Valtuustopuhe Lahden talousarviosta

Maanantai 4.12.2017 klo 10:32

LAHDEN KAUPUNGINVALTUUSTO 4.12.2017

§ 153   Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma.

Rami Lehto / Perussuomalaisten ryhmäpuhe.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Euroopan unionin kahleissa rimpuileva Suomi, täyttää täydet sata vuotta. Noihin sataan vuoteen, on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä ja siinä sivussa Lahti on menestynyt kaupunkina, sanoisinko vaatimattoman kohtalaisesti. Onhan meidän tavoite kuitenkin olla Suomen paras kaupunki.

Nyt käsiteltävän talousarviokirjan sivun 3 johdannosta, kaupunginjohtajanmuutamia lauseita. Lahti on houkutteleva asuinpaikka lapsiperheille ja että kaupungin viihtyvyys on entistä tärkeämpää, sekä kaupunkikeskustaa on uudistettu ja sen vetovoimaa vahvistettu.

Miksi sitten kuntalaisilta saama palaute on aivan jotain muuta? Miksi lapsiperheiden vanhemmilta tulee huolestuneita viestejä? Miksi eri kaupunginosien ostoskeskukset näivettyvät? Miksi keskustan tunnelma on lattea, jossa ihmiset eivät viihdy, vaikka sinne on sijoitettu miljoonia!
Ja silti, eräät puhuvat vain keskustan kehittämisestä, vaikka sitäkään ei osata. Rahaa heitetään Kankkulan kaivoon ja ainoa mitä saadaan aikaiseksi, on penkkien vieminen ikäihmisiltä ja autoilevien asiakkaiden karkotus.

Kunnallis- ja kiinteistöveroja korotetaan ja samalla syödään kuntalaistemme ja lahtelaisten yrityksien osto- ja elinvoimaa. Tunnelma on kuin syksyinen maanantai-ilta kauppatorillamme. Me perussuomalaiset olimme ainoa puolue, joka vastusti kaikkia veronkorotuksia.  

Perussuomalaiset eivät hyväksy subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentamista kokopäiväiseksi myös niiden lasten osalta, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona. Meidän mielestämme kotona olevien vanhempien kuuluu kantaa vastuu lapsistaan. Tähän asiaan meiltä tulee muutosesitys.

Lasten ja nuorten kasvuun on kiinnitettävä enemmän huomiota. Ryhmä- ja luokkakoot eivät saa kasvaa liian suuriksi, jotta koulurauha säilyisi ja oppimisen edellytykset mahdollistetaan. Erityisoppilaiden integroiminen yleisopetusluokkiin ei ole kenenkään kannalta järkevin ratkaisu. Tämä vaikuttaa kaikkien oppilaiden oppimismahdollisuuksiin ja lisää opettajien kohtuutonta opetustaakkaa, sekä voi jättää oppilaat ilman tarvitsemaansa tukea. Sivistyslautakunnan täytyykin seurata tilannetta ja puuttua asiaan tarvittaessa. Toivomme myös, että opettajat ja oppilaiden vanhemman antaisivat tarvittaessa asiasta palautetta, vaikka sitten nimettömänä.

Lahti jatkaa tilojensa kunnostuksia ja rakennuttaa myös uutta. Investointitarpeemme on suuri ja Lahtelaisen rakentamisen historia surullisen kuuluisaaLauneen koulun korjausrakentaminen tulee monissa hometaloasiantuntijoiden puheissa esille, kun puhutaan kuinka toivottaman rakennuksen korjausyritys voi täysin epäonnistua. Sopimukset täytyy tehdä vettä pitäviksi ja laatia sanktiot niin suuriksi virhetilanteissa, etteivät urakoitsijat voi tehdä hommiaan kädet silmillä. Myös virkamiehet täytyy saada vastuuseen virheistään ja tietämättömyyden aiheuttamista kustannuksista

Kenenkään lapsen ei pitäisi olla hoidossa tai opiskella kosteusvaurioisissa ja homeisissa rakennuksissa. Kenenkään ei pidä joutua kotiopetukseen sen takia, ettei kaupungilla ole tarjota puhtaita tiloja homesairaille lapsille ja nuorille. Nyt Lahtelaisen rakentamisen mainetta yritetään parantaa, mutta suossa rämpimiseltä se edelleen näyttääTeettäähän Lahti kuivarakentamisen mallikohdetta Karistoon, jossa kuivaa on vain ehkä huumori, jos sekään

Jotain positiivistakin kuuluu nyt, kun Lahti on palkkaamassa sisäilma-asiantuntijan. Täytyy todeta, ettei kyseinen työ ole helppoa ja pätevät asiantuntijat ovat kiven alla. Toivottavasti kyseisen henkilön palkkaaja tietää, mitä asiantuntijalta pitää vaatia. 

Ikääntynyt väestömme on hyvinvointimme peruspilarit valaneet. Siksi heille se arvostus, minkä he ansaitsevat. Myös pienillä teoilla on merkitystä ja siksi toivommekin, että kaupunkiin lisätään penkkejä, joita varsinkin ikääntynyt väestö kaipaa ja tarvitsee.  

Joukkoliikenteen seniorilippu on hieno kädenojennus ikääntyville kaupunkilaisillemme ja hyvä asia että siitä tehdään nyt vakituinen lipputuote. Kannatamme selvitystä myös opiskelijoiden kuukausilipun toteuttamisesta. Moni opiskelija kituuttaa pienellä toimeentulolla ja näin Lahti voisi tehdä pienen kädenojennuksen myös heille. Jos opiskelijoiden kuukausilipun toteutus katsotaan liian kalliiksi, niin toivomme, että opiskelijoiden kuukausilippu toteutettaisiin edes talvikuukausien ajaksi, jolloin pyöräily on kaikkein hankalinta ja vaarallisinta. 

Taidemuseo ja julistemuseo toimivat tällä hetkellä Vesijärvenkadulla ja perussuomalaisten mielestä niin pitää olla jatkossakin. Me emme hyväksy kulttuuritoimen määrärahojen paisuttamista, tai edes nykytasolla pitämistä,nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Siksi tulemme esittämään kaupungin antamien tukien laskemista niin orkesterilta, kuin teatterilta. Kaupunginvaltuusto esitti vuoden 2016 talousarviokokouksen taloussuunnitelmassa, kummankin yksikön tukien laskua vuodelle 2018. Nyt kuitenkin talousarviossa tukien laskua esitetään vasta taloussuunnitelmavuodelle 2019. Eli valtuustoa jälleen vedätetään ja ensi vuonna jälleen perutaan tukien pienentäminen.   

Sinfonia Lahti on lähtenyt ”Vihreä nappi” kampanjaan mukaan, joka on yhteistyöhanke ja siinä on tarkoitus tehdä hiilivapaa Sinfonia Lahti. Tämä ei tarkoita sitä, että orkesteri lopettaisi matkustelun, vaan konserttikävijätvoisivat vapaaehtoisella lahjoituksella pelastaa maailman. Siis vapaaehtoisella lahjoituksella. Näin orkesteri saa hyvän mielen ja puhtaan omatunnoympäri maapalloa saastuttaen lennellessään. Ja hehän lentelevät. Tänäkin vuonna orkesteri on käynyt soittamassa VenäjälläPietarissaEtelä-Korean Soulissa, sekä Kiinan Nanjingissä ja Ruotsin Tukholmassa. Ja tietysti muutaman konsertin Suomessakin, kuten täällä Lahdessa.  

Ovatpa orkesterin jäsenet kunnostautuneet jopa toimittajan työssäkin, kun kirjoittavat ylistäviä kirjoituksia omista konserteistaan, joita sitten täällä lahtelaisten iloksi paikallinen media julkaisee.

Lahden kaupunginorkesterille ja -teatterille myönnetään valtionosuuksia muutamia miljoonia vuodessa ja loput miljoona-avustuksista kustantaa kaupunki, eli me lahtelaiset veronmaksajatPelkästään nämä kaksi avustusta, tyhjensivät viime vuonnakin kaupunkilaisten taskuja noin 7,5 miljoonan euron edestä.

Siis suomeksi sanottuna. Yli puolet ensivuoden veronkorotuksilla kerätyistä miljoonista, menee orkesterille ja teatterille. Tätä me perussuomalaiset emme hyväksy. Kuntalaiset haluavat veroilleen muutakin katetta, kuin kulttuuria.

Tonttien luovutushintoja tarkastellaan määrävälein vähintään inflaation edellyttämällä tavalla. Perussuomalaiset mielestä kaupungin pitää huolehtia siitä, että tarjolla olisi riittävästi myös pieniä ja edullisia omakotitontteja. Tontteja pitää kaavoittaa myös helposti saavutettaville ja houkutteleville alueille. 

Koska Lahti haluaa olla todellinen ympäristökaupunki, niin me perussuomalaiset teemme ponsiesityksen, jossa toivotaan kaupungin antavan alennusta uuden tontin hinnasta, jos tontin haltia asentaa taloonsa aurinkosähköjärjestelmän. Esimerkiksi, jos uuteen omakotitaloon asennetaan aurinkosähköjärjestelmä, jossa tuotto-odotus on noin 2000 kWh:a, niin alennus olisi 5000 euroa ja vastaavasti, jos tuotto-odotus olisi noin 5000 kWh:a, niin alennus tontin hinnasta voisi olla 10000 euroa. Näin kaupunki tukisi todellisia ilmastotekoja. Ympäristökaupunki kun haluamme olla.

Lahden kaupunginvaltuusto edellytti tavoitteenaan veronkorotuspäätöksiä tehdessään, että kuluvan valtuustokauden lopulla pyritään tehtyjä veronkorotuksia keventämään veroastetta alentamalla. 
Siksi teemmekin ponsiesityksen, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman, Lahden kaupunginvaltuusto edellyttää, että valtuustokauden kuluessa, kaupungin veroasteen alentamisesta tehdään taloudellinen suunnitelma ja tämän suunnitelman etenemisestä ja siihen liittyvistä taloudellisista seikoista,raportoidaan kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain esitettävien talouskatsausten yhteydessä.

Kommentoi kirjoitusta.

Ulkomaiset yhtiöt odottavat uutta tukea vesi kielellä

Keskiviikko 29.11.2017 klo 16:07

Eduskunnan ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Rami Lehto ja Olli Immonen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan edustaja Teuvo Hakkarainen ovat jättäneet eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jonka tarkoitus on muuttaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea.

Tuettu sadoilla miljoonilla per vuosi

Laissa säädetään tarjouskilpailuun perustuvasta järjestelmästä, jossa teknologianeutraalisti edistettäisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja.

– Suomalaisille veronmaksajille kalliiksi tullutta tuulivoimaa on tuettu Suomessa jopa sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa, ja kokonaissumma kasvaa miljardeihin euroihin tulevien vuosien aikana. Nyt kun viimein sijoittajille tuottoisaa syöttötariffi-järjestelmää ollaan pitkällä aikavälillä ajamassa alas, niin hallitus on luomassa kyseisellä lakiesityksellä uutta uusiutuvan energian tuotantotukea, joka pääasiassa kuitenkin ohjautuu jälleen tuulivoimayhtiöille, kansanedustajat arvioivat.

Tuottoisaa bisnestä veronmaksajien laskuun

Perussuomalaisten mukaan iso osa vireillä olevista tuulivoimahankkeista on ulkomaalaisessa omistuksessa.

– Monet ulkomaiset tuulivoimayhtiöt odottavatkin uutta tukea vesi kielellä, jotta saavat entistä enemmän nyhdettyä euroja suomalaisilta kuluttajilta tuottoisalla bisneksellään. Lisäksi tuulivoimaloiden koneistot tulevat ulkomailta, mikä ei tue suomalaista työllisyyttä, Lehto sanoo.

– Tämä tarkoittaa, että tuulivoimatuotanto hyötyy takuuhinnasta eniten. Tämä tulee veronmaksajille kalliiksi, toteaa Hakkarainen.

Haittoja ei ole otettu huomioon

Lehto ja Immonen huomauttavat, että tuulivoimarakentamisen haittoja, kuten melu ja välke, ei ole hallituksen esityksessä pohdittu tarpeeksi, kuten ei myöskään asuntojen arvonmuutosta tuulivoimaloiden läheisyydessä.

– Nyt esitetty malli ei edes ole teknologianeutraali, vaikka hallitus toisin kehtaa väittää. Esityksen ulkopuolelle on nyt jätetty erilaisia teknologioita, kuten esimerkiksi vesivoima ja sen hyödyntäminen. Järjestelmän pitää myös korostaa säätökykyisen sähköntuotannon roolia, Immonen huomauttaa.

Perussuomalaiset katsovat, että mikäli tuotantotukia päätettäisiin kuitenkin jakaa, niin tuotantotukien jaosta voivat tällöin kilpailla ainoastaan esimerkiksi biokaasu-, puupolttoaine-, turve- ja vesivoimahankkeet.

Ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikenttä

Nyt käsittelyssä olevissa hallituksen esityksissä kuitenkin kaukolämpöön liittyvän sähkön ja lämmön yhteistuotannon osallistuminen kilpailuun, saati siinä pärjääminen esitetyillä ehdoilla, on kansanedustajien mielestä täysin mahdoton yhtälö.

– Suomessa on yksi maailman parhaimpia järjestelmiä juuri yhteistuotannon, eli niin sanotun CHP:n (Combined Heat and Power) osalta. Sitä tulee jatkossa käyttää enemmän, sanoo Hakkarainen.

– On järjetöntä, että maamme on jäänyt – tai ainakin jäämässä – isojen ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikentäksi. Tuulivoimassa on muualla Euroopassa liikkunut harmaata rahaa, jonka alkuperää on vaikea jäljittää, edustajat korostavat.

Kommentoi kirjoitusta.

Kansanedustajilta sopeutumiseläke pois. Ei voi pitää kohtuullisena?

Keskiviikko 29.11.2017 klo 16:05

Tein lakialoitteen kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamiseksi jo alkuvuodesta 2016. Asian on jälleen noussut otsikoihin ja edeen ajankohtainen.

Kansanedustajien eläkelakia muutettiin 1.3.2011 siten, että ennen varsinaista vanhuuseläkeikää maksettavan sopeutumiseläkkeen sijaan maksetaan kansanedustajille sopeutumisrahaa.

Sopeutumisrahaa koskevia säännöksiä sovelletaan uusiin ensimmäisen kauden kansanedustajiin, joiden edustajantoimi on alkanut 1.3.2011 jälkeen. Sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen kestosta riippuen enintään yhden – kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä. Sopeutumisrahan maksamiseen vaikuttavat saajan ansio- ja pääomatulot.

Samaan aikaan eläkettä ja pääomatuloja

Vuotta 2011 ennen kansanedustajana ollut voi saada sopeutumiseläkettä, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla. Sopeuttamiseläkettä voi saada jo kymmeniä vuosia ennen varsinaista eläkeikää. Ehtona on, että henkilö on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan (kaksi vaalikautta).

– Pääomatulot eivät kuitenkaan vaikuta sopeutumiseläkkeeseen, joten entinen edustaja voi siis saada esimerkiksi 3 000 euron sopeutumiseläkettä ja samaan aikaan nostaa pääomatuloja satojentuhansien eurojen edestä, Lehto ihmettelee.

– Tämä vääristää kilpailua, kun ex-kansanedustajien yritystoimintaa tuetaan sopeuttamiseläkkeen muodossa. Tätä ei voi pitää kohtuullisena. Sopeutumiseläke on tarkoitettu väliaikaiseksi tulonlähteeksi ex-kansanedustajille, jotka eivät työllisty työmarkkinoilla edustajakautensa jälkeen, ei pysyväksi lisäansioksi veronmaksajien kustannuksella.

”Ex-kansanedustajat mukaan säästötalkoisiin”

Sopeutumiseläkettä nauttivien ex-kansanedustajien eläke tulisi lopettaa ja saattaa samalle tasolle nykyisten kansanedustajien ja kansalaisten kanssa.

– Kansalaiset joutuvat osallistumaan kansantaloutemme säästötalkoisiin monin eri tavoin, joten olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista, että nämä erityisasemassa olevat erityiseduista nauttivat ex-kansanedustajatkin osallistuisivat omalta osaltaan myös näihin yhteisiin talkoisiin.

Tähän on vihdoin saatava muutos ja nämä eliittieläkkeet poistettava kansanedustajilta.

1 kommentti .

IKÄ ON VAIN NUMERO (VAI ONKO)

Keskiviikko 13.9.2017 klo 8:26

Otsikon mukaista sanontaa käyttää usein hieman ikääntyneempi henkilö, joka ei halua olla niin vanha kuin todellisuudessa on. Toisin on kuitenkin usein nuorilla. Nuoren kun monesti toivoisivat olevansa paljon vanhempia kuin oikeasti ovat, vähintään täysi-ikäisiä. Poikkeuksiakin tosin löytyy. Muutaman viimevuoden aikana on ilmaantunut maahamme huomattava määrä nuoria turvapaikanhakijoita, jotka tahallaan valehtelevat ikänsä alle 18-vuotiaaksi. Maahanmuuttoviraston mukaan noin 70-80 prosentilla turvapaikanhakijoista ei ole henkilöllisyysasiakirjoja mukanaan Suomeen saavuttaessa ja iänmääritystutkimuksissa on todettu, että vähintään 70 prosenttia alaikäisiksi ilmoittautuneista tutkituista, onkin todellisuudessa täysi-ikäisiä.

Kun Uuno Turhapuro vuonna 1990 julkaistussa elokuvassa oli koulunpenkillä opettelemassa kirjaimia, niin katsojia nauratti se että aikuinen mies oli pienten lasten joukossa oppilaana. Mutta nyt lähes 30 vuotta myöhemmin ei naurata asia, jossa kouluissa tapahtuvaan valmistavaan perusopetukseen on sijoitettu opiskelemaan ikänsä valehtelevia aikuisia turvapaikanhakijoita. Näin myös Turussa puukotukseen syyllistynyt marokkolainen mies, joka Suomeen tullessaan olikin jo yli parikymppinen.

Monet marokkolaiset nuoret ovat lähteneet Eurooppaan, tai haaveilevat lähdöstä. Moni on myös lähtenyt terrorijärjestö Isisin riveihin (arvioiden mukaan yli 1000). Miksi sitten Marokosta lähdetään ulkomaille juuri turvapaikanhakijana, vaikka Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteen mukaan Marokko on yhteiskunnallisesti vakaa ja suhteellisen turvallinen maa? No tietysti leveämmän elämän toivossa ja mikä olisikaan helpompi keino asettua Eurooppaan, kuin ilmoittautua turvapaikanhakijaksi ja elellä muutama vuosi täydellä ylläpidolla. Sitten kun on jonkin aikaa oleskeltu ja leppoisaa elämään vietetty, niin heille voikin olla järkytys, jos turvapaikka ei tulekaan kuten Manulle illallinen.  

Turun puukotukset sai viimein joitakin sinisilmäisiä poliitikkoja havahtumaan, ettei Suomi olekaan enää mikään lintukoto, missä ei koskaan tapahdu mitään pahaa. Me aidot perussuomalaiset olemme vuosikaudet yrittäneet kertoa näistä maahanmuuttoon liittyvistä uhkakuvista, eikä meitä ole uskottu. Nyt viimeaikaisten tapahtumien jälkeen hallituskin alkaa hieman herätä ja onkin ehkä tekemässä murusia toimenpiteistä, jotka se jo aikaisemmin vuonna 2015 hyväksyi 80-kohtaisessa turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassaan (joka on pääosin perussuomalaisten nykyisen puheenjohtaja Halla-ahon koostama). Perussuomalaiset siis antoivat hallitukselle lääkkeet jo 2015, mutta monien sinisilmäisyys esti lääkityksen aloituksen ja johti perussuomalaisten ulospotkimiseen hallituksesta.

Mutta kyllä sitä sinisilmäisyyttä ja laput silmillä olemista riittää jatkossakin. Sisäministeriö on ehdottanut harkittavaksi, että esimerkiksi Isisin riveissä taistelleille paluumuuttajille tarjottaisiin ”ohituskaistaa” yhteiskunnan palveluihin ja asuntojonoihin. Samaa mieltä on myös Vantaan kaupunki lausunnossaan, vaikka Vantaalla on yli 5000 hakijaa vuokra-asuntojonossa. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on taas esittänyt, että laittomasti maassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluihin satsataan ja niintä tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla monilla eri kielillä. Näitä esityksiä kun tulee liukuhihnalta, niin maamme vetovoima vain kasvaa elintasopakolaisuutta harkitsevien keskuudessa. Ja myös terroristitaistelijoiksi lähtö tulee radikalisoituneille maahanmuuttajille houkuttelevammaksi, kun on varmuus siitä, että sotatantereilta paluun jälkeen suomalainen yhteiskunta haluaa pitää heistä edelleen hyvää huolta.
Siis aivan järjetöntä touhua hyväuskoisilta maailmanparantajilta!

Kommentoi kirjoitusta.

KUN EU TARVITSEE MAKSAJAA, NIIN SUOMI AVAA LOMPAKON

Maanantai 19.6.2017 klo 13:36

Kun USA:n presidentti Donald Trump ilmoitti, että USA tulee irtaantumaan Pariisin ilmastosopimuksesta, niin johan Suomen viher-vasemmistolainen kuoro alkoi hoilata vanhaa virttä, jossa vaaditaan, että meidän suomalaisten pitäisi hoitaa muidenkin maidenvelvoitteetSiis sama virsi jatkuu kuin ennenkin. Suomea vaaditaan hoitamaan muunkin maailman asiat hinnalla millä hyvänsäKoska meidän täytyy ja kyllä meillä on varaa. 

Ihan aluksi. Suomen osuus maailman CO2-päästöistä on 16 promillea ja jos Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet toteutuvat, niin Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä pienenee vajaat 7 promillea. Tällä hetkellä Suomen hiilidioksidi kokonaispäästöt ovat 54 miljoonaa tonnia koko maailman 33 miljardista tonnista.

Koska osa EU-maista ei olisi halunnut ratifioida Pariisin ilmastosopimusta, niin siellä sovittiin, että ilmastopoliittiset tavoitteet toteutetaan taakanjaolla. Ja kun taakanjaosta puhutaan, niin sehän tarkoittaa aina sitä, että Suomi ja suomalaiset joutuvat maksumiehiksi. Niissä maissa, joissa päästöinvestoinnit olisivat suhteessa edullisimpia, pyritään nyt todella pieniin päästövähennyksiin. Kun taas maissa, joissa päästöinvestoinnit ovat kaikkein kalleimpia, niin pyritään maksimaalisiin päästövähennyksiin. Meniköhän taas niin kuin strömsössä?

EU:n eri maiden sähköntuotannon rakenteesta kivihiilen osuus on seuraavanlainen: Puola 92 %, Bulgaria 90 %, Romania 90 %, Tanska 48 % ja Saksa 46 % (tukee vieläkin ruskokivihiilituotantoa itäisessä Saksassa). Kun taas Suomen sähköntuotannossa kivihiilen osuus on vain 6,7 %! EU:n taakanjaossa päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen vähennystavoitteet maille, joilla kivihiilen osuus sähköntuotannosta on noin 90 %, on seuraavanlainen: Bulgaria 0 %, Romania 2 % ja Puola 7 % (vaatii EU:ta tukemaan heidän uusien hiilivoimaloiden rakentamista). Kun taas Suomen päästöjen vähennystarpeet olisi käsittämättömät 39 %.

Pitäisikö Suomen tehdä Trumpit ja irtaantua Suomelle epäedullisista sopimuksista ja toteuttaa omaa ilmastopolitiikkaa. Voisimme hyödyntää niin sanottuja hiilidioksidisieppareita ja lisätä uusiutuvaa energiatuotantoa ilman yhteiskunnallemiljardeja tulevaisuudessa maksavia tukipaketteja. Näin voisimme päästä huomattavasti parempiin ilmastopoliittisiin tuloksiin ja voisimme vahvistaa omaa teollisuuttamme samalla kun monipuolistaisimme energiatuotantoamme.

Jälleen voikin todeta. Missä EU, siellä ongelma. EU sanelee meille kaiken ja me nöyristelemme ja kumartelemme heille. Mutta pääministerin ja valtionvarainministerin mukaan EU:ta ei saisi arvostella, koska mallioppilas Suomen pitää olla kiltti nettomaksaja ja otettava kaikki ”ihanuus” mukisematta vastaan, mitä Brysselistä meille määrätään. Sitten vielä ihmetellään, miksi me perussuomalaiset olemme EU-kriittinen puolue.

Erään vihertävän puolueen jäsen sanoi Brexitistä seuraavaa. Brittien on turha luulla, että EU neuvottelisi Britannian kanssa EU-eron ehdoista. Sillä EU tulee sanelemaan ehdot”.Näinhän se menee. EU sanelee kaiken ja sitten vielä ihmetellään miksi Britit haluavateroon sanelusta.

1 kommentti .

VÄESTÖMÄÄRÄ KASVAA KUIN PULLATAIKINA

Tiistai 30.5.2017 klo 11:49

Maailmassa on tällä hetkellä noin 7,5 miljardia ihmistä. Se on noin 1400 kertaa Suomen väkiluku ja suhde kasvaa jatkuvasti. YK:n raportin mukaan maailman väestömäärän ennustetaan kasvavan 8,5 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. 2050 väkiluku olisi YK:n arvioiden mukaan jo lähes kymmenen miljardia ja vuosisadan lopussa yli 11 miljardia ihmistä täällä meidän pienellä pallolla. Maailman väkimäärä tulee siis kasvamaan 50 % seuraavan reilun 80 vuoden aikana, mikäli raporttiin on luottaminen.

Se mikä on yllättänyt ja myös huolestuttaa tutkijoita, on se että Afrikan väestön kasvu jatkuu niin nopeana. Arvioiden mukaan Afrikan väestömäärä nelinkertaistuu vuosisadan loppuun mennessä 4,4 miljardiin ihmiseen. Eli Afrikan väestön kasvu on huomattavasti nopeampaa kuin muun maailman.

 

Kun näitä lukuja tutkailee, niin on selvää että pakolaisuus tulee huomattavasti lisääntymään kiihtyvällä tahdilla läpi tämän vuosisadan. Ja jos Afrikan köyhyydessä elävä väestö hieman vaurastuu, niin heillä tulee olemaan tarpeeksi varallisuutta lähteä hakemaan turvapaikan lisäksi myös parempaa elintasoa pidemmänkin matkan päästä, kuten nyt on käynyt Lähi-idässäkin. Suurin osa turvapaikan hakijoista saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mikä todistaa sen, että lähdetään hakemaan vain parempaa elintasoa.

 

Kun ajatellaan kuinka heppoisesti meillä on aikaisemmin kiinnitetty huomiota turvapaikkapolitiikkaan ja on tarjottu hyviä sosiaalietuuksia turvapaikanhakijoille, niin maineemme on kiirinyt maailman kolkkiin. Onneksi perussuomalaisten toimesta nyt on saatu tämä vetovoimatankkeri tekemään käännöstä, vaikkakin tuskallisen hitaasti. On täysin selvää, että jos me perussuomalaiset emme olisi hallituksessa, niin vetovoimatankkeri saisi seilata vapaasti eteenpäin ja siihen lastattaisiin jopa lisää vetovoimatekijöitä tiettyjen puolueiden toimesta.  

 

Pakolaisia oli maailmassa vuoden 2015 lopussa yli 65 miljoonaa ja kun katsoo väestön kasvuennusteita, niin pakolaisten määrä tulee kasvamaan kasvamistaan läpi vuosisadan, eikä loppua ole näkyvissä. Pelkästään 2015 pakolaisten määrä kasvoi lähes kuudella miljoonalla ihmisellä ja arvioiden mukaan vuosisadan puolivälissä pakolaisia on jopa satoja miljoonia!

Kun katsotaan kuinka suuret kustannukset jo nyt turvapaikanhakijoiden ryntäys on aiheuttanut maallemme, niin millainen on velkaisen maamme talous- ja turvallisuustilanne tulevaisuudessa, jos perussuomalaiset eivät olisi kääntämässä laivaa.

 

Nyt sitten moni sanoo, että kehitysapua pitäisi lisätä, jottei ihmisten tarvitsisi lähteä pakolaiseksi. Suomi on maksanut kehitysapua vuosien 1990-2016 aikana lähes 20 miljardia euroa. Siis pelkästään Suomi yksinään. Ja samaan aikaan pakolaisten määrä on kasvanut sen mukana. Voikin todeta, että nykyinen hallitus on perussuomalaisten vaatimuksesta tehnyt oikean liikkeen, kun tehottomia kehitysapurahoja on tällä hallituskaudella leikattu. Tänä vuonna kehitysyhteistyön maksatukset vastaavat 0,40 % Suomen bruttokansantulosta, kun se vielä vuonna 2014 oli yli 0,6 % bruttokansantulosta.

 

Lopuksi. Maailman yhteenlaskettu kehitysyhteistyön määrä oli vuonna 2016 noin 129 miljardia euroa ja se on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut, kun inflaatio ja valuuttakurssit huomioidaan. Samaan aikaan Suomen kehitysyhteistyön kasvu euroissa oli vielä hurjempaa.

1 kommentti .

MÄKIMONTUSSA ON NYT TILAA, UIMAHALLEISSA EI

Perjantai 7.4.2017 klo 11:53

Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta ja heistä 150000 tietämättään. Tämä on hälyttävä uutinen etenkin kun määrän ennakoidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Yksi keino ehkäistä riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen on liikunnan lisääminen. Tästä saankin aasinsillan aiheeseeni.

 

Uudesta uimahallista Lahteen on puhuttu jo vuosikymmeniä ja vihdoin tunnelin päässä alkaa näkyä hiukan valoa. Uuden uintikeskuksen hankesuunnittelun pitäisi alkaa jo ensi vuonna ja tulevan valtuuston tuleekin olla aktiivinen, ettei hanketta vietäisi vajavaisena eteenpäin.

Mielestäni kuntalaisten on vihdoin aika saada monipuolinen uintikeskus, jonka tulee palvella laaja-alaisesti kaikkia kaupunkilaisia ympäri vuoden. Sijoituspaikan tulisi olla Launeen perhepuiston läheisyydessä jo saavutettavuuden takia.

 

Suunniteltavan 50 metrisen sisäaltaan tulisi olla kahdeksanratainen, johon myös liikuntarajoitteiset pääsisivät helposti. Väestömme ikääntyy ja on ensisijaisen tärkeää, että altaisiin pääsisi myös loivaa ramppia käyttäen, eikä vain tikkaita tai portaita pitkin. Tämä mahdollistaisi entistä useamman osallistumisen itsenäisesti esim. vesijumppaan ja vesijuoksuun. Myös yksi saunoista pitäisi rakentaa matalaksi, jolloin liikuntarajoitteisetkin voisivat nauttia kunnon löylyistä istumatta saunan alarappusilla. Halliin tulisi sijoittaa myös nykyaikainen lastenallasta pienine liukumäkineen.

 

Koska nykyinen maauimala on logistisesti monien saavuttamattomissa ja altaan käyttöaikaa lyhentää tulevaisuuden Ahoset hyppyharjoituksineen, niin mielestäni uusi ulkoilma-allas voitaisiin rakentaa tulevan uimahallin yhteyteen, jolloin saisimme ihan oikean uintikeskuksen oheispalveluineen. Uudessa uimahallissa voisi olla osa seinistä tehty lasista, jotka voitaisiin osittain avata sään niin salliessa ja näin käyttäjiä palvelisi kesäisin kaksi allasta vierekkäin ja altaita voisi käyttää monet käyttäjäryhmät samanaikaisesti. Ulkoallas voisi olla muodoltaan monimuotoinen viihdeallas, eikä täysin perinteisen suorakaiteen muotoinen. Sisällä voisi olla kesäisin radat kilpa- ja kuntouimareille, sekä vesijuoksijoille ja kun hallin seinät avattaisiin, niin sisällekin pääsisi raitista ulkoilmaa, ilmat pelkoa ihon palamisesta.

 

Uintikeskukseen voitaisiin sisällä olevan kahvion lisäksi sijoittaa ulos myös pöytäryhmiä kesäkäyttöön, joissa perheet voisivat nauttia eväitään. Eikä varmaan uintikeskuksen arvoa laskisi, jos siellä olisi myös ulkokuntosali. Pukuhuoneet, saunatilat ja kahvilatilat olisivat yhteiset, kuten olisi suurelta osin myös altaiden tekniset järjestelmät. Näin säästettäisiin kustannuksissa, vaikka uintikeskuksen perustamiskustannukset olisivat suuremmat kuin perinteisen uimahallin, niin käyttökustannukset tulisivat edullisemmaksi kuin yhden uuden hallin ja nykyisen mäkimontussa sijaitsevan maauimalan erikseen.

 

Mäkimonttua onkin jo tarpeeksi verovaroin ehostettu. Nyt on kunnon uintikeskuksen vuoro ja tietysti kisapuiston kuntoon laittamisen.

Kommentoi kirjoitusta.

TOVERIT ODOTTAVAT VESI KIELELLÄ VAALEJA

Sunnuntai 12.2.2017 klo 21:36

Viikko sitten uutisoitiin suurin otsikoin kuinka SDP:n ”verkkosukkapuoluekokouksessa”, demarit valitsivat jatkokaudelle istuvan puheenjohtajansa toveri Antti Rinteen. Henkilön ketä nyt sosiaalidemokraattien piirissä ylistetään Suomen pelastajana ja seuraavana pääministerinä. Demaripiirien mukaan seuraavia eduskuntavaaleja ja demarien murskavoittoa tultaisiin juhlimaan ennenaikaisesti jo kuluvan vuoden aikana. Sillä demarien mielestä Rinnettä tarvitaan pelastamaan Suomen kansa, vihertävillä ja kaikkia halailevilla (ei koske Krista Kiurua) otteillaan, ja tietysti reilulla lisälainan otolla, joka lastemme maksettavaksi jätettäisiin. Mikä siis muuttuisi demareiden edelliseltä hallituskaudelta?

 

Juhla- ja linjapuheissaan Rinne toivoi, että SDP:n on osattava yhdistää uuden teknologian tuomat hyödyt turvallisen ja inhimillisen tulevaisuuden rakentamiseen. Kuitenkin vain muutamia kuukausia sitten, vaihtoehtobudjetissaan demarit halusivat ottaa valtion tämän vuoden budjettiin puolet Sitran taseesta, eli 355 miljoonaa euroa ja laittaa ne yhdessä vuodessa haisemaan (tästä summasta 100 miljoonaa lisää kehitysyhteistyöhön maailmalle) maamme 100-vuotis juhlan kunniaksi. Siis Sitralta pois, jonka tarkoituksena on edistää ja luoda toimintamalleja, joissa terveys, työ ja osallisuus ovat avaintekijöitä koetussa hyvinvoinnissa, sekä kehittää hyvinvointia edistäviä rahoitus- ja palvelumalleja Suomessa. Teot ja puheet jäävät siis jälleen kohtaamatta ja demarien budjettitoive olisikin ollut vain yhden vuoden silmänkääntötemppu toteutuessaan.

 

Puheenjohtaja Rinne totesi puheessaan myös, että koulutus on edelleen tehokkain väline pitää kaikki mukana. Mutta keväällä 2015 ollessaan valtionvarainministerinä, hän esitteli puolueensa talousohjelmaa eduskuntavaaleihin, jossa SDP olisi ollut valmis leikkaamaan toisen asteen koulutuksesta 270 miljoonaa, eli huomattavasti enemmän kuin nykyinen hallitus. Siis vain kaksi vuotta sitten, jolloin demarit olivat myös valmiit miljardien leikkauksiin ja jopa miljardin veronkorotuksiin hallitukseen päästessään. Mutta nyt oppositiossa heille ei kelpaa mikään mitä hallitus tarjoaa, mutta kysyttäessä, mitkä leikkaukset he hallitukseen päästessään peruisivat, niin ikinä ei tule tähän vastausta. Koska hiljaa hyväksyvät nykyisen hallituksen päätökset, tietäen niiden tarpeellisuuden.

 

SDP:n tavoitteena on nyt myös ilmainen varhaiskasvatus jokaiselle lapselle. Varhaiskasvatus on jo nykyisellään ilmainen kaikkein vähävaraisimpien perheiden lapsille. Mutta demareiden tarkoitus onkin nyt poistaa varhaiskasvatusmaksut myös kaikkein suurituloisimpien perheiden lapsilta. Eli suomennettuna tarkoittaisi sitä, että kansanedustaja kenellä olisi kaksi alle kouluikäistä lasta, voisi säästää varhaiskasvatusmaksuissa vuodessa jopa kuusi tuhatta eroa. Mutta kaikkein pienituloisin ei säästäisi mitään, koska ei nykyiselläänkään maksa lapsiensa varhaiskasvatuksesta.

 

SDP:n entisen kansanedustajan Kimmo Kiljusen eläkealoite taitetun eläkeindeksin palauttamiseksi palkkapainotteiseksi ei edennyt demareiden puoluekokouksessa, mutta puolueen puheenjohtaja toveri Rinne kantoi kuitenkin huolta kebab- ja pizzaravintoloiden työntekijöiden palkkojen riittävyydestä. Asiat siis laitettiin demarien mielestä tärkeysjärjestykseen, sillä kuuluvathan pizzeriatyöntekijät tunnetusti suurelta osin vähemmistöön.

Mainittakoon myös, että tasa-arvoa kampanjoineet demarifeministit eivät halunneet kokouksen verkkosukkahousukampanjaan mukaan miehiä!

Kommentoi kirjoitusta.

SEURAKUNNAT TARJOAVAT PAPPILAN HÄTÄVARAA

Torstai 24.11.2016 klo 20:36

Kuten viime aikoina olemme saaneet lukea, niin eri seurakunnat ovat piispojen siunauksella aloittaneet ulkomaalaisille tarkoitetun majoitusbisneksen. Bisneksen, jonka kirkkoon kuuluvat seurakuntalaiset kustantavat, ilman että heiltä on asiasta kysytty mielipidettä. Kysymys on siis siitä, että eri seurakunnat ovat alkaneet, tai aloittamassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, laittomasti maahamme jääneiden paperittomien ulkomaalaisten majoittamisen lainsäädännöstä piittaamatta.

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan niillä seurakunnilla, jotka ovat ovensa laittomasti maassa oleville avanneet, on kirkon tuki takana. Mutta onko kirkolla, sen jäsenten tuki tähän laittomaan toimintaan?

Paperittomille hätämajoituksen tarjoaminen antaa vääränlaisen viestin maamme vieraanvaraisuudesta turvapaikanhakijoiden lähtömaihin. Tämähän viestittää selvästi, että vaikka tänne tultaisiin väärin perustein, ilman turvapaikan tarvetta, niin teistä pidetään silti huolta. Laittomasti maassamme oleville tarjotaan majoituksen lisäksi myös taloudellista apua, kuten myös ruoka-apua. Myös terveyspalveluita on saatavilla. Mikäs siinä on työttömän Irakilaisnuoren lähteä maahamme vuoden parin mittaiselle ilmaiselle lomaleirille (täyshoidolla), yrittäen samalla saada myönteinen turvapaikkapäätös maahamme. Ja jos onni ei käy oikeudessakaan, niin voihan sitä silti jäädä halutessaan pidemmäksikin ajaksi tekemään laittomasti töitä, taikka vaihtoehtoisesti elättämään itsensä rikoksilla, kunnes lain koura saavuttaa. Mutta ei heitä haittaa, onhan maamme rangaistuslaitokset tunnettuja mukavuustasoistaan. 

 

Presidentti Sauli Niinistökin totesi uudenvuoden puheessaan, että ”pakolaisuuden luonnekin on muuttunut. Liikkeelle lähdetään muualtakin kuin hädän keskeltä. Pakolaisuus ja kansainvaellus kulkevat nyt käsi kädessä kohti Eurooppaa”. Presidenttikin sen myönsi, että osa turvapaikanhakijoita hakee vain parempaa, ei turvaa. Heitä yritämme nyt palauttaa kotimaihinsa, koska he eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan ja tätä kirkko yrittää nyt toiminnallaan vaikeuttaa. Vaikka paperittomien piilottelu voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, niin siitä kirkko vähät välittää.

 

Nyt sitten odotellaankin, koska nämä laittomasti maassamme oleskelevat, alkavat vaatimaan parempaa palvelua ja tarjontaa myös kirkon suojissa. Odotettavissa kun on, ettei perinteinen vanhan ajan ”pappilan hätävara” heille pitkään kelpaa. Niin kuin ei ole ateriat ja majoitusolosuhteen kelvanneet vastaanottokeskuksissakaan.

Kommentoi kirjoitusta.

KANSA TEKEE VALINNAN

Keskiviikko 9.11.2016

Kansa valitsee, ei media, eikä gallupit. Tämä nähtiin jälleen vaaleissa, tällä kertaa Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa.
Ensin perussuomalaisten jytkyn uusinta, sitten Brexit ja nyt Donald Trump. Jokohan viimein media oppisi kertomaan ihmisille mitä oikeasti tietävät, eikä vain omia toiveitaan ja odotuksiaan. On kansalaisten aliarvioimista ja heidän mielipiteidensä vähättelyä, jos media valikoi millaiset mielipiteet saavat julkisuutta ja palstatilaa. Yrittäen näin vaikuttaa äänestyksien lopputuloksiin.
Nyt moni jälleen väittää, että Yhdysvaltojen kansalaiset äänestivät väärin, eivätkä he yksin saisi päättää näin vaikutusvaltaisen maan presidentistä itsenäisesti. Samalla voisi kysyä, pitäisikö sitten EU:n kansalaisten päästä äänestämään Suomen presidentistä. Ei pitäisi! Jokaisella valtiolla on oikeus valita oma presidenttinsä, myös Yhdysvalloilla.
Suomalaiset äänestivät perussuomalaiset uuteen jytkyyn ja samalla hallitukseen, Britannia äänesti eroavansa EU:sta ja nyt Yhdysvallat äänestivät Trumpin presidentiksi. Miksi? Siksi että kansa haluaa itse päättää asioistaan, eikä olla muiden maiden käskytettävänä ja heidän maksujen maksajina. On myös ymmärretty, että hallitsematon maahanmuutto ja rajat auki periaate tuo suuria ongelmia tulevaisuudessa. Ja ennen kaikkea kansa haluaa huolehtia omista kansalaisistaan, ennen kuin aletaan auttamaan muita ja syytämään veroin kerättyä rahaa ulkomaille.
Lyhyesti OMA KANSA ENSIN!!!   

Kommentoi kirjoitusta.

AVOIMIEN OVIEN LINTUKOTO

Lauantai 5.11.2016

Kansanedustajien kuuluisi nauttia Suomen kaltaisessa länsimaassa erittäin korkeasta ja tasa-arvoisesta sananvapaudesta.

Kun kansa on huolestunut sisäisen turvallisuuden heikkenemisestä, joka johtuu ennen kaikkea maahanmuuttajien tekemien rikoksien jyrkästä kasvusta ja siitä uhasta, jonka Eurooppa on kohdannut terrorismin muodossa viimeisen vuoden aikana. Niin tästä ei saisi etenkään perussuomalaiset puhua, ilman ettei välittömästi heitetä ilmaan rasismisyytöksiä. Meidät kun yritetäänkin vaientaa etenkin viher-vasemmiston suunnalta. Perussuomalaiset ovat puolue joka kuuntelee kansalaisten huolia ja tarpeita ja myös puhumme niistä asioista kansankielellä. Tämä ei kaikille vieläkään sovi.

 

Kun perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa aikaan sen, että turvapaikanhakijoiden suurin tulva on saatu tukittua, niin mitä tekevät neljän oppositiopuolueen kansanedustajat. He haluavat yhteisellä aloitteella moninkertaistaa Suomen pakolaiskiintiön. Siis vaikka nykyinen turvapaikanhakijatilanne ei ole läheskään hallinnassa ja maksaa tänäkin vuonna veronmaksajillemme arviolta yli miljardi euroa (1000000000 €). Tästäkin perussuomalaisten pitäisi olla vain hiljaa ja myötäillä oppositiota, sillä muutenhan olemme heidän mielestä ilkeitä rasisteja. 

 

Terroristijärjestö ISIS soluttautuu parhaillaan pakolaisina Eurooppaan ja myös Suomeen, vaikka joku muuta väittäisikin. Venäläiset sijoittavat tunnuksettomia sotilaitaan maahamme ja ovat ostaneet kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta niin kiinteistöjä kuin maa-alueita,myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Tästä kaikesta perussuomalaiset ovat olleet jo vuosia huolissaan, mutta meitä ei ole haluttu kuunnella. Nyt kun viimein Supo ja asiantuntijatkin ovat kiinnittäneet asiaan huomiota, niin onneksi muutkin hallituspuolueet ovat havahtuneet asian vakavuuteen.

 

Venäjä on taistellut kovin ottein ISIS-jihadisteja vastaan Syyriassa ja nyt kun nämä jihadistit ovat jäämässä alakynteen myös Irakissa, niin heidän aikomuksena on naamioitua väärennetyillä passeilla pakolaisiksi ja matkustaa eripuolille Eurooppaan, terrori-iskuja tehdäkseen.

Mutta mitä tapahtuu sitten, kun Suomesta turvapaikkaa hakeneet kostonhimoiset terroristitiskevät venäläisten omistamaan ja heille merkittävään kohteeseen Suomessa? Tai Suomessa majailevat terroristit iskevät Venäjän maaperälle. Toteuttaako Putin silloin uhkauksensa ja tuo joukkonsa rajamme yli, puolustaakseen kansalaisiaan terroristeilta? Vai tarvitseeko venäläisten sotilaiden edes tulla rajamme yli, kun heillä on jo maassamme tunnuksettomia sotilaita valmiina puolustamaan kansalaisiaan?  

Taistelemmeko sitten omalla maaperällämme terroristeja vastaa yksin, vai yhdessä Venäjän kanssa? Vai taistelemmeko samaan aikaan sekä terroristeja ja Venäjää vastaan? Tai sitten vain katselemme hiljaa sivusta, kun Venäjä hakee oikeutta kansalaisilleen.

 

Venäjän lakien mukaan Venäjän armeija voi mennä oman maansa rajojensa ulkopuolelle, jos tarkoituksena on puolustaa venäläisiä sotilaita tai ulkomailla asuvia Venäjän kansalaisia, sekätaistellakseen terrorismia vastaan. 

 

Mutta eihän näin voi käydä, kun eihän terroristejakaan Suomeen tule. Ainakaan heidänmielestä, joidenka silmät eivät ole vieläkään avautuneet tähän nykyiseen maailmaan.    

Kommentoi kirjoitusta.

Lex Lindström inhimillisesti oikein

Torstai 1.9.2016

Kansanedustaja Rami Lehto iloitsee ”Lex Lindströmin” läpiviennistä budjettiriihessä.

 

Yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien päästäminen eläkkeelle on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti oikein. Tietenkin ihmisten työllistyminen olisi ensisijainen tavoite, mutta kun ihminen on yli 60 ja ollut viisi vuotta työttömänä, on heidän työllistymisensä ollut aivan olematonta. Vain yksi sadasta on työllistynyt, joten tuli  aika miettiä muita toimenpiteitä. Pitkäaikaistyöttömät ovat olleet kuin elinkautisvankeja, jotka ovat odottaneet ”tuomionsa” päättymistä. Nyt heidän ei tarvitse lusia tuomitaan loppuun vaan perussuomalaisten ansiosta he saivat armahduksen.

 

Perussuomalaiset ovat osoittaneet olevansa puolue, joka kantaa hallitusvastuunsa ja ajaa myös tärkeiksi katsomiaan asioita onnistuneesti läpi.

Kommentoi kirjoitusta.

EU:n energia- ja ilmastopaketissa huomioitava kansallinen etu

Tiistai 30.8.2016

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho otti Porin kesäkokouksessa kantaa EU:n energia- ja ilmastopakettiin. Talous- ja ympäristövaliokunnissa istuva lahtelainen kansanedustaja Rami Lehto jakaa Terhon huolen.

 

Paketti koskee päästökaupan ulkopuolisia päästöjä, kuten maataloutta, asumista ja liikennettä. VTT:n laskelmien mukaan  Suomelle sälytetyn päästövähennyksen hintavaikutus olisi sähkön hintaan vähintään 30 prosenttia, bensan hintaan 20 prosenttia, kaukolämmön hintaan 10 prosenttia.

 

Kustannusten nousu leikkaa ostovoimaa ja heikentää viennin kilpailukykyä.  Korotukset kohdentuvat eri tavoin eri talouden toimialoille heikentäen  erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden, liikenteen ja energiasektorin kilpailukykyä.  

 

Yksittäisten kuluttajien kannalta vaikutukset jakautuvat myös epätasaisesti, rokottaen suhteellisesti enemmän pienituloisia. Perussuomalaisten kanta on, ettei kansaa voi eikä tule kurittaa huonoilla sopimuksilla.  

 

Ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteisiin sisältyy useita epävarmuustekijöitä, joilla on vaikutuksia myös työllisyyteen.  Uusiutuvan energian investoinnit luovat työpaikkoja energiantuotantoon, rakentamiseen ja yksityisille palvelusektoreille, mutta korkeampi energianhinta alentaa työllisyyttä teollisuudessa, liikenteessä, kaupan ja majoituksen toimialoilla, jotka ovat kaikki työvoimavaltaisia aloja.

 

Suomen tulee ajaa tässäkin asiassa rohkeasti kansallista etua eikä vaarantaa orastavaa talouskasvua huonoilla, Suomen kannalta epäedullisilla sopimuksilla.

Kommentoi kirjoitusta.

PAKOLAISKIINTIÖITÄ EI TULE NOSTAA

Keskiviikko 2.3.2016

Valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok) totesi kokoomuksen Eurooppa tilaisuudessa, että Suomen pakolaiskiintiötä tulee nostaa huomattavasti nykyisestä, jos Euroopassa lisätään organisoitua humanitääristä maahanmuuttoa. Kyseessä olisivat nimenomaan todellisessa hädässä olevien pakolaisten vastaanottaminen ja perusteettomien hakijoiden ohjaaminen heti takaisin lähtömaihin.

 

Kaunis ajatus, mutta käytännön toteutus ei tule olemaan helppoa, eikä yksistään Suomen käsissä. Maahamme saapui viime vuonna yli 32000 turvapaikanhakijaa, joista suurin osa on perusteettomasti saapuneita hakijoita. Itärajallamme on parastakin aikaa käynnissä varsinainen romuralli, kun turvapaikanhakijoita tulee tasaista tahtia rajan yli Suomeen myös tänä vuonna.

Helmikuun loppuun mennessä turvapaikanhakijoita oli rekisteröity jo 1845 ja odotettavissa on, että kevättä kohti määrät tulevat vain kasvamaan. Suomi kuuluukin maihin, joihin viime vuonna tuli väkilukuun suhteutettuna eniten turvapaikanhakijoita Euroopassa. Siksi meidän pitäisikin päästä siirtämään hakijoita muihin maihin, eikä ottaa heitä vapaaehtoisesti enää lisää.

 

Onkin epärealistista puhua kiintiöiden kasvattamisesta tässä vaiheessa, kun meillä on täysi työ saada nykyisetkin myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat kotoutumaan ja kielteisen päätöksen saaneet puolestaan poistumaan maastamme. Osa kielteisen päätöksen saaneista tulee jäämää maahamme laittomasti, johon liittyy myös suuri turvallisuusuhka. Kotouttamiskustannuksien loppusummaa ei tiedä vielä kukaan ja integroituminen yhteiskuntaamme tulee olemaan erittäin haasteellista, varsinkin kun osa tänne saapuneista on täysin kirjoitus- ja lukutaidottomia. Palautuslentojen kustannukset puolestaan tulevat maksamaan miljoonia euroja.

 

Tämä edestakaisin turhanpäiväinen matkustelu tulee veronmaksajille kalliiksi. Järkevämpää olisikin saada turvapaikanhakijat pysymään Syyrian ja Irakin konfliktien rauhallisilla lähialueilla. Järjestely tulisi huomattavasti halvemmaksi, kuin satojen tuhansien ihmisten kotouttaminen Eurooppaan. Leireille olisi mahdollista päästä turvaan myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla.

 

Hyvästä tahdostamme huolimatta tämä muuttoliike Euroopan läpi ei ole Suomen käsissä ja vallassa. Avainasemassa on Turkki, jolle EU-maat ovat antamassa kolmen miljardin euron tukipaketin, jolla maan olisi tarkoitus selvitä pakolaiskriisistä. Myös Suomen osuus rahoituksesta kasvaa ja hallitus onkin esittänyt kehitysyhteistyön määrärahaa korotettavaksi 8,3 miljoonalla eurolla, jotta turvapaikanhakijoiden tulvaa Turkin läpi Eurooppaan voitaisiin hillitä ja samalla parantaa Turkissa olevien pakolaisten elinolosuhteita, josta heidät tulevaisuudessa pitäisi voida palauttaa heidän kotimaihinsa, kun siellä turvallisuustilanne on parantunut. 

 

Keinot ja aika on käymässä vähiin, kun uusia turvapaikanhakijoita saapuu päivittäin Eurooppaan paremman elämän toivossa. Ihmisten siirtäminen maasta toiseen ei voi olla ratkaisu. Me emme voi tehdä Euroopasta Lähi-Itää tai Afrikkaa.

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoitukset