhteisvaluuttamme euroon liittyneet maat ovat talouden rakenteiltaan ja taloudenhoidoltaan niin erilaisia, että jonain päivänä euroa pystyssä pitävät tukipilarit pakosti murtuvat. Se päivä voi olla jo lähellä ja koronavirus nakertaa entisestään näitä pilareita. Samaan aikaan Suomea ollaan nyt sitomassa ikuiseen EU:n velkavankeuteen.

EU-komissio on ehdottanut jäsenmaille yhteistakausta velkakirjoille, joilla käytännössä rahoitettaisiin Etelä-euroopan suuria valtioita. Idean ydin olisi 750 miljardin euron EU:n budjetin yhteydessä toimivasta rahastosta (todellisuudessa Etelä-euroopan toipumisrahasto). Tästä rahastosta sitten lähetettäisiin suorina rahansiirtoina, eli lahjoituksina kasapäin euroja koronaepidemian pahimmin runtelemille valtioille. Suomelle jäisi jälleen vain maksajan rooli, sillä miljardit matkaisivat ennenaikaisena joululahjana Etelä-Euroopan valmiiksi velkaisille rantahietikoille. Maihin, joiden taloudet ovat olleet suurissa ongelmissa jo ennen koronaa niiden omien toimien seurauksena.  

Tämä rahasto olisi uusi jättisuuri tulevaisuuden menoerä Suomelle. Maamme julkinen talous, erityisesti kuntien talous, on jo valmiiksi huonossa kunnossa ja edessämme on suuria vaikeuksia. Jos ja kun nyt osallistumme kaikkiin EU:n keksimiin yhteisvastusiin, se olisi miljardeja lisää meidän menopuolelle. Miljardeja, joista etenkin Kreikka, Italia ja Espanja keräisivät sadon ilman minkäänlaista talouskuria. Maat, joissa talous on ajettu retuperälle ja joissa odotetaan kieli pitkällä miljardien saapumista yhteisvastuuna. Yhteisvastuuna, vaikkakin tämä rikkoisikin EU:n omaa sopimusta. Mutta euro yritetään pelastaa hinnalla millä hyvänsä.

Suomen EU-vastuut voivatkin kasvaa nyt koronakriisissä jopa kymmeniin miljardeihin. Elpymisrahasto toteutuessaan tarkoittaisi Suomelle yli 12 miljardin vastuita. Euroopan vakausmekanismin kautta voi tulla jopa 10 miljardin vastuut. EU-budjetin kasvatus, SURE-työmarkkinatuki ja EIP:n yritystuki voivat kasvattaa meidän menoja reilusti yli miljardilla eurolla. Kaiken kukkuraksi Euroopan keskuspankin 750 miljardin pandemiapakettiin liittyen Suomen pankki on ostanut valtionlainoja parilla miljardilla.

Jo nykyisellään EU:n kaikkien tukimekanismien koko on 1 500 miljardia euroa. Ei siis tarvitse olla selvännäkijä, jotta ymmärtäisi ainakin osan näistä lankeavan tulevaisuudessa suomalaisten maksettavaksi. Takaajan tie on usein pitkä ja tuskainen. Jokainen muistaa, kuinka moni laittoi 90- luvulla nimensä takauspaperiin. Vastuun kun piti olla vain muodollinen. Suomen hallitus ei saa nyt vastata EU:lta kuuluvaan seireenien lauluun ja iloisen humpan tahtiin lähteä Brysseliin kirjoittamaan nimiä takauspapereihin korkeat EU-virat silmissä kiiluen.

Elpymisrahasto olisi EU:n yhteistä lainaa, joka vääjäämättä johtaisi unionin siirtymistä kohti liittovaltiota. Paluuta ei olisi, kun Suomi olisi sidottu EU:n yhteiseen velkaan ikuisiksi ajoiksi ja suomalaisten eurot katoaisivat kuin huoltamogrillistä tuhkat tuuleen.

Suomen ei pidä suhtautua myönteisesti EU:n velka- ja tulonsiirtoihin, sekä Brysselin sanelupolitiikkaan. Meidän tehtävä ei ole pelastaa huonosti asioitaan hoitaneita valtioita tai yksityisiä pankkeja. Vaan meidän on pikaisesti ryhdyttävä valmisteleen eroa yhteisvaluutta eurosta ja myös liittovaltioon tähtäävästä Euroopan unionista. EU tai euro ei pelasta Suomea, mutta oma valuutta ja oma itsemääräämisoikeus voi pelastaa.

Kommentoi kirjoitusta.

SEURAAVA SIIRTOLAISVYÖRY

Torstai 5.3.2020 klo 15.26

Valtioneuvosto päätti viime viikolla, että Suomi noutaa Välimeren alueelta 175 henkilöä. Ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä ja yksinhuoltajaperheitä. Kyse ei ole siis yksinhuoltajaperheiden lisäksi orpolapsista, vaan ilman huoltajaa tulevista, joiden perheet voivat tehdä kohta perhesidehakemuksen ja näin tulla lastensa perässä maahamme.

Suomen lisäksi, vain muutama Euroopan maa on lupautunut noutamaan turvapaikanhakijoita Välimeren alueelta. Tämä tieto on jo saavuttanut miljoonat Turkista Eurooppaan haluavat pakolaiset. Samoin kuin he muistavat entisen pääministeri Sipilän asuntotarjouksen. Ei siis ole ihme, että Turkista yritetään vaikka väkisin Eurooppaan ja siitä sitten kohti pohjoisen onnelaa. Onnelaa, jonka suomalaiset veronmaksajat tulevat jälleen kustantamaan.

Nyt Suomi on lähettänyt Kreikkaan rajavartioita. Ei turvaamaan EU:n ja turkin välistä rajaa, kuten kreikkalaiset tekevät, vaan vastaanottamaan laittomasti rajan ylittäviä. Toivottavasti he eivät anna laittomasti rajan ylittäville Suomen Kelan tukiin oikeuttavia oppaita. Samalla kun he ottavat vastaan ateriatoiveita ja petaavat vuoteita heille.

Suomen rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja, prikaatikenraali, evp. Mauri Koskelakin tylyttää Suomen pakolaislinjaa sinisilmäisenä ja pitää mahdollisena, että turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa Suomessa lähitulevaisuudessa. Koskelan mukaan tulevien pakolaisten mukana on tulossa entistä enemmän ääriliikkeiden edustajia, joista monet ovat olleet mukana sotimassa ja väkivaltaan tottuneita. Monet alle teini-ikäisetkin ovat osallistuneet taistelukoulutuksiin. Koskela toteaa myös, että Suomeen tulevien orpolapsien perässä saattaa ilmaantua miehiä, joilla on lahjonnalla saatu paperi isyyden todistamisesta.

Marinin hallituksen unelmissa maahanmuuttajat integroituvat maamme tapoihin ja noudattavat myös lakejamme tulevaisuudessa. Hallitus onkin nyt varautumassa turvapaikkavyöryyn ja antamassa jatkossa laajemmin oikeusapua valtion varoista. Näin hallitus haluaa varmistaa, että entistä suurempi joukko saa turvapaikan suomesta, ja käytännössä luvan jäädä loppuelämäkseen maahamme. Hallituksella on myös suunnitelma, että miten perustetaan järjestelykeskuksia eri puolille maatamme ja miten jouhevasti turvapaikkaprosessit käsitellään.

Sisäministeriö on julkaissut myös raportin, jossa esitellään erilaisia skenaarioita laajamittaisen siirtolaisuuden suhteen. Tutkimuksen mukaan 100 000 turvapaikanhakijasta Suomi vielä muka selviäisi, mutta miljoona tulijaa olisi jo liikaa. Ihmettelenkin, mistä nuo miljardit eurot hyysäämiseen löytyisi, tai mistä leikattaisiin? Samalla kun tiedämme, kuinka vaikeaa on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen henkilön maasta poistaminen toteuttaa. Suomeen pääsy kun tarkoittaa ikuista lomaa maassamme veronmaksajien piikkiin.

Turvapaikanhakijoilla ei paranneta Suomen taloutta. Osa jo nyt Suomessa olevista maahanmuuttajista on nostanut yli kaksikymmentävuotta toimeentulotukea. Ulkomailla syntyneet saavat lähes neljänneksen kaikesta Suomessa maksetuista toimeentulotuista. Pääkaupunkiseudun tuista noin 40 prosenttia maksettiin yhteenlaskettuna maahanmuuttajille ja heidän Suomessa syntyneille lapsilleen. Voinkin todeta, että turvapaikkaturismi ei ratkaise Suomen huoltosuhdetta, eikä hoitajavajetta. Turvapaikkaturismi lisää ainoastaan veroja ja maksujen korotuksia, sekä suomalaisten tukien leikkauksia.

Kommentoi kirjoitusta.

VELALLA VEHKEILY

Sunnuntai 26.1.2020 klo 19.06

Suomi velkaantuu, kunnat velkaantuvat ja kansalaiset velkaantuvat entistä enemmän. Ylivelkaantuneita on huolestuttava määrä ja maksuhäiriömerkintöjen määrät jatkavat kasvuaan. Samaan aikaan maamme hallitus kasvattaa entisestään avustaja-armeijaansa, joiden avulla he aikovat pelastaa koko maailman suomalaisilta kerätyillä veroeuroilla. Hallitus lisääkin valtion pysyviä menoja reilusti yli miljardilla eurolla ja talouden tasapainotus karkaa entistä enemmän hallituksen hallinnasta.

Kun maamme hallitus lisää menoja kaikkeen turhaan, niin samaan aikaan Maailmanpankki varoittaa jo tulevasta finanssikriisistä. Onhan kaikki aiemmat globaalit velkaantumisen kasvuaallot päättyneet finanssikriisiin ja nyt aalto on suurempi, laajempi ja nopeampi kuin koskaan. Myös IMF:n pääjohtaja on todennut, että maailmassa jylläävät nyt samat ilmiöt, jotka johtivat vuoden 1929 pörssiromahdukseen.

Hallitus on tehnyt päätöksiä julkisen talouden menolisäyksistä, mutta todellisia päätöksiä työllisyyttä lisäävistä ja taloutta tasapainottavista toimista on jätetty tekemättä. Ainoastaan on aikeita, kuinka kansalaisia kuritetaan veroilla entistä enemmän tulevaisuudessa. Kurittamiselle on keksitty syyksi ilmastokatastrofi ja näin saadaan veroilla kerätyt eurot lähetettyä vihervasemmistolaisen ideologian mukaiseen rahanjakoon maailmalle.

Tänä vuonna maamme hallitus on kaavaillut laittaa veronmaksajien rahoja kehitysyhteistyöhön miljardi euroa, mikä vastaa noin 0,41 prosenttia Suomen bruttokansantulosta. Hallituksen tavoitteena on nostaa kehitysavun määrä 0,7 %:iin bruttokansantulosta, eli ainakin 1,7 miljardiin euroon tulevaisuudessa. Tänä vuonna valtio on suunnitellut keräävänsä veroa ansiotuloista 6 miljardia euroa. Eli hallitus haluaisi lähettää kansalaisilta kerätyistä ansioveroista lähes kolmasosan tuottamattomaan kehitysyhteistyöhön. Samaan aikaan suomalaisille tärkeä sosiaali- ja terveyssektori kaipaisi kipeästi lisämiljoonia palvelujen saatavuuden parantamiseen, jotta voitaisiin huolehtia suomalaisten omista tarpeista.

Suomalainen hyvinvointivaltio on perustunut vientiin ja niistä saatuihin tuloihin. Jo nyt näemme, kuinka vientiteollisuudelle on käynyt ja kuinka sen tulevaisuuden näkymät vaikeutuvat. Suomalaista teollisuutta on jo siirretty ulkomaille ja ilmastonmuutoksen varjolla luodut lisäsanktiot teollisuudelle vain vauhdittavat siirtoja. Näin muut maat ottavat vientitulomme ja vähät välittävät Suomen kuuluisasta ilmastoesimerkistä.

Vaikka maamme hallitus on meille omissa unelmissaan uskotellut, että esimerkkiä näyttämällä ja samalla oman maan kansalaisia kurittamalla, voidaan saada aikaan maailmanlaajuinen muutos päästöjen vähentämisessä. Niin toisin jälleen kävi. Joulukuinen YK:n ilmastokokous Madridissa päättyikin odotetusti, kun suuret saastuttajamaat päättivät jatkaa entiseen malliin ja siirtää päästöjen vähentäminen hamaan tulevaisuuteen.

Näistä ilmastokokouksen päätöksistä Suomen hallitus sai lisäpontta kurittaa entistä enemmän meitä suomalaisia. Onhan hallituksen aikomuksena kurittaa myös autoilijoita entistä enemmän tulevaisuudessa. Suunnitelmissa ehkä jo hahmotellaan kilometriveroa, tietulleja ja tietysti polttoaineiden lisäkorotuksien lisäkorotuksia. Samaan aikaan hallituksen lupaamista todellisista työllisyystoimista ei ole vielä mitään tietoa ja velkaantuminen jatkaa kasvuaan.

Kommentoi kirjoitusta.

SUOMALAISILLA ON MAKSAJAN ROOLI

Tiistai 21.1.2020 klo 21.26

Tänä vuonna maamme hallitus on kaavaillut laittaa veronmaksajien rahoja kehitysyhteistyöhön miljardi euroa, mikä vastaa noin 0,41 prosenttia Suomen bruttokansantulosta. Hallituksen tavoitteena on nostaa kehitysavun määrä 0,7 %:iin bruttokansantulosta, eli ainakin 1,7 miljardiin euroon tulevaisuudessa. Tänä vuonna valtio on suunnitellut keräävänsä veroa ansiotuloista 6 miljardia euroa. Eli hallitus haluaisi lähettää kansalaisilta kerätyistä ansioveroista lähes kolmasosan maailmalle, tuottamattomaan kehitysyhteistyöhön. Todettakoon vertailukohtana, että hallitus on päättänyt tänä vuonna myöntää poliisitoimen hoitoon reilu 800 miljoonaa euroa ja kunnille peruspalveluiden järjestämiseen 7,1 miljardia euroa.

Miljardin kehitysavun lisäksi valtio lähettää Euroopan unionille tänä vuonna jäsenmaksua 2,2 miljardia euroa, sekä maahanmuuton kokonaismenot voivat nousta jopa miljardiin euroon, ellei ylikin. Puhumattakaan mitä menee ilmastovöyhötykseen.

Suomalainen hyvinvointivaltio on perustunut vientiin. Nyt näemme, kuinka vientiteollisuudelle on käynyt ja kuinka sen tulevat näkymät vaikeutuvat. Suomalaista teollisuutta on jo siirretty ulkomaille ja ilmastonmuutoksen varjolla luodut lisäsanktiot teollisuudelle vain vauhdittavat siirtoja. Näin muut maat ottavat vientitulomme.

Suomessakin BKT kasvaa, kun tänne otetaan työttömiksi jääviä ulkomaalaisia elätettäväksi. Heille järjestetään asuminen kokonaisuudessaan, yksilöllinen koulutus, ruoka, vaatetus ja muu sosiaaliturva, sekä täysi terveydenhoito jonojen ohi. Rahaa elättämiseen saadaan suomalaisten säästöistä, veroja korottamalla, sekä velkaa ottamalla. Suomen valtionvelasta iso osa onkin syntynyt kehitysavusta ja humanitäärisestä maahanmuutosta.

Maahanmuutto nostaa myös asuntojen hintoja. Kuten tiedämme, niin pääkaupunkiseudulla on jatkuva asuntopula. Minkä aiheuttaa ainakin osittain se, että pääkaupunkiseudulle muuttaa paljon maahanmuuttajia ja etenkin suuriperheisiä maahanmuuttajaperheitä koko ajan lisää. Heitä, ketkä eivät maksa itse omaa asumistaan. Kaikki tiedämme, että pula asunnoista vaikuttaa asuntojen hintoihin korottavasti. Voikin sanoa, että Helsingin uusilla asuntoalueilla voivat asua vain erittäin hyvätuloiset sekä sosiaaliturvan varassa elävät. Tavallinen suomalainen joutuu asumaan alueilla, mihin rahat juuri ja juuri riittävät.

Koko pääkaupunkiseudun toimeentuloasiakkaista oli jo vuonna 2017 vieraskielisten (äidinkieli muu kuin Suomi tai Ruotsi) osuus 33,7 prosenttia. Espoossa ja Kauniaisissa vieraskielisten osuus toimeentuloasiakkaista oli 38,9 prosenttia.

Vuonna 2018 Kela maksoi maahanmuuttajataustaisille Suomessa asuville työttömille työttömyysturvaa 411 miljoonaa euroa, mikä oli yli viidesosa kaikista työttömyysturvamenoista. Samaan aikaan Kela maksoi perustoimeentuloa noin 716 miljoonaa euroa, josta maahanmuuttajataustaisille maksettu osuus oli 118 miljoonaa euroa ja asumistukeakin maksettiin heille 161 miljoonaa euroa.

Huolimatta edellisistä luvuista, niin maamme hallituksen tavoitteena on lisätä Suomelle haitallista maahanmuuttoa ja samalla myös lisätä suomalaisilta kerättyjen veroeurojen lähettämistä maailmalle.
Kun maamme velkaantuu entisestään, niin ei ole järkevää kasvattaa Suomelle tuottamattomia menoja, vaan pitää meistä suomalaisista hyvää huolta.

Kommentoi kirjoitusta.

MANSIKKI ON SYYLLINEN

Torstai 31.10.2019 klo 23.54

Suomalainen lehmä on paha eläin. Punaista lihaa ei saisi syödä, eikä maitoa juoda. Muuten maailma ei pelastu, jos kuuntelee soijalattea nauttivaa ilmastoaktivistia. Ilmastoaktivistia ei haittaa, vaikka kahvin ja soijan takia kaadetaan sademetsiä. Tai jos haittaa, niin hän siirtyy ryystämään teetä, jota tuotetaan etenkin Kiinassa ja Intiassa. Maissa jotka ovat maailman saastuttavimpia maita. Metsää kaadetaan myös teenviljelyn alta ja sen kuivatukseen tarvitaan myös puuta.

Suomalainen naudanliha ja maito ovat maailman vähäpäästöisimpiä. Suomalaisten nautojen metaanipäästöt ovat noin 0,14 prosenttia maailman kaikkien nautojen metaanipäästöistä, eikä suomalaisten nautojen takia kaadeta sademetsiä soijan tuotantoon. Suomessa lehmät ruokitaan nurmella, rehuviljalla ja soijattomilla valkuaisrehuilla. Jos punaista lihaa haluaa syödä ja maitoa juoda, niin se kannattaa ehdottomasti tuottaa Suomessa. Maailmalla tuotetun maitokilon kasvihuonepäästöjen ilmastovaikutus on keskimäärin 2,5 kiloa hiilidioksidia, mutta Suomessa se on 1,1 kiloa (soijamaidolla 1 kg). Afrikkalainen lehmä taas tuottaa päästöjä noin kuusi kertaa enemmän kuin suomalainen lehmä, kun päästöt suhteutetaan niiden tuottamaan maitomäärään.

Suomen karjatalouden päästöt ovat pienet, kuten ovat energiatuotannonkin. Kiinan päästöt kasvavat kuukaudessa Suomen vuosipäästöjen verran. Kiinan päästöt siis kasvavat valtavasti ja vielä Pariisin ilmastosopimuksen luvalla. Kiina aikookin kasvattaa hiilivoimakapasiteettinsa 1300 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Suomen hiilivoimakapasiteetin ollessa nykyisin reilusti alle 2 GW. Todettakoon, että maailman hiilivoimalakapasiteetti kasvoi viime vuonna 236 GW.

Eikä siinä vielä kaikki. Kiina myös rahoittaa ja rakentaa hiilivoimaloita ympäri maailmaa. Vaikka Kiina lupailee vähentävänsä omia päästöjään tulevaisuudessa vuoden 2030 jälkeen, niin samaan aikaan se on rahoittanut, tai tulee rahoittamaan satoja uusia hiilivoimaloita, etenkin Afrikkaan. Nämä voimalat tupruttavat saasteita vielä monet vuosikymmenet eteenpäin. Samaan aikaan meillä Suomessa kauhistellaan muutamaa viimeistä hiilivoimalaa, jotka tulevat tiensä päähän parin seuraavan vuosikymmenen aikana, tai lopettavat toimintansa jo 2029, jos hallituksen tahto toteutuu.  

EU:n alueella on noin 600 hiilivoimalaa. Hiilikaivoksilla työskentelee 185 000 ihmistä ja lisäksi hiilivoimaloissa on töissä 52 000 ihmistä. Kohta Suomalaiset joutuvat maksamaan EU:n kautta tukea näille alueille, mistä ihmiset joutuvat työttömiksi. Kun sopimuksien mukaan hiilivoima ajetaan alas Euroopassa. On hyvä, että hiilivoimasta päästään tulevaisuudessa eroon, mutta suomalaisia ei saa laittaa tämän laskun maksajiksi.

Maailmalla jatketaan kuitenkin päästöjen kasvattamista ja meillä täällä pohjolan perukoilla vaaditaan ihmisiä lopettamaan lihansyönti ja maidon juonti. Kun ikäihminen, kuka on koko ikänsä syönyt lihaa ja huuhdellut sen maidolla alas, ei saisi enää vanhoilla päivillänsä nauttia herkullisesta ruuasta, niin onko tässä enää mitään järkeä? Lapsillekin yritetään väkisin tuputtaa muualta tuotettua herne-maissi-paprika seosta lounaaksi ja samalla nuoria myös valistetaan, että lapsettomuus on ilmastoteko, niin maailmankirjat ovat täysin sekaisin.

Muualla maailmassa väestö jatkaa kasvuaan ja saastuttaminen lisääntyy, mutta silti suomalainen Mansikki-lehmä taitaa olla suurin syyllinen ilmastonmuutokseen.

4 kommenttia .

HALLITUS HALUAA RUOTSIN ONGELMAT

Maanantai 21.10.2019 klo 2.26

Hallitus on nyt keksinyt, miten Suomessa saadaan työllisyys nousuun. Lisäämällä maahanmuuttoa. Suomessa on satoja tuhansia työttömiä ja siitä huolimatta hallitus haluaa helpottaa työperäistä maahanmuuttoa, nostaa kiintiöpakolaisten määrää ja houkutella lisää turvapaikanhakijoita. Hallitus mahdollistaa laittomasti maassamme oleville luvan jäädä suomeen työluvalla. Näin Rinteen hallitus aikoo saada Suomen nousuun.

Ensinnäkin nämä toimet houkuttelevat maahamme entistä enemmän halpatyövoimaa, sekä henkilöitä, ketkä haluavat tulla hyväksikäyttämään maamme sosiaaliturvaa. Lisäten samalla maamme turvattomuutta.

Maahanmuuttoviraston havaintojen mukaan suuri osa vuosina 2015 – 2016 saapuneista irakilaisista turvapaikanhakijoista oli saanut sotilaskoulutuksen tai vastaavan. Käytännössä siis sotilaskarkuruuteen syyllistyneitä ammattisotilaita. Lisäksi turvapaikanhakijoiden joukossa on tullut terroristijärjestöihin kuuluneita, sekä joukko henkilöitä, keitä Suomen lait ja tavat eivät kiinnosta. Vain hyvä sosiaaliturva kiinnostaa.

Ruotsiin saapui vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan 163000 turvapaikanhakijaa, joista 60000 on saanut pysyvän oleskeluluvan. Näistä 60000:sta vain 4500 henkilöä elättää itsensä nykyisin työnteolla. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista sadastatuhannesta osa on palannut kotimaahansa, mutta suurin osa on tiellä tietämättömillä, eli luvattomasti maassa.

Mihin tämä on Ruotsissa johtanut. Levottomuuksiin, väkivaltaa, rikollisuuden ja työttömyyden lisääntymiseen, sekä kuntatalouksien ongelmiin. Ruotsissa on jo ihannekuntia romahtamassa rahattomiksi ja lapset elävät köyhyydessä. Ruotsissa työttömyys on nousussa ja työttömyysaste on jo suurempi kuin Suomessa. Miten tähän ajauduttiin? Ottamalla vastaa turvapaikanhakijoita yli kantokyvyn ja lisäksi Ruotsissa poistettiin työperäisen maahanmuuton tarveharkinta. Nyt ruotsalaisten rahat menevät maahanmuuttajien hyysäämiseen. Tätäkö Rinteen hallitus haluaa meille Suomeen?

Tietyillä alueilla Ruotsissa pelastuslaitos jo ohjeistaa autoilijoita parkkeeraamaan autonsa etäälle talojen seinistä. Ruotsissa autot tuppaavat nykyisin syttyä lähes itsekseen palamaan ja talon viereen parkkeerattu auto voi sytyttää myös talon palamaan. Tyypillisesti autot syttyvät alueilla, joista kantaväestö haluaa muuttaa pois. Suomessa autot syttyvät vielä nykyisin aika harvoin palamaan, mutta siihenkin voi tulla jo lähitulevaisuudessa muutos.

Ruotsi on ajautumassa pahoihin ongelmiin, mutta mitä tekee meidän oma hallitus. Se kulkee laput silmillä omissa unelmissaan. Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo aloittaa ministeri Krista Kiurun (sd) johdolla lainsäädäntötyön paperittomien terveydenhoidon laajentamisesta. Samalla hallitus kaavailee laittomasti maassamme oleville oikeuden jäädä Suomeen työluvalla. Ja ei haittaa, vaikka palkalla ei tulisi toimeen, sillä voihan erilaisia tukia nostaa Suomen pohjattomasta kassasta. Tarvittaessa Suomi ottaa entistä enemmän velkaa.

Kun hallitus tekee laittomien maahanmuuttajien tänne jäämisestä entistä helpompaa, niin se houkuttelee entistä enemmän turvapaikanhakijoita maahamme. Turkissa ja Syyriassa jo odotellaan laukut pakattuina.

Kommentoi kirjoitusta.

RINTEEN LINJA-AUTOSSA ON TUNGOSTA

Torstai 8.8.2019 klo 11.16

Ennen keväisiä vaaleja sdp:n puheenjohtaja esiintyi mainoksissa linja-auton kuljettajana, houkutellen ihmisiä mukaan kyytiin. Vaalien jälkeen pääministeriksi päästyään, Rinteen linja-auto täytettiinkin valtiosihteereillä ja ministereiden poliittisilla erityisavustajilla. Jopa niin monella avustajalla, ettei yksi linja-auto enää riitä. Nyt tarvitaankin kaksi linja-autoa, jotta kaikki ministereiden avustajat mahtuvat kyytiin ja viimeisille vapaille paikoille lennätetään välimerenristeilyltä pelastettuja turvapaikanhakijoita. Pysäkillä räntäsateessa odottaville suomalaisille tarjotaankin nyt kyydityksen sijaan mieluiten kävelyä tai pyöräilyä. Mutta missään nimessä ei suositella autoilua. Se on maailmaa halailevan hallituksen mielestä pahasta ja sitä kohta verotetaan entistä enemmän.

Rinteen vappusatanen eläkeläisille on saamassa todellisen arvonsa ja luvatulle sataselle on käymässä kuten vappupallolle juhlien jälkeen. Se kutistuu ja lopuksi jäljelle jää vain eläkeläisen rahakukkaroa muistuttava kurttuinen ja tyhjä pussukka. On hyvä, että ainakin osalle pienituloisia eläkeläisiä saadaan edes muutama kymppi lisää, mutta se luvattu satanen nettona tulisi todella tarpeeseen ja siitä on pidettävä kiinni. Tämä olisi mahdollista toteuttaa, jos Rinteen hallitus ajaisi ensisijaisesti oman kansan etua. Siis laittaisi suomalaisten asiat ensin kuntoon, ennen kuin aletaan pelastamaan koko maailmaa.

Hallituksen mukaan Suomi haluaa olla kokoaan suurempi maailmalla. Hallituksen tavoitteena on kehitysavun nostaminen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, nykyisen 0,41 prosentin sijaan. Tämä lisäisi veronmaksajien taakkaa 700 miljoonalla eurolla vuosittain, nykyisen jo miljardiin euroon nousevan kehitysavun lisäksi. Tämän lisäksi Rinteen hallitus valmistelee tiekarttaa, jolla kaiken tämän lisäksi Suomi tukisi puolella miljardilla eurolla vuosittain vähiten kehittyneitä maita. Rinteen hallitus laatiikin hallitusohjelman mukaisesti kokonaisvaltaisen Afrikka-strategian ja pistää kertaluontoisesti ylimääräiset 208 miljoonaa euroa kehitysyhteistyöhön seuraavan kolmen vuoden aikana.
Afrikkaan on syydetty satoja miljardeja viimeisten vuosikymmenten aikana ja nyt luullaan, että Suomenkin avustusmäärärahoja kasvattamalla Afrikan ongelmat viimein ratkeaisivat. Minä luulen, että vain diktaattorit vaurastuvat entisestään.

Suomi haluaa monessa asiassa näyttää maailmalle esimerkkiä, kuinka asioita hoidetaan. Nyt on aika näyttää esimerkkiä, kuinka meidän omista eläkeläisistä pidetään todella hyvää huolta. Vappusatasen tarkoituksena oli nostaa yli 50000 eläkeläistä köyhyydestä. Mutta miten kävi? Omat eläkeläisemme jäivät jalkoihin, kun maailman parantaminen ajoi heidän ohitsensa. Rahaan on kyllä syytää maailmalle, vaikka sitten velaksi ja omaisuutta myymällä. Mutta kun omista kansalaisista pitäisi pitää huolta, niin aina kukkaron nyörejä kiristellään. Ellei sitten ole kyse omista puoluetovereista. Kasvattihan hallitus heti alkuunsa valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän lähes yhdeksäänkymmeneen ja samalla kaavailevat puoluetukiin jopa 25 prosentin korotusta.

1 kommentti .

HOITAJILLE AIKAA HOITAA

Keskiviikko 10.4.2019 klo 21.19

Meillä on Suomessa hyvä ja motivoitunut hoitohenkilöstö. Niin hyvä ja ammattitaitoinen, että heitä houkutellaan myös muihin maihin töihin, missä hoitohenkilöstöä arvostetaan enemmän kuin Suomessa. Meidän hoitajien työlle pitää antaa arvostus työstään, sekä antaa aikaa tehdä työnsä hyvin. Meillä on eri hoitajia aivan liian vähän, jotta he selviäisivät kasvavasta työtaakastaan uupumatta. Siksi tarvitsemme etenkin vanhustenhoitoon hoitajamitoituksen.

Väestömme ikääntyy ja heitä hoitamaan tarvitaan entistä enemmän hoitajia. Tämä ei ole mahdollista, ellei hoitohenkilökuntaa ole oikeasti enemmän ja siihen tarvitaan myös valvontaan. Hoitohenkilöstön saatavuuteen ei ole ratkaisu maahanmuutto, vaan kohtuullinen palkkataso, sekä aikaa tehdä työnsä hyvin. Saksassa on monia miljoonia maahanmuuttajia, ja silti heillä on pula vanhustenhoitajista. Meillä Suomessa ratkaisu tulevaisuuden hoitajapulaan on riittävän korkea palkka raskaasta hoitotyöstä ja aikaa tehdä työnsä hyvin. Me emme saa korvata korkeasti koulutettua kotimaista hoitotyöntekijää halvemmalla ja kielitaidottomalla maahanmuuttajalla.

Suomessa oli aiemmin hyvin toiminut järjestelmä, jossa hoitajien rinnalla työskentelivät laitosapulaiset. Laitosapulaiset huolehtivat ruoka-, pyykki- ja varastohuollosta, sekä siivouksesta. Jossain vaiheessa näitä tehtäviä on osittain siirretty hoitohenkilöstön työksi, mikä on lisännyt hoitohenkilöstön työtaakkaa. Tämä kaikki on hoitohenkilöstön varsinaisesta työpanoksesta pois.

Meillä myös pitää olla jatkossakin joka kunnassa omaterveysasema. Suurissa kunnissa useitakin, jotta jokaisella olisi helposti saavutettavissa olevat terveyspalvelut, ilman että kunto ja varallisuus ratkaisevat hoitoon pääsyn. Samoin kuin jokaisella terveysasemalla tulee olla myös vuodeosasto. Myös palvelutaloja tarvitaan jokaiseen kuntaan, jotta läheisillä olisi mahdollisuus päästä tapaamaan hoidossa olevaa läheistään. Tähän kaikkeen meillä on varaa, kunhan laitamme asiat tärkeysjärjestykseen ja meidät suomalaiset etusijalle!

Kommentoi kirjoitusta.

YHDENVERTAISUUS

Keskiviikko 20.3.2019 klo 15.27

Viime aikoina on paljon puhuttu ikäihmisten hoivasta ja varsinkin sen puutteesta. Meillä ei ole vanhusasiainvaltuutettua, joka valvoisi ikäihmisten oikeuksia. Mutta meillä on yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka valvoo vähemmistöjen kuten ulkomaalaisien oikeuksia.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ensimmäinen kertomus oli vasta eduskuntakäsittelyssä ja siinä hän toi esille yhdeksän suositusta,joihin eduskunnan pitäisi reagoida. Jätin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa viiteen suositukseen vastalauseen, joita perussuomalaiset vastustavat. Myös eduskunnan täysistunnossa jätin vastalauseen, jota kannatti vain meidän perussuomalaisten eduskuntaryhmä. Käydäänpä hieman läpi näitä perussuomalaistenvastustamia suosituksia.

Valtuutetun mielestä pitäisi valmistella ulkomaalaislakiin muutoksia, joiden mukaan viranomaisten pitäisi uskoa turvapaikanhakijoiden tarinat, ilman niiden kyseenalaistamista. Ellei sitten pystytä toisin todistamaan. Siis kaikki kertomukset pitäisi uskoa sumeilematta. Samalla toissijaisen suojeluaseman saaneille pitäisi turvata oikeus perheidenyhdistämisiin, vaikka heillä ei olisi minkäänlaista mahdollisuutta elättää perheenjäseniään Suomessa. Valtuutetun mielestä siis koko suku Suomeen ja veronmaksajat maksavat kulut hamaan tulevaisuuteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä myös ilman oleskelulupaa maassamme oleville pitäisi tarjota samat vastaanottopalvelut kuin turvapaikanhakijoille ja niin kauan kuin he maassamme viihtyvät.Samalla vaaditaan, että ilman oleskelulupaa maassamme oleville taattaisiin mahdollisuus asioida viranomaisten kanssa, ilman pelkoa kiinniottamisesta ja maasta poistamisesta

Ja huipentumana yhdenvertaisuusvaltuutettu esittää, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille pitäisi taata välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Siis laittomasti maassamme oleville.Näiden lisäksi valtuutettu haluaa lisäresursseja, jotta voisi valvoa, että maasta poistamiset eivät tapahdu hänen mielestään väärin.  

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksista voikin todeta seuraavaa.

Kun ulkomaalainen saapuu maahamme ja kertoo tarpeeksi uskottavan tarinan häneen kohdistuneesta uhkasta kotimaassaan, niin hänen kertomustaan ei saa kyseenalaistaa vaan pitää myöntää heti turvapaikka. Myös hänen suuri sukunsa pitää päästäämaahamme suomalaisten kustannuksella elämään. Jos kuitenkin käy niin, ettei turvapaikkaa myönnetä, niin palveluiden pitää silti pelata ja Kelassakin pitäisi voida poiketa rahaa hakemassa. Ilman kiinniottamisen ja maasta poistamisen pelkoa. Ja niin kauan kuin laittomasti maassamme oleva viihtyy ja haluaa Suomen lomaansa jatkaa, niin hänelle pitää taata täysi ylläpito terveyspalveluineen suomalaisten kustannuksella. Ja ainahan suomalaisten verotusta voi kiristää, jotta rahat riittävät tähän kaikkeen.  

Tätä en voi ymmärtää, enkä suomalaisten kansanedustajana voi näitä suosituksia hyväksyä. Siksi vastustin niitä ja tulen vastustamaan jatkossakin. Turvapaikkaturismi maksaa jo nykyisellään miljardeja vuodessa meille suomalaisille. Samaan aikaan kun vanhustenhoito ja terveyspalvelut ovat retuperällä ja kaikesta pitäisi leikata.

1 kommentti .

SUOMI EI SAA OLLA ELÄKEASIOISSA POHJOLAN JAPANI

Lauantai 9.2.2019 klo 11.52

Ennen puhuttiin, että Suomi olisi Pohjolan Japani. Toivon todella, ettei tulevaisuudessa näin ole. Nykyisin Japanin eläkeläiset tekevät etenevässä määrin rikoksia, että pääsisivät vankilaan ja syy siihen on yksinäisyys ja köyhyys. Tilastojen mukaan Japanissa yli 21 prosenttia vangeista on yli 65 vuotta täyttäneitä ja rikoksien uusimisprosentti on kaksinkertainen verrattuna nuoriin rikollisiin. Tosin yli 65-vuotiaiden rikokset ovat pieniä, mutta niistäkin annetaan huomattavasti Suomen tasoa pidempiä tuomioita. Miksi sitten Japanissa eläkeläiset tekevät etenevässä määrin rikoksia? Syynä on usein yksinäisyys ja etenkin köyhyys. Vankilassa on lämmintä, tarpeeksi ruokaa ja ilmainen sairaanhoito.

Meidän on pidettävä huolta siitä, ettei meille käy samoin tulevaisuudessa. Meillä on suuri joukko eläkeläisiä, jotkakitkuttelevat pienen eläkkeen turvin ja huoli huomisesta on läsnä päivittäin. Moni on tehnyt pitkän ja raskaan työuran, mutta silti eläke on voinut jäädä pieneksi ja toimeentulo on haastavaa. On lääkekuluja, lääkärilaskuja ja muutenkin eläminen kallistuu koko ajan. 

En halua Suomen ajautuvan Japanin tielle ja siksi asioille pitää tehdä pikaisesti jotain. Ensinnäkin taitettu indeksi pitää ensi vaalikaudella muuttaa vähintään puoliväli-indeksiksi ensimmäisen tuhannen euron osalta. Tämä kohottaisi etenkin pientä työeläkettä saavien ostovoimaa. Samalla eläkkeensaajien verotus pitää alemmissa tuloluokissa laskea vähintään samalle tasolle työtuloverotuksen kanssa.

Tiedän kyllä. Helpommin sanottu kuin tehty. Sillä vastustusta tulee jatkossakin taitetun indeksin muuttamiseksi. Onhan työeläkevarantoja vartioivien eläkeyhtiöiden hallitukset työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen hallussa. Näistä palkansaajajärjestöillä vahva enemmistöminkä mahdollistaa ja varmistaa lakiSuomennettuna siis demarit hallitsevat meidän eläkevarantoja ja samaisen puolueen johdolla synnytettiin 90-luvulla nykyinen taitettu indeksi. Lipposen demarit löivät tahtia ja kokoomus, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp olivat myötämielisiä,kun nämä viisi puoluetta päättivät aloittaa eläkeläisten kurittamisen. Eläkekattoakaan ei ole asetettu, vaikka se on yleisesti käytössä eri Euroopan maissa

Työnantaja ja työntekijä kustantavat kumpikin osan työeläkemaksusta ja maksu on sidoksissa työntekijän palkkaan. Ilman poikkeamia eläkettä kertyy 1,5 % vuosiansiosta. Mitä pienempi palkka, sitä vähemmän työnantaja ja työntekijä maksavat euromääräisesti työeläkemaksua ja sitä pienempi eläketulevaisuudessa. Mutta mitä jos pienimmistä palkoista työnantaja joutuisikin maksamaan suurempaa työeläkemaksua, mikä kerryttäisi suuremman eläkekertymän kuin 1,5 %? Vaikka 1,7 %. Näin pienituloiselle kertyisi suurempi eläke, kuin nykymallilla. Jajos työnantaja ei haluaisi maksaa korotettua työeläkemaksua, niin hän voisi nostaa työntekijän palkkaa, milloin korotettu palkka kerryttäisi tuolla 1,5 %:n eläkekertymällä suurempaa eläkettä kuin aikaisempi alempi palkka. 

Näin saisimme myös pienituloisille tulevaisuudessa kohtuullisen eläkkeen, millä tulisi toimeen myös normaalissa arjessa.Suomalainen kun ei voi hakea turvapaikkaa Suomesta, jolloin lämmin ja mieluinen ateria katettaan pöytään monta kertaa päivässä. Asumisen ja terveydenhoidon ollessa ilmaista, eikä lääkäriinkään tarvitse jonottaa useita viikkoja.

Kommentoi kirjoitusta.

ULKOMAINEN HALPATYÖVOIMA TULEE VERONMAKSAJILLE KALLIIKSI

Lauantai 27.10.2018 klo 11.40

Perussuomalaiset haluavat pitää kiinni ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta, toisin kuin enemmistö muiden puolueiden istuvista kansanedustajista. Heidän toiveenaan on avata suomalaiset työmarkkinat koko maailmalle, siitäkin huolimatta, että matalapalkka-aloille suuntautuva työperäinen maahanmuutto kasvattaa usein julkisia menoja enemmän kuin tuo tuloja. 

Nykyinen saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että työnantajan on palkattava avoimeen työtehtävään ensisijaisesti Suomen tai muun EU- tai ETA-maan kansalainen. Tällä pyritään estämään koko maailman matalasti koulutetun tai kouluttamattoman väestön muuttoliike Suomeen.

Jos saatavuusharkinnasta luovuttaisiin, niin monilla aloilla palkkakehitys olisi entistäkin hitaampaa ja tai jopa laskisi tulevaisuudessa. Jo nykyisellään on aloja joihin suomalainen ei hakeudu juuri siitä syystäettä työstäsaatavilla ansioilla ei tule toimeen edes perheettömät. Näistä töistä alueellinen ELY-keskus onkin voinut poistaa saatavuusharkinnan, kuten Uudellamaalla on jo tehty tiettyjen alojen suhteen.

Ilman saatavuusharkintaa Suomeen voisi tulla työskentelemään mille alalle tahansa, jos työstä saatu palkka olisi alan minimipalkan tasoa tai vähintään 1200 euroa kuussa bruttona. Jo Ruotsista saadut kokemukset osoittavat, että työhön tulleet maahanmuuttajat työllistyvät aloille, joissa ei ole työvoimapulaa. Ja moni heistä suostuu myös pienempään palkkaan, sekä tekemään pidempää työpäivää kuin työehtosopimukset sallivat. Joko tietämättömyyttään tai vapaaehtoisesti. 
Onhan matalan elintason maasta muuttavalle usein tärkeintä päästä paremman elintason maahan, jossa sosiaaliturvakin toimii. Saatavuusharkinnan poisto on myös kokemuksien perusteella tuonut ilmiön, missä työnantaja myy valetyöpaikan ulkomaalaiselle työntekijälle, jolloin työntekijä joutuu maksamaan oman palkkansa. Tai voi jäävelkaa työnantajalle työpaikastaan ja joutuu käytännössä työskentelemääorjatyöntekijänä.

Miksi sitten niin moni kansanedustaja haluaa luopua tarveharkinnasta? Suurin syy siihen on, että tällä tavoin yrittäjät pystyvät keräämään maksimaalisen voitonpienipalkkaisilla maahanmuuttajilla, joidenelinkustannuksista osan maksaa Suomalaiset veronmaksajat. Ja kun työvoimaa on tarpeeksi tarjolla, niin palkkoja ei tarvitse koskaan nostaa, eikä työoloista tarvitse välittää. Onhan rajan takana aina lisää työvoimaa.

Vaikka matalapalkka-aloille töihin tulevat maahanmuuttajat ovat käytännössä ensimmäisen Suomessa olo vuotensa jälkeen vielä töissä, niin tulokset osoittavat, että heidän työllisyys laskee muutaman vuoden jälkeen pääsääntöisesti alle kantaväestön työllisyysasteen. Kuten myös työtulot pysyvät pääasiassa pienempinä ja laskevat sitä mukaan,kuinka kauan ovat Suomessa olleet. Tämä taas johtaa heille maksettujen sosiaalietuuksien kasvuun, joita kasvattavat myös perheenyhdistämiset. Ja tästä lasku lankeaa tietysti suomalaisille veronmaksajille.

Eniten minua ja monia muita on ihmetyttänyt se, että osamyös sdp:n (20%) ja vasemmiston (25%) kansanedustajista toivoo ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinnan poistoa!Ainoa syy siihen voi olla vain se, että näin halutaan saada uusi ja helppo väylä maahanmuuttajille hakea turvapaikkaa Suomesta. Ruotsissahan on käynyt niin, että moni ensin töihin tullut maahanmuuttaja onkin hetken päästä hakenut turvapaikkaa. Kysynkin, miksei näin kävisi myös Suomessa?

Kommentoi kirjoitusta.

RAJAT KIINNI SAASTUTTAJILTA

Sunnuntai 14.10.2018 klo 22.18

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ja suurin osa kansanedustajista aloitti heti kilvanlaulannan, kuinka Suomen pitäisi entisestään vähentää päästöjään (enemmän kuin muut EU:n maat). Mikä taas tarkoittaisi sitä, että viimeinen sammuttaa valot, kun Suomi pysäytetään.

Jopa Sdp:n vihertävä puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti, että maamme vientiveturi metsäteollisuus pitäisi ajaa alas, sekä lämmityksen ja autoilun verotusta olisi kiristettävä. Meidän päästöjä, kun olisi vähennettävä myös muiden maiden puolesta. Vaikka se tarkoittaisi maamme teollisuuden alasajoa ja työpaikkojen siirtymistä entistä enemmän kaikkein eniten saastuttaviin maihin.

WHO:n tutkimuksien mukaan Suomessa on maailman paras ulkoilmanlaatu ja Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on vain reilun promillen luokkaa. Tämäkin pianoinen päästömäärä johtuu pääsääntöisesti siitä, että meillä on kylmä ilmasto ja pitkät välimatkat.

Teollisuuden ja liikenteen päästöjen minimointiohjelmat ovat tuottaneet tulosta. Suomi on mallikkaasti hoitanut ilmastotavoitteet, toisin kuin muut EU-maat. EU on lisännyt hiilidioksidipäästöjä 40 miljoonaa tonnia. Saksa on lisännyt eniten kivihiilituotantoaan ja mikä ilmaston kannalta pahinta niin ruskokivihiilellä. Kiinakin kasvatti hiilidioksidipäästöjään 120 miljoonaa tonnia vuodesta 2016 vuoteen 2017. Myös pieni naapurimaamme Viro kasvattaa päästöjään vuosi toisensa jälkeen. Todettakoon, että Yhdysvallat on vähentänyt maista eniten hiilidioksidipäästäjä, yli 42 miljoonalla tonnilla vuonna 2017.

Nyt on muiden maiden aikaa hoitaa osuutensa, Suomella ei ole käytännön mahdollisuuksia, eikä taloudellisesti varaa ottaa muiden maiden päästötaakkoja kantaaksemme. Toisin kuin muut puolueet perussuomalaiset puolustavat suomalaisten oikeuksia ajaa omalla autollaan rajoituksetta, sekä lämmittää takat ja kiukaat puuta polttaen. Suuri ilmastoteko on myös säilyttää teollisuuden työpaikat Suomessa.

Suomella on ainoa mahdollisuus varjella omaa puhdasta ilmaansa estämällä saastuttajien tulo maahamme. Ne autot, jotka eivät täytä suomalaisten autoilta vaadittuja päästötavoitteita, on jätettävä rajalle tai maksavat korkea ilmastovero Suomen valtion kassaan. Myös Kiinasta, Intiasta, Puolasta ja muista eniten saastuttavista maista tuleville tuotteille on asetettava ilmastotulli. Kuten kansainvaellus etelästä pohjoiseen pitää pysäyttää määrätietoisin ottein myös ilmastosyistä. Jos väestö pohjoisessa kasvaa maahanmuuton myötä, tämä vetää maton alta kaikilta päästötavoitteilta.

Kommentoi kirjoitusta.

VALTUUSTOALOITE

Maanantai 8.10.2018 klo 17.59

Valtuustoaloite

Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Lahden kaupunki selvittää mahdollisuuden kokeilla maksutonta joukkoliikennettä kaikille lahtelaisille peruskouluikäisille (7-16-vuotiaille)lapsille Lahden kaupungin alueella. Maksuton joukkoliikenne olisi voimassa myös vapaa-ajalla ja loma-aikoina.

Lahti on asettanut tavoitteekseen mm. kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 70 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Lahden visiona on olla rohkea ympäristökaupunki, joka tunnetaan myös kokeilevasta toiminnastaan.  Päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii monia eri keinoja. Yksi keino olisi kannustaa lapsia ja nuoria käyttämään joukkoliikennettä. 

Peruskoululaisten maksuton joukkoliikenne lisäisi myös lasten ja nuorten tasa-arvoa. Harrastus- ja ajanvietemahdollisuudet eivät olisi ainakaan kiinni bussilippujen hinnoista, vanhempien työvuoroista tai perheen varallisuudesta. Monissa tapauksissa myös perheen toisesta autosta voitaisiin luopua.

Joukkoliikenteen kehittäminen on yksi merkittävimmistä keinoista, joita kaupungeilla ja kunnilla on käytettävänään energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä, yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisessä sekä liikenneturvallisuuden ja monipuolisten liikkumismahdollisuuksien lisäämisessä (WSP Finland/JEE: Käyttäjälähtöinen joukkoliikenne).

Lahden seudun liikenteessä käytetään valtakunnallista Waltti-lippujärjestelmää, jota voi käyttää useamman alueen joukkoliikenteessä. Saatavilla on myös koululaislippu, joka toimii kello 6:00 – 18:00 välillä.  Lippu on voimassa koko lukuvuoden. Matkat ovat koulupäiväkohtaisia ja oikeuttaa enintään kahteen ilmaiseen matkaan koulupäivinä. Matkoihin sisältyy vaihto-oikeus. 

Mikkelin kaupungissa on käytössä maksuton joukkoliikenne mikkeliläisille peruskoululaisille (7v -16v). Lippu on lapsen henkilökohtainen lippu ja sitä eivät muut perheenjäsenet saa käyttää.
Lipulla saa tehdä vapaa-ajanmatkoja sekä koulumatkoja koko kausilipun (365 päivää) ajan rajattomasti. 

Kyseessä on Mikkelin kaupungin teknisen lautakunnan hyväksymä kahden vuoden kokeilu. Lapset ja nuoret saavat käyttää Mikkelin kaupungin joukkoliikennettä koko kaupungin alueella ilmaiseksi myös kouluajan ulkopuolella ja loma-aikana. Myös opettajan johdolla tehdyt koululaisryhmien matkat voi tehdä jatkossa maksuttomasti, mikä parantaa koulujen mahdollisuuksia tehdä retkiä kaupungin sisällä. 
Kokeilun tarkoitus on opettaa koululaisia käyttämään ensisijaisesti joukkoliikennettä. Perusopetukseen halutaan myös säästöjä kokeilun avulla, kun koulukuljetukset saadaan siirrettyä ilmaiseen joukkoliikenteeseen.

Myös muissa kunnissa on vastaavanlainen kokeilu meneillään, tai sellaista suunnitellaan. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja jopa säästöjä on syntynyt. 
Me perussuomalaisten valtuustoryhmä toivommekin, että Lahti liittyy näiden edelläkävijöiden joukkoon.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »