TYÖTTÖMYYSKORTISTOON ELÄKETTÄ ODOTTAMAAN

Torstai 20.9.2018 klo 17.45

Maamme hallitus aikoo nyt siirtää ikääntyneen työväestön laajamittaisesti työttömyyskortistoon. Hallituksen kaavailema työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen alle 20:n henkilön yrityksissä on käsittämätön ajatus, joka iskee ehkä kaikkein kovimmin yli viisikymppisiin työntekijöihin.

Hallituksen kaavailemassa uudistuksessa työntekijän saisi irtisanoa työstään entistä helpommin alle 20:n henkilön yrityksissä. Tähän ryhmään kuuluu 97 prosenttia kaikista työnantajayrityksistä. 

Työsopimuslain muutosehdotuksessa todetaan, että työntekijän saisi irtisanoa entistä helpommin, jos hän alisuoriutuu työtehtävästään. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että vuosikymmeniä raskasta työtä tehnyt (usein pienipalkkainen) työntekijä, joka ei enää pysty tekemään töitä samalla tasolla kuin teki työuransa alussa, voidaan irtisanoa tehtävästään. Voidaan siis irtisanoa työstää, jonka raskaus on vaikuttanut työntekijän työtehoon.Uudistuksen tullessa voimaan, maamme ikääntyneestä työvoimasta tuleekin vapaata riistaa irtisanomisille. Tätä työnantajat voivat käyttää hyväkseen ja imeä viimeisetkin voimanrippeet työntekijöistään, kunnes työkyvyttömyys pakottaa ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Voikin todeta, että työntekijä on hyvä työnantajalleen niin kauan kuin pystyy antamaan 110 %:n työpanoksen ja kun raja alittuu, niin sitten kilometritehtaalle.

Kuten tiedämme, niin yli viisikymppisten työttömien on vaikea enää nykypäivänä uudelleen työllistyä. Kun työnantaja on ikääntyneen duunarin irtisanonut, niin usein eläkeikää odotellaan työttömyyskortistossa, jolloin iskee hallituksen keksimä aktiivimalli, joka taasen kurittaa työttömiä taloudellisesti. Kun työllistyminen on vaikeaa, niin työttömyyskorvauksesta leikataan vielä osa pois. Tämä kaikki vaikuttaa myös tulevaan eläkekertymään, johon työttömyys vaikuttaa suuresti. Näin meidän hallituspuolueet kokoomus, keskusta ja sininen tulevaisuus kiittävät maamme ikääntyvää työväestöä, vähentämällä tulevienkin eläkeläisten ostovoimaa entisestään

Yritysten ja varsinkin pienyrittäjien toimintamahdollisuuksia pitää parantaaMutta asia on ratkaistava muuten kuin raskaan raatajan irtisanomisen helpottamisella. Me emme voi hyväksyä sitä, että yli viisikymppiset siirretään kortistoon ja tilalle otetaan EU ja ETA-maiden ulkopuolelta halpatyövoimaa. Tähänhän tähtää saatavuusharkinnan poisto, jota lähes kaikki muut puolueet perussuomalaisia lukuunottamatta toivovat. Perussuomalaiset kannattavat myös työehtojen yleissitovuutta.

Kommentoi kirjoitusta.

OIKEUS JA KOHTUUS

Tiistai 28.8.2018 klo 16.17

Onko oikein, että pitkän työuran tehnyt eläkkeensaaja saa vain muutaman satasen enemmän kuin työtön maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija, joka ei ole tehnyt päivääkään töitä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja kenellä on vahvat edunvalvontajoukot tukenaan? Vuosikymmenien työuran tehneen eläkeläisen ansiotaso on voinut olla pieni, jolloin myös eläkekertymä on jäänyt pieneksi, vaikka työ olisi ollut todella raskasta. Tästä syystä olisi oikeus ja kohtuus viimein palauttaa työeläkkeiden indeksikorotukset vähintään pieni- ja keskituloisille eläkkeensaajille. Kuten myös pieni- ja keskituloisten eläkkeensaajien verotus pitää laskea samalle tasolle ansiotyötä tekevienkanssa.

Mutta mitä tekee maamme hallitus? Se pyrkii nyt varautumaan 100000:n uuden turvapaikanhakijan pikaiseen vastaanottoon. Hallituksen mielestä tähän pienellä Suomella tietenkin on varaa, eikä maamme rajoja tarvitsisi sulkeaMeidän perussuomalaisten mielestä seuraava siirtolaisaalto pitääkin pysäyttää jo rajalle, ei majoittaa tänne. Mutta tämähän ei muille puolueille käy. Heidän mielestä Suomella on varaa majoittaa ja kustantaa jopa 100000:n turvapaikanhakijan elinkustannukset monien vuosien ajan, ehkä vuosikymmenien. Tämä kaikki olisi sitten suomalaisilta pois. Kohta jo kysellään pienen torpan mummoltakin, voisiko hän majoittaa parempaa elintasoa hakevan turvapaikanhakijan pirttiinsä.

On aivan varmaa, että seuraavien vuosikymmenien aikana pyrkii Suomeen entistä enemmän turvapaikanhakijoita, ketkä lähtevät etsimään parempaa tulevaisuutta, tai käyttämään meidän sosiaaliturvaamme hyväkseen. Tämä tulee toteutumaan jo siitä syystä, että YK:n raportin mukaan maailman väestö tulee kasvamaan 7,6 miljardista yli 11 miljardiin vuosisadan loppuun mennessä. Jo pelkästään Afrikan väestö nelinkertaistuu 4,4 miljardiin samassa ajassa.

Pakolaisia oli maailmassa vuoden 2016 lopussa lähes 66 miljoonaa ja kun katsoo väestön kasvuennusteita, niin pakolaisten määrä tulee kasvamaan läpi vuosisadan. Arvioiden mukaan vuosisadan puolivälissä pakolaisia olisi jopa satoja miljoonia. Ja kuten arvata saattaa, niin monet heistä tulevat myös meiltä Suomesta hakemaan turvapaikkaa. Kun yhden turvapaikanhakijan kustannukset ovat noin 20000 euroa vuodessa, niin jokainen voi arvuutella, mistä nämä kustannukset katetaan.

Useiden mielestä meidän kehitysapumäärärahoja pitäisi lisätä, jottei ihmisten tarvitsisi lähteä pakolaiseksi. Minä olen toista mieltä. Suomi on maksanut kehitysapua vuosien 1990-2016 aikana lähes 20 miljardia euroa. Siis pelkästään Suomi yksinään. Ja samaan aikaan pakolaisten määrä on kuitenkin kasvanut räjähdysmäisesti ja kehitysapu on ohjautunut valtaa pitävien diktaattoreiden taskuihin.

Maailman yhteenlaskettu kehitysyhteistyön määrä oli vuonna 2016 noin 129 miljardia euroa ja se on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut, kun inflaatio ja valuuttakurssit huomioidaan. Samaan aikaan Suomen kehitysyhteistyön kasvu euroissa oli vielä hurjempaa. Mielestäni oikeus ja kohtuus olisi suunnata näitä varoja meidän oman maan vähävaraisille.

Kommentoi kirjoitusta.

RIKOS JA RANGAISTUS

Sunnuntai 15.7.2018 klo 0.20

Kenelläkään ei ole oikeutta anastaa tai vahingoittaa toisen omaisuutta. Vaikka näin on, niin maassamme tapahtuu huomattava määrä varkauksia ja ilkivaltaa toisen omaisuutta kohtaan. Tämä, kuten moni muukin asia vaikuttaa vakuutusmaksujen suuriin korotuksiin vuosittain. 

Jos sinulta tai minulta varastetaan pyörä, niin ensimmäisenä kysytään oliko pyörä lukittu ja millaisella lukolla? Oliko pyörä jätetty näkösälle vai varastoon? Jos taas jonkun asuntoon on murtauduttu, niin heti kysytään ovien lukituksesta ja oliko muita murtosuojauksia sekä hälyttimiä. Ihmiset käyttävät suuria summia rahaa omaisuutensa suojaamiseen, koska rikoksentekijät kiinni jäädessään selviävät huomattavan pienillä tuomioilla. Yleensä sakkoja tai ehdollista vankeutta ja vain harvoin rikoksen tekijä joutuu vankilaan lukkojen taakse edes muutamaksi kuukaudeksi täysihoitoon. Samaan aikaan kuitenkin uhria syyllistetään huonosta omaisuutensa suojaamisesta.

Miksi sitten vankeusrangaistuksia ei kovenneta? Tämä johtuu siitä, ettei hallitus halua suunnata lisärahaa vankilapaikkojen lisäykseen, mikä kuulemma tulisi liian kalliiksi. Eihän rikokset valtiota hetkauta, nehän kohdistuvat kansalaisia kohtaa ketkä joutuvatmaksamaan rikoksista aiheutuneet kulut. Joko vakuutuksen muodossa, tai omaisuustappioina. Oikeus tapahtuisi, jos omaisuusrikoksissa rangaistus olisi suoritettu vasta siinä vaiheessa, kun rikoksentekijä olisi vankilassa tekemällään työllään saanut korvattua rikoksellaan aiheuttamansa vahingon arvon.

Kenelläkään ei ole myöskään oikeutta pahoinpidellä tai riistää toisen ihmisen henkeä. Henkirikoksissa vankeuden pituutta pitäisi ehdottomasti nostaa. Myös tappotuomioita pitäisi nykyistä useammin tuomita murhana ja langettaa niistä elinkautinen. Jos ihminen kantaa mukanaan yleisillä paikoilla terä- tai ampuma-asetta, tai muuta toisen vahingoittamiseen tarkoitettua asetta, niin silloin hän on jo kotoaan lähtiessään ajatellut myös käyttää niitä. Näissä tapauksissa pitäisi henkirikokset tuomita aina murhana, koska ei hän vahingossa ole ottanut asetta mukaansa.

Ei hallituksen toimet muuta rangaistuksia kovemmiksi, vaikka rangaistusasteikon yläpäätä nostettaisiin, koska oikeuslaitokset antavat usein rangaistuksen asteikon alapäästä.Taparikolliset saavat paljousalennusta, vaikka heidän tiedetään jatkavat rikoksien tehtailua heti vankilasta päästyään. Olisi kannattavampaa antaa heille maksimituomiot, jolloin ehtisivät vähemmän pahantekoonMyös ulkomaalaiset rikoksentekijät pitäisi välittömästi passittaa kotimaihinsa suorittamaan rangaistuksensa. Olkoon siellä millaiset vankilaolot tahansa. Nykyisinhän heitä ei kotimaihinsa lähetetä, koska sikäläisten vankilaolot eivät täytä EU:n normeja

Me emme saa syyllistää uhria, vaan syyllinen on aina rikoksen tekijä. Kenelläkään ei ole oikeutta varastaa tai rikkoa toisen fyysistä koskemattomuutta. Jos vankilat eivät olisi lepopaikkoja, vaan pakkotyöleirejä ja rangaistukset pitkiä, niin lakeja noudattavat kansalaiset säästäisivät aikaa ja rahaa.

Kommentoi kirjoitusta.

HALLITUKSEN VIIKATE VIUHUU

Maanantai 21.5.2018 klo 11.40

Syrjäytyminen ja huono-osaisuus kasautuvat ja valitettavasti tämä kehitys ei ole ollut täysin tahatonta tai pelkästään olosuhteiden syytä. Sipilän hallituksen kuuluisa yhteinen arvopohja näkyykin nyt muun muassa siinä, että vaikka hallitus on tehnyt kovia leikkauksia, niin kuitenkaan miljardien yritystuista ja kaverikapitalismista hallituspuolueet eivät ole olleet valmiita leikkaamaan. Hallituksen kielteiset toimet ja toisaalta toimettomuus, ovat johtaneet siihen, että monista nuorista on tullut tai tulossaväliinputoajia, mikä helposti johtaa nuorten ja työttömien laajamittaiseen syrjäytymiseen ja toivottomuuteen.

90-luvun laman karvas opetus oli, että rakenteellista työttömyyttä on hyvin vaikea saada laskuun edes pitkän nousukauden aikana. Hallituksen toimet nimenomaan nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ovat olleet riittämättömiä. Nuorten heikko asema työmarkkinoilla ja jatkuva epävarmuus luovat toivottomuuden ilmapiirin. Ja onkin turha ihmetellä, miksi syntyvyys laskee jyrkästi, kun perheen perustamiseen ei ole vakautta, eikä taloudellisia edellytyksiä.

Ymmärrän yrittäjyyteen liittyvät haasteet, mutta niitä ei ratkaista yksipuolisesti työehtoja polkemallaTyöehtosopimusten yleissitovuus pitää säilyttää, mutta työehtosopimuksissa ei tulisi liiaksi sitoa osapuolten käsiä, koska paras asiantuntemus on aina paikallisella tasolla. Reilut työehdot, sekä osaava ja tyytyväinen henkilöstö ovat myös yrittäjän etu.

En missään nimessä halua luoda Suomeen kahtia työmarkkinoita ja kurjistaa samalla nuorisomme tulevaisuudennäkymiä, kuten Sipilän hallituksen tahtotila nyt on. Meidän tuleeehdottomasti säilyttää työehtosopimusten yleissitovuus, eikä ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta myöskään tule luopua, mikä osaltaan vaikeuttaisi huomattavasti suomalaisen työvoiman työllistymistä. 

Hallitus leikkasi aktiivimallilla juuri noin 80 000:lta Kelan työttömyysetuutta saaneelta osan työttömyyskorvauksesta ja vaikeuttaa nyt heidän toimeentuloaan. Voikin sanoa, että keskusta, kokoomus ja sininen tulevaisuus istuvatkin nyt työttömän ruokapöydässä ja syövät viimeisetkin leivät työttömien pöydästä. Ja tämä ei Sipilän hallitukselle riitä. Uusia ideoita tulee kuin liukuhihnalta. Keinoja kaihtamatta hallitus on tekemässä alle 30-vuotiaista heittopusseja. Hallitus haluaa tarjota nuorille vain määräaikaisia työsuhteita, ilman toivoa vakaasta ja ennakoitavasta tulevaisuudesta. 

Hallitus haluaa myös heikentää yli 200 000:n työntekijän irtisanomissuojaa alle 20 henkilön yrityksissä ja antaa työnantajalle vapauden helppoihin irtisanomisiinTehden näinsadoistatuhansista työläisistä käytännössä irtisanomislainsuojattomiaEikä tämäkään vielä riitä. Hallituksen keskuudesta on kuulunut toiveita, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnasta voisi luopua ja toivottaa samalla ulkomainen halpatyövoima tervetulleeksi maamme työmarkkinoille. Vaikeuttaen samalla entisestään suomalaisen duunarin mahdollisuutta työllistyä kotimaisille työmarkkinoille. Näitä toimia en hyväksy missään muodossa.

Kommentoi kirjoitusta.

KOHTA LEIKATAAN (TAAS)

Tiistai 8.5.2018 klo 10.28

Sote-uudistusta ollaan hallituksen toimesta toteuttamassa nyt väkisin ja jopa uhkailemalla. Välittämättä siitä, että esiteltyä uudistusta arvostellaan jopa hallituspuolueiden edustajien toimesta. Tuleehan nyt päätettäväksi tuleva sote-uudistus eriarvoistamaan kansalaisiamme ja nostamaan myös kustannuksia.

Kritiikistä huolimatta ja siitä välittämättä, kokoomus heiluttaa nyt tahtipuikkoa hallituksessa, samalla kun keskusta ja siniset laulavat taustalla valinnanvapauden puolesta pakotettuina.
Tämä puoluekolmikko tekee nyt kovaa ja kylmää politiikkaa, jonka seurauksena yksityiset hoiva-alan yritykset tulevat tulevaisuudessa tekemään suuren tilin veronmaksajien kustannuksella samalla kun veroja välttelevät.

Kun tiedetään, että ikääntyneet tarvitsevat nuorta väestöä enemmän perusterveydenhoitoa, niin saako ikääntynyt väestö tasa-arvoista palvelua yksityisistä sote-keskuksista? Totuus voi olla, että ikääntyneen väestön valinnan vapaus ei toteudu, kun heidän hoitokustannuksensa voivat kasvaa saatua korvausta suuremmiksi. Ja täten myös yksityistä sektoria vähemmän houkuttelevaksi (mikä voi näkyä heidän palveluhalukkuudessa).

Sote-uudistuksella tavoitellaan tulevaisuudessa mittavia miljardien eurojen säästöjä nykytasoon verrattuna. Laskelmien mukaan tästä isoa osaa näyttelee leikkaukset vanhuspalveluista (jopa 700 miljoonaa euroa). Tämä tarkoittaa suurelta osin sitä, että entistä enemmän ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista joutuu kotihoitoon. Vanhusten laitoshoidon, sote-henkilöstön ja palvelutarpeen vähentämiset ovatkin valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Hetemäen mielestä tehokkaita säästökeinoja.

Valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen viime vuonna antamasta lausunnoista voi todeta, että jos sote-uudistus epäonnistuu, niin eläkkeitä ja muita etuuksia pitää tällöin leikata. Siis pitäisi leikata jo nykyisin varsin pienistä eläkkeistä. Todetaanhan jo nyt, ettei uudistus tuo välttämättä säästöjä ja silti etenkin kokoomuksen toimesta ollaan laittamassa ikääntyneet tulevaisuudessa yksityistämisen ja kermankuorinnan maksajiksi. Tästä onkin kaukana sanonta ”koti, uskonto ja isänmaa”.

Lähes puoli miljoonaa eläkeläistä sinnittelee köyhyysrajan alapuolella ja jos eläkkeensaaja sattuu pääsemään köyhyysrajan yläpuolelle, niin verotus on kovempaa kuin palkansaajalla. Tämä kurittaa eläkkeensaajien toimeentuloa ja vaikeuttaa heidän hyvinvointiaan. Nykyään moni eläkeläinen jättääkin ostamatta lääkärin määräämiä lääkkeitä, koska rahat eivät muuten riittäisi ruokaan ja asumiskustannuksiin.

Mielestäni nyt kaavailtu sote-uudistus pitäisi heti kuopata. Kuten myös eläkkeensaajien kokonaisverotus pitäisi saada laskettua vähintään palkansaajien tasolle. He ketkä ovat Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaneet, ansaitsevat ikääntyä arvokkaasti. Toivoisinkin, että kaikki poliitikot ymmärtäisivät tämän, niin silloin myös ikääntynyt väestömme saisi kokea ansaitsemaansa arvostusta.

Kommentoi kirjoitusta.

TAITETTU INDEKSI EI VAIKUTA SOPEUTUMISELÄKKEESEEN

Tiistai 27.2.2018 klo 12.37

Vuoden 2011 alussa silloinen eduskunta päätti, että kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmä säilyy heillä edelleen. Tuohan sopeutumiseläke heille tarvittaessa ruhtinaallisen tulotason aina vanhuuseläkeikään asti, jopa kymmenien vuosien ajan. Näin ennen vuotta 2011 aloittaneet kansanedustajat, turvasivat itselleen ruhtinaallisen toimeentulon, vaikka eivät tekisi enää päivääkään töitä. Olihan silloisten kansanedustajien mielestä kohtuutonta, että kansanedustajan työn päätyttyä, heidän pitäisi sopeutua takaisin normaaliin työelämään. Vaikka samaan aikaan kansalaisia vaaditaan sopeutumaan muuttuviin työmarkkinoihin ja hakemaan töitä myös kauempaakin.

Olemme saaneet lukea useita uutisointeja, kuinka työikäiset entiset kansanedustajat nostavat suuria sopeutumiseläkkeitä, keräten samaan aikaan muhkeita pääomatuloja. Ja jos entinen kansanedustaja on jäänyt ansiotyöstä eläkkeelle alle 65-vuotiaana, on hän voinut saada työeläkkeensä lisäksi vielä sopeutumiseläkettä. Tämä tarkoittaa, että suomalaiset veronmaksajat kustantavat sopeutumiseläkkeitä miljoonilla euroilla, eikä loppua näy. Samaan aikaan kun lähes puoli miljoonaa eläkeläistä elää Suomessa köyhyysrajan alapuolella.            

Jätin vuonna 2016 eduskunnassa lakialoitteen, jossa vaadin kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamista. Lakialoitteeni ei silloin saanut kannatusta kuin perussuomalaisten kansanedustajilta. Muiden puolueiden edustajat vain vaikenivat asiasta, eivätkä halunneet kommentoida asiaa. Viime aikoina, kun vaalit taas lähestyvät ja mediakin on pitänyt asiaa esillä, niin useat kansanedustajat ovat alkaneet järjestelmää näennäisesti paheksumaan. Vaikka he ovat tähän asti olleet asiasta aivan hiiren hiljaa. Syynä tähän on se, että jopa 4100 euron kuukausittaiseen sopeutumiseläkkeeseen oikeutettuja entisiä ja nykyisiä kansanedustajia on vielä lähes 150 henkilöä. Lisäksi jos on toiminut myös ministerinä, niin sopeutumiseläke voi olla vielä 1000-2000 euroa suurempi.

Nyt helmikuun alussa uudeksi puhemieheksi valittiin Kokoomuksen Paula Risikko. Ensitöikseen puhemies Risikko ilmoitti, että sopeutumiseläkkeille pitää tehdä jotain. Mutta Risikon mielestä pitää ensin tehdä jälleen selvityksiä. Niinpä niin. Näinhän ministeritkin tekevät. Asettavat työryhmiä tekemään kiperistä asioista selvityksiä. Ja niin kuin aina, selvitykset valmistuvat vasta vaalikauden lopulla ja selvitettäviin asioihin ei ehditä tehdä mitään muutoksia. Seuraavalla kaudella aloitetaan jälleen selvitykset alusta, jos aloitetaan. Mutta perimmäinen tarkoitus on saada kansalaiset uskomaan, että asioihin yritetään saada muutos.

Henkilökohtainen näkemykseni on, että Perussuomalaiset ovat ainoa puolue, joka haluaa lakkauttaa kansanedustajien sopeutumiseläkkeen. Täytyykin ihmetellä puolueita ja poliitikkoja, ketkä leikkasivat kansalaisten eläkkeitä taitetun indeksin muodossa, eivätkä ole silti valmiita poistamaan omaa ”eliittieläkettään”. Tätä en voi hyväksyä.

1 kommentti .

OLETKO VALMIS AVAAMAAN LOMPAKKOA PORMESTARIMALLILLE?

Tiistai 13.2.2018 klo 23.26

Johtamisjärjestelmätoimikunta esittää Lahden kaupungin siirtymistä pormestarimalliin. Olenkin toimikunnan jäsenistä ainoa, joka vastustaa tätä esitystä. On monia asioita miksi en kannata pormestarimalliin siirtymistä. Yksi niistä on pormestarimallin hinta. Tiedän kokemuksesta, että vaikka nyt päätettäisiin pormestarien määrästä ja palkkioista, niin tulevaisuudessa voidaan tehdä uusia ja yleensä kalliimpia lisäpäätöksiä. Pormestareiden määrää ja palkkioiden suuruuttahan voidaan aina lisätä, vaikka joka valtuustokausi.

Otetaanpa hieman pormestarimallin kustannuksia esille. Ensinnäkään yhtään virkamiestä ei irtisanottaisi. Ja koska kaupunginjohtajaa ei enää olisi, niin tarvittaisiin kansliapäällikkö, joka hoitaisi suurelta osin nykyisen kaupunginjohtajan tehtäviä. Näiden palkat menisivät yksi yhteen, joten siitä ei tulisi lisäkustannuksia, muttei säästöjäkään. Kuten myös kaupunginjohtajan sihteeri voisi jatkaa kansliapäällikön sihteerinä. Mutta sitten niihin lisäkustannuksiin. Pormestarin palkka olisi vähintään 13000 euroa kuukaudessa. Apulaispormestareiden palkka, joita varmasti valittaisiin ainakin kolme, olisi jokaisella 7000 euroa kuukaudessa. Pormestareille tietysti palkattaisiin myös poliittiset avustajat (ei ehkä heti, mutta varmasti jatkossa), kukin vähintään 5000 euron kuukausipalkalla. Ja tarvitsevathan pormestarit myös ainakin yhden yhteisen sihteerin. Näiden palkkoja, kun aletaan ynnäämään yhteen, niin varovaisesti voisi laskea pormestarimalliin siirtymisen maksavan noin 700000 euroa vuodessa ilman palkkojen sivukuluja, mitkä tekisivät muutaman satatuhatta euroa lisää. Pormestarit voisivat saada lisäksi myös kokouspalkkioita, jos valtuusto niin päättäisi. Näin saataisiin pormestarijärjestelmästä ainakin miljoonan euron vuosittaista lisäkustannusta veronmaksajille!

Nyt kun pormestarioppia on haettu myös Tampereelta, niin voin todeta, ettei se pormestarimalli ole mikään pelastus. Tampereen kaupunki on tehnyt viimeiset seitsemän vuotta alijäämäisen tuloksen ja on tekemässä sitä tänäkin vuonna. Ja jos Lahti päätyisi pormestarimalliin, valta keskittyisi entistä enemmän vain muutamille poliitikolle. Pormestarit pääsisivät mukaan päätettävien asioiden valmisteluun yksin ja ohjaisivat asioita puolueidensa tahtotilan mukaisiksi (kukaan pormestari ei ole puolueeton, vaikka niin väittäisi). Jos näin ei tekisi, niin jatkokaudet jäisivät haaveeksi. Pormestarit saisivat myös suurta julkisuutta mediassa ja jo ensimmäisestä päivästä lähtien, he tekisivät vain ja ainoastaan omaa ja puolueen vaalityötä veronmaksajien maksaessa kustannukset. Tässä vain muutama esimerkki pormestarimallin huonoista puolista.

Kannatan valtuutettujen poliittisen vallan lisäämistä ja demokraattisesti valittujen valtuutettujen pääsyä enemmän asioiden valmisteluun jo niiden alkuvaiheessa. Näin valtuutetut voisivat tuoda paremmin ja laajemmin äänestäjiensä toiveita päätöksentekoon. En siis kannata poliittista valtaa keskittävää ja yhden johtoportaan lisää tuovaa kallista pormestarimallia.

Me Lahden Perussuomalaiset vastustamme veronkorotuksia ja haluamme karsia kaupungin turhia menoja. Tulevaisuudessa yksi niistä turhista menoista olisi myös pormestarimalli, mikä ei takaa mitenkään parempaa päätöksentekoa, mutta tulisi todella kalliiksi. Vastustimme myös valtuustoryhmille myönnettävän poliittisen tuen yli kaksinkertaistamista, jolla kuntalaisten rahoja siirretään entistä enemmän poliittisille ryhmille.

Meitä Perussuomalaisia kutsutaankin neliraajajarruttajiksi, kun emme ole muiden poliittisten ryhmien mukana lisäämässä kaupunkimme menoja kaikkeen tarpeettomaan.

1 kommentti .

DUUNARIT TEKEVÄT TYÖT JA HERRAT KERÄÄVÄT ELÄKKEET

Tiistai 19.12.2017 klo 18.36

Vuoden 2011 alussa silloinen eduskunta päätti, että kansanedustajien ruhtinaallinen ja kansalaisia kohtaan epäreilu sopeutumiseläkejärjestelmä säilyy heillä itsellään,vaikka he samaisen kevään eduskuntavaaleissa putoaisivatkin eduskunnasta. Silloiset kansanedustajaturvasivat näin itselleen sievoisen toimeentulon eläkeikään asti, vaikka eivät tekisi enää päivääkään töitä. Tämä tarkoitti ja tarkoittaa edelleen, että suomalaiset veronmaksajat kustantavat miljoonilla euroilla vuosittain, entisien kansanedustajien ruhtinaallisia sopeutumiseläkkeitä.

Tein viimevuoden alkupuolella lakialoitteen, jossa vaadittiin tämän älyttömän kansanedustajien etuuden lakkauttamista. Lakialoitteeni ei silloin saanut kannatusta kuin perussuomalaisten kansanedustajilta ja muiden puolueiden edustajat yrittivät asiasta vain vaieta. Nyt kuitenkin, kun media on tuonut julkisuuteen sopeutumiseläkettä nauttivien entisien kansanedustajien pääomatuloja, niin useatkansanedustajat ovat alkaneet järjestelmää näennäisesti paheksumaan, vaikka tähän asti ovat olleet asiasta hiiren hiljaa.

Onpahan nyt eduskunnan väistyvä puhemies Lohelakin, ottanut asiaan julkisuudessa kantaa. Kun puolitoista vuotta sitten tein lakialoitteen, ei hän sitä mitenkään noteerannut.Näin hän silloin varmisti paikkansa puhemiehenäHenkilökohtaisesti kuitenkin uskon edelleen, etteivät muut puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta, uskalla kannattaa kansanedustajien kohtuuttomaansopeutumiseläkkeen lakkauttamista.

Toinen räikeä epäkohta on, kun yrityksien kovatuloisia palkkajohtajia, päälliköitä ja hallitusten jäseniä, usein palkitaan kohtuuttomilla palkankorotuksilla ja erinäisillä palkkioilla. Näin vaikka yrityksen talous laahaisi tai yhtiön tuloskunto parantuisi vain duunareita kortistoon potkimalla.

Yrityksillä on monenlaisia palkitsemisvaihtoehtoja ja useimmat niistä paisuttavat palkkajohtajien vuosituloja ja samalla myös tulevaa eläkettä kohtuuttoman suureksi, vaikka henkilökohtaiset aikaansaannokset olisivatkinjääneet vähäisiksiKuitenkin samaan aikaan yrityksessä raataneille työntekijöille, kertyy usein todella pieni eläke, vaikka olisivat tehneet todella pitkän ja raskaan rupeaman yrityksessä ja mahdollistaneet näin johtoportaan ylisuuret palkkiot.

Meillä on todella suuri eläkeläisten joukko, ketkä joutuvat pärjäämään vuodesta toiseen todella pienellä eläkkeellä. Useat joutuvat jättämään jopa lääkärin määräämiä lääkkeitä syömättä, jotta eläke riittäisi edes ruokaanNäin ei saisi hyvinvointivaltiossa olla ja mielestäni asiaan pitäisi saadapikaisesti muutos. Meidän on entistä enemmän alettava tasaamaan eläkkeitä esim. verotuksen kautta ja tehtävä myös kansan- ja takuueläkkeiden indeksikorotuksetMyös taitetusta indeksistä on ainakin osittain luovuttavatulevaisuudessa.

Pienituloisten eläkeläisten verotusta on laskettava tai vero kokonaan poistettava ja samalla suurituloisten eläkeläisten verotusta kiristettävä. Näin pystytään tasaamaan eläkeläisten toimeentuloa edes hieman ikääntyneen väestön osalta. Tämä ei vaikuta suurituloisten eläkeläisten arkeen, ovathan he ehtineet työuran aikana tienaamaan jo kohtuullisen omaisuuden, jonka turvin tulevat hyvin toimeen eläkkeellä ollessaan. Onhan eläkkeen tarkoitus kuitenkin se, että sillä pystyy tulemaan toimeen työuran päätyttyä, eikä se, että pystyy jättämään suuren perinnön jälkipolville.

Kommentoi kirjoitusta.

PITÄÄKÖ DUUNARILLE MAKSAA PALKKAA?

Maanantai 18.12.2017 klo 11.33

PITÄÄKÖ DUUNARILLE MAKSAA PALKKAA?

Otsikon mukaisesti kokoomus haluaa leikata suomalaisten duunarien palkkoja. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtionvarainministeri Orpo toteaa Talouselämän haastattelussa, että maahanmuuttoa tarvitaan ja osin maahanmuuttoon liittyen hän ehdottaa palkanalennuksia henkilöille, joilla on osaamisessa puutteita. Tämä koskee siis myös suomalaista työvoimaa.

Kuka määrittelee, onko työntekijä tarpeeksi osaava? Onko tulevaisuudessa niin, että työnantaja palkkaa vain henkilöitä, keillä ei ole hänen mielestään tarpeeksi koulutusta, tai pitkää työkokemusta vaadittavaan työtehtävään? Voiko työnantaja tulevaisuudessa palkata duunarin muutaman euron tuntipalkalla ja ohjata hänet Kelan luukulle hakemaan lopputoimeentulon? Näköjään voisi, jos kokoomus saisi yksin päättää.

Ja mitä tekee vihreiden kansanedusta Antero Vartia? Hän komppaa kokoomuksen puheenjohtaja Orpoa, antaen duunarille raippaa vieläkin enemmän. Vartian mielestä on vahingollista, että yrityksien pitää maksaa palkkaa, jolla ihmiset tulevat toimeen. Orjaksiko pitäisi ryhtyä?  

Vaikka Suomessa on suuri määrä työttömiä, niin sekään ei toisille riitä. Vasemmistoliiton Anna Kontulan johdolla, enemmistö eduskunnan kansanedustajista allekirjoitti lakialoitteen, jolla he vaativat työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työvoimalle. Allekirjoittajien joukoissa on kansanedustajia keskustan, kokoomuksen, sdp:n, vasemmiston, vihreiden, kristillisten ja rkp:n eduskuntaryhmistä. Motiivit kuitenkin vaihtelevat eri puolueiden kansanedustajilla. Vasemmisto, vihreät ja rkp:n haluavat lisää maahanmuuttajia kulttuuria rikastuttamaan. Samalla heidän tavoitteensa on myös pelastaa kaikki maailman vähäosaiset, suomalaisten verovaroilla. Toisin kuin taas kokoomus ja keskusta, jotka haluavat halpatyövoimaa kilpailemaan kotimaisen työvoiman kanssa vähäisistä työpaikoista. Tällöin palkkoja voitaisiin laskea ja loppulaskun tässäkin tapauksessa maksaisi veronmaksajat, toimeentulo- ja asumistukien kasvaessa.

Hallitushan on päättänyt myös työttömien aktiivimallista, jolla käytännössä pakotetaan työtöntä ottamaan vastaan mitä työtä tahansa ja tietysti minimipalkalla. Muuten työttömyyskorvaus alenee. Ja jos töitä ei ole tarjolla mihin työllistyä, niin siinäkin tapauksessa työttömyyskorvaus alenee. Näin saadaan duunari hyväksymään kokoomuksen kaavailema palkanalennus. Todellisuudessa työttömien aktiivimalli tulee passivoittamaan pitkäaikaistyöttömiä ja ohjaamaan heitä tukijärjestelmien piiriin. Siksi hallitus nyt samaan aikaan tulee myös laskemaan asumistukea, kun sen tasokorotus muutetaan vuokraindeksistä, elinkustannusindeksiin. Näiden toimien perimmäinen tarkoitus on kyykyttää työtöntä ja saada heidät alistumaan kokoomuslaiselle palkkapolitiikalle.

Kun duunari saadaan kyykkyyn, niin sieltä on vaikea nousta. Silloin kokoomus saa tahtonsa läpi ja työvoima on alistettu orjuuteen. Työntekijäliitot nyt näyttävästi vastustelevat muutoksia ja tekevät vasemmiston kannattajiin uppoavaa teatteria. Mutta lopulta hekin suostuvat kaikkeen mitä kokoomus ehdottaa. Ovathan sdp ja vasemmistoliitto nyt oppositiossa, niin voi hallitusta syyttää näennäisesti kaikesta, vaikka lopulta antavat siunauksensa ammattiliittojen välityksellä.

1 kommentti .

Valtuustopuhe Lahden talousarviosta

Maanantai 4.12.2017 klo 10.32

LAHDEN KAUPUNGINVALTUUSTO 4.12.2017

§ 153   Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma.

Rami Lehto / Perussuomalaisten ryhmäpuhe.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Euroopan unionin kahleissa rimpuileva Suomi, täyttää täydet sata vuotta. Noihin sataan vuoteen, on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä ja siinä sivussa Lahti on menestynyt kaupunkina, sanoisinko vaatimattoman kohtalaisesti. Onhan meidän tavoite kuitenkin olla Suomen paras kaupunki.

Nyt käsiteltävän talousarviokirjan sivun 3 johdannosta, kaupunginjohtajanmuutamia lauseita. Lahti on houkutteleva asuinpaikka lapsiperheille ja että kaupungin viihtyvyys on entistä tärkeämpää, sekä kaupunkikeskustaa on uudistettu ja sen vetovoimaa vahvistettu.

Miksi sitten kuntalaisilta saama palaute on aivan jotain muuta? Miksi lapsiperheiden vanhemmilta tulee huolestuneita viestejä? Miksi eri kaupunginosien ostoskeskukset näivettyvät? Miksi keskustan tunnelma on lattea, jossa ihmiset eivät viihdy, vaikka sinne on sijoitettu miljoonia!
Ja silti, eräät puhuvat vain keskustan kehittämisestä, vaikka sitäkään ei osata. Rahaa heitetään Kankkulan kaivoon ja ainoa mitä saadaan aikaiseksi, on penkkien vieminen ikäihmisiltä ja autoilevien asiakkaiden karkotus.

Kunnallis- ja kiinteistöveroja korotetaan ja samalla syödään kuntalaistemme ja lahtelaisten yrityksien osto- ja elinvoimaa. Tunnelma on kuin syksyinen maanantai-ilta kauppatorillamme. Me perussuomalaiset olimme ainoa puolue, joka vastusti kaikkia veronkorotuksia.  

Perussuomalaiset eivät hyväksy subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentamista kokopäiväiseksi myös niiden lasten osalta, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona. Meidän mielestämme kotona olevien vanhempien kuuluu kantaa vastuu lapsistaan. Tähän asiaan meiltä tulee muutosesitys.

Lasten ja nuorten kasvuun on kiinnitettävä enemmän huomiota. Ryhmä- ja luokkakoot eivät saa kasvaa liian suuriksi, jotta koulurauha säilyisi ja oppimisen edellytykset mahdollistetaan. Erityisoppilaiden integroiminen yleisopetusluokkiin ei ole kenenkään kannalta järkevin ratkaisu. Tämä vaikuttaa kaikkien oppilaiden oppimismahdollisuuksiin ja lisää opettajien kohtuutonta opetustaakkaa, sekä voi jättää oppilaat ilman tarvitsemaansa tukea. Sivistyslautakunnan täytyykin seurata tilannetta ja puuttua asiaan tarvittaessa. Toivomme myös, että opettajat ja oppilaiden vanhemman antaisivat tarvittaessa asiasta palautetta, vaikka sitten nimettömänä.

Lahti jatkaa tilojensa kunnostuksia ja rakennuttaa myös uutta. Investointitarpeemme on suuri ja Lahtelaisen rakentamisen historia surullisen kuuluisaaLauneen koulun korjausrakentaminen tulee monissa hometaloasiantuntijoiden puheissa esille, kun puhutaan kuinka toivottaman rakennuksen korjausyritys voi täysin epäonnistua. Sopimukset täytyy tehdä vettä pitäviksi ja laatia sanktiot niin suuriksi virhetilanteissa, etteivät urakoitsijat voi tehdä hommiaan kädet silmillä. Myös virkamiehet täytyy saada vastuuseen virheistään ja tietämättömyyden aiheuttamista kustannuksista

Kenenkään lapsen ei pitäisi olla hoidossa tai opiskella kosteusvaurioisissa ja homeisissa rakennuksissa. Kenenkään ei pidä joutua kotiopetukseen sen takia, ettei kaupungilla ole tarjota puhtaita tiloja homesairaille lapsille ja nuorille. Nyt Lahtelaisen rakentamisen mainetta yritetään parantaa, mutta suossa rämpimiseltä se edelleen näyttääTeettäähän Lahti kuivarakentamisen mallikohdetta Karistoon, jossa kuivaa on vain ehkä huumori, jos sekään

Jotain positiivistakin kuuluu nyt, kun Lahti on palkkaamassa sisäilma-asiantuntijan. Täytyy todeta, ettei kyseinen työ ole helppoa ja pätevät asiantuntijat ovat kiven alla. Toivottavasti kyseisen henkilön palkkaaja tietää, mitä asiantuntijalta pitää vaatia. 

Ikääntynyt väestömme on hyvinvointimme peruspilarit valaneet. Siksi heille se arvostus, minkä he ansaitsevat. Myös pienillä teoilla on merkitystä ja siksi toivommekin, että kaupunkiin lisätään penkkejä, joita varsinkin ikääntynyt väestö kaipaa ja tarvitsee.  

Joukkoliikenteen seniorilippu on hieno kädenojennus ikääntyville kaupunkilaisillemme ja hyvä asia että siitä tehdään nyt vakituinen lipputuote. Kannatamme selvitystä myös opiskelijoiden kuukausilipun toteuttamisesta. Moni opiskelija kituuttaa pienellä toimeentulolla ja näin Lahti voisi tehdä pienen kädenojennuksen myös heille. Jos opiskelijoiden kuukausilipun toteutus katsotaan liian kalliiksi, niin toivomme, että opiskelijoiden kuukausilippu toteutettaisiin edes talvikuukausien ajaksi, jolloin pyöräily on kaikkein hankalinta ja vaarallisinta. 

Taidemuseo ja julistemuseo toimivat tällä hetkellä Vesijärvenkadulla ja perussuomalaisten mielestä niin pitää olla jatkossakin. Me emme hyväksy kulttuuritoimen määrärahojen paisuttamista, tai edes nykytasolla pitämistä,nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Siksi tulemme esittämään kaupungin antamien tukien laskemista niin orkesterilta, kuin teatterilta. Kaupunginvaltuusto esitti vuoden 2016 talousarviokokouksen taloussuunnitelmassa, kummankin yksikön tukien laskua vuodelle 2018. Nyt kuitenkin talousarviossa tukien laskua esitetään vasta taloussuunnitelmavuodelle 2019. Eli valtuustoa jälleen vedätetään ja ensi vuonna jälleen perutaan tukien pienentäminen.   

Sinfonia Lahti on lähtenyt ”Vihreä nappi” kampanjaan mukaan, joka on yhteistyöhanke ja siinä on tarkoitus tehdä hiilivapaa Sinfonia Lahti. Tämä ei tarkoita sitä, että orkesteri lopettaisi matkustelun, vaan konserttikävijätvoisivat vapaaehtoisella lahjoituksella pelastaa maailman. Siis vapaaehtoisella lahjoituksella. Näin orkesteri saa hyvän mielen ja puhtaan omatunnoympäri maapalloa saastuttaen lennellessään. Ja hehän lentelevät. Tänäkin vuonna orkesteri on käynyt soittamassa VenäjälläPietarissaEtelä-Korean Soulissa, sekä Kiinan Nanjingissä ja Ruotsin Tukholmassa. Ja tietysti muutaman konsertin Suomessakin, kuten täällä Lahdessa.  

Ovatpa orkesterin jäsenet kunnostautuneet jopa toimittajan työssäkin, kun kirjoittavat ylistäviä kirjoituksia omista konserteistaan, joita sitten täällä lahtelaisten iloksi paikallinen media julkaisee.

Lahden kaupunginorkesterille ja -teatterille myönnetään valtionosuuksia muutamia miljoonia vuodessa ja loput miljoona-avustuksista kustantaa kaupunki, eli me lahtelaiset veronmaksajatPelkästään nämä kaksi avustusta, tyhjensivät viime vuonnakin kaupunkilaisten taskuja noin 7,5 miljoonan euron edestä.

Siis suomeksi sanottuna. Yli puolet ensivuoden veronkorotuksilla kerätyistä miljoonista, menee orkesterille ja teatterille. Tätä me perussuomalaiset emme hyväksy. Kuntalaiset haluavat veroilleen muutakin katetta, kuin kulttuuria.

Tonttien luovutushintoja tarkastellaan määrävälein vähintään inflaation edellyttämällä tavalla. Perussuomalaiset mielestä kaupungin pitää huolehtia siitä, että tarjolla olisi riittävästi myös pieniä ja edullisia omakotitontteja. Tontteja pitää kaavoittaa myös helposti saavutettaville ja houkutteleville alueille. 

Koska Lahti haluaa olla todellinen ympäristökaupunki, niin me perussuomalaiset teemme ponsiesityksen, jossa toivotaan kaupungin antavan alennusta uuden tontin hinnasta, jos tontin haltia asentaa taloonsa aurinkosähköjärjestelmän. Esimerkiksi, jos uuteen omakotitaloon asennetaan aurinkosähköjärjestelmä, jossa tuotto-odotus on noin 2000 kWh:a, niin alennus olisi 5000 euroa ja vastaavasti, jos tuotto-odotus olisi noin 5000 kWh:a, niin alennus tontin hinnasta voisi olla 10000 euroa. Näin kaupunki tukisi todellisia ilmastotekoja. Ympäristökaupunki kun haluamme olla.

Lahden kaupunginvaltuusto edellytti tavoitteenaan veronkorotuspäätöksiä tehdessään, että kuluvan valtuustokauden lopulla pyritään tehtyjä veronkorotuksia keventämään veroastetta alentamalla. 
Siksi teemmekin ponsiesityksen, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelman, Lahden kaupunginvaltuusto edellyttää, että valtuustokauden kuluessa, kaupungin veroasteen alentamisesta tehdään taloudellinen suunnitelma ja tämän suunnitelman etenemisestä ja siihen liittyvistä taloudellisista seikoista,raportoidaan kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain esitettävien talouskatsausten yhteydessä.

Kommentoi kirjoitusta.

Ulkomaiset yhtiöt odottavat uutta tukea vesi kielellä

Keskiviikko 29.11.2017 klo 16.07

Eduskunnan ympäristövaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Rami Lehto ja Olli Immonen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan edustaja Teuvo Hakkarainen ovat jättäneet eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen, jonka tarkoitus on muuttaa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea.

Tuettu sadoilla miljoonilla per vuosi

Laissa säädetään tarjouskilpailuun perustuvasta järjestelmästä, jossa teknologianeutraalisti edistettäisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja.

– Suomalaisille veronmaksajille kalliiksi tullutta tuulivoimaa on tuettu Suomessa jopa sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa, ja kokonaissumma kasvaa miljardeihin euroihin tulevien vuosien aikana. Nyt kun viimein sijoittajille tuottoisaa syöttötariffi-järjestelmää ollaan pitkällä aikavälillä ajamassa alas, niin hallitus on luomassa kyseisellä lakiesityksellä uutta uusiutuvan energian tuotantotukea, joka pääasiassa kuitenkin ohjautuu jälleen tuulivoimayhtiöille, kansanedustajat arvioivat.

Tuottoisaa bisnestä veronmaksajien laskuun

Perussuomalaisten mukaan iso osa vireillä olevista tuulivoimahankkeista on ulkomaalaisessa omistuksessa.

– Monet ulkomaiset tuulivoimayhtiöt odottavatkin uutta tukea vesi kielellä, jotta saavat entistä enemmän nyhdettyä euroja suomalaisilta kuluttajilta tuottoisalla bisneksellään. Lisäksi tuulivoimaloiden koneistot tulevat ulkomailta, mikä ei tue suomalaista työllisyyttä, Lehto sanoo.

– Tämä tarkoittaa, että tuulivoimatuotanto hyötyy takuuhinnasta eniten. Tämä tulee veronmaksajille kalliiksi, toteaa Hakkarainen.

Haittoja ei ole otettu huomioon

Lehto ja Immonen huomauttavat, että tuulivoimarakentamisen haittoja, kuten melu ja välke, ei ole hallituksen esityksessä pohdittu tarpeeksi, kuten ei myöskään asuntojen arvonmuutosta tuulivoimaloiden läheisyydessä.

– Nyt esitetty malli ei edes ole teknologianeutraali, vaikka hallitus toisin kehtaa väittää. Esityksen ulkopuolelle on nyt jätetty erilaisia teknologioita, kuten esimerkiksi vesivoima ja sen hyödyntäminen. Järjestelmän pitää myös korostaa säätökykyisen sähköntuotannon roolia, Immonen huomauttaa.

Perussuomalaiset katsovat, että mikäli tuotantotukia päätettäisiin kuitenkin jakaa, niin tuotantotukien jaosta voivat tällöin kilpailla ainoastaan esimerkiksi biokaasu-, puupolttoaine-, turve- ja vesivoimahankkeet.

Ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikenttä

Nyt käsittelyssä olevissa hallituksen esityksissä kuitenkin kaukolämpöön liittyvän sähkön ja lämmön yhteistuotannon osallistuminen kilpailuun, saati siinä pärjääminen esitetyillä ehdoilla, on kansanedustajien mielestä täysin mahdoton yhtälö.

– Suomessa on yksi maailman parhaimpia järjestelmiä juuri yhteistuotannon, eli niin sanotun CHP:n (Combined Heat and Power) osalta. Sitä tulee jatkossa käyttää enemmän, sanoo Hakkarainen.

– On järjetöntä, että maamme on jäänyt – tai ainakin jäämässä – isojen ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden pelikentäksi. Tuulivoimassa on muualla Euroopassa liikkunut harmaata rahaa, jonka alkuperää on vaikea jäljittää, edustajat korostavat.

Kommentoi kirjoitusta.

Kansanedustajilta sopeutumiseläke pois. Ei voi pitää kohtuullisena?

Keskiviikko 29.11.2017 klo 16.05

Tein lakialoitteen kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamiseksi jo alkuvuodesta 2016. Asian on jälleen noussut otsikoihin ja edeen ajankohtainen.

Kansanedustajien eläkelakia muutettiin 1.3.2011 siten, että ennen varsinaista vanhuuseläkeikää maksettavan sopeutumiseläkkeen sijaan maksetaan kansanedustajille sopeutumisrahaa.

Sopeutumisrahaa koskevia säännöksiä sovelletaan uusiin ensimmäisen kauden kansanedustajiin, joiden edustajantoimi on alkanut 1.3.2011 jälkeen. Sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen kestosta riippuen enintään yhden – kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä. Sopeutumisrahan maksamiseen vaikuttavat saajan ansio- ja pääomatulot.

Samaan aikaan eläkettä ja pääomatuloja

Vuotta 2011 ennen kansanedustajana ollut voi saada sopeutumiseläkettä, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla. Sopeuttamiseläkettä voi saada jo kymmeniä vuosia ennen varsinaista eläkeikää. Ehtona on, että henkilö on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan (kaksi vaalikautta).

– Pääomatulot eivät kuitenkaan vaikuta sopeutumiseläkkeeseen, joten entinen edustaja voi siis saada esimerkiksi 3 000 euron sopeutumiseläkettä ja samaan aikaan nostaa pääomatuloja satojentuhansien eurojen edestä, Lehto ihmettelee.

– Tämä vääristää kilpailua, kun ex-kansanedustajien yritystoimintaa tuetaan sopeuttamiseläkkeen muodossa. Tätä ei voi pitää kohtuullisena. Sopeutumiseläke on tarkoitettu väliaikaiseksi tulonlähteeksi ex-kansanedustajille, jotka eivät työllisty työmarkkinoilla edustajakautensa jälkeen, ei pysyväksi lisäansioksi veronmaksajien kustannuksella.

”Ex-kansanedustajat mukaan säästötalkoisiin”

Sopeutumiseläkettä nauttivien ex-kansanedustajien eläke tulisi lopettaa ja saattaa samalle tasolle nykyisten kansanedustajien ja kansalaisten kanssa.

– Kansalaiset joutuvat osallistumaan kansantaloutemme säästötalkoisiin monin eri tavoin, joten olisi kohtuullista ja oikeudenmukaista, että nämä erityisasemassa olevat erityiseduista nauttivat ex-kansanedustajatkin osallistuisivat omalta osaltaan myös näihin yhteisiin talkoisiin.

Tähän on vihdoin saatava muutos ja nämä eliittieläkkeet poistettava kansanedustajilta.

1 kommentti .

IKÄ ON VAIN NUMERO (VAI ONKO)

Keskiviikko 13.9.2017 klo 8.26

Otsikon mukaista sanontaa käyttää usein hieman ikääntyneempi henkilö, joka ei halua olla niin vanha kuin todellisuudessa on. Toisin on kuitenkin usein nuorilla. Nuoren kun monesti toivoisivat olevansa paljon vanhempia kuin oikeasti ovat, vähintään täysi-ikäisiä. Poikkeuksiakin tosin löytyy. Muutaman viimevuoden aikana on ilmaantunut maahamme huomattava määrä nuoria turvapaikanhakijoita, jotka tahallaan valehtelevat ikänsä alle 18-vuotiaaksi. Maahanmuuttoviraston mukaan noin 70-80 prosentilla turvapaikanhakijoista ei ole henkilöllisyysasiakirjoja mukanaan Suomeen saavuttaessa ja iänmääritystutkimuksissa on todettu, että vähintään 70 prosenttia alaikäisiksi ilmoittautuneista tutkituista, onkin todellisuudessa täysi-ikäisiä.

Kun Uuno Turhapuro vuonna 1990 julkaistussa elokuvassa oli koulunpenkillä opettelemassa kirjaimia, niin katsojia nauratti se että aikuinen mies oli pienten lasten joukossa oppilaana. Mutta nyt lähes 30 vuotta myöhemmin ei naurata asia, jossa kouluissa tapahtuvaan valmistavaan perusopetukseen on sijoitettu opiskelemaan ikänsä valehtelevia aikuisia turvapaikanhakijoita. Näin myös Turussa puukotukseen syyllistynyt marokkolainen mies, joka Suomeen tullessaan olikin jo yli parikymppinen.

Monet marokkolaiset nuoret ovat lähteneet Eurooppaan, tai haaveilevat lähdöstä. Moni on myös lähtenyt terrorijärjestö Isisin riveihin (arvioiden mukaan yli 1000). Miksi sitten Marokosta lähdetään ulkomaille juuri turvapaikanhakijana, vaikka Ulkoasiainministeriön matkustustiedotteen mukaan Marokko on yhteiskunnallisesti vakaa ja suhteellisen turvallinen maa? No tietysti leveämmän elämän toivossa ja mikä olisikaan helpompi keino asettua Eurooppaan, kuin ilmoittautua turvapaikanhakijaksi ja elellä muutama vuosi täydellä ylläpidolla. Sitten kun on jonkin aikaa oleskeltu ja leppoisaa elämään vietetty, niin heille voikin olla järkytys, jos turvapaikka ei tulekaan kuten Manulle illallinen.  

Turun puukotukset sai viimein joitakin sinisilmäisiä poliitikkoja havahtumaan, ettei Suomi olekaan enää mikään lintukoto, missä ei koskaan tapahdu mitään pahaa. Me aidot perussuomalaiset olemme vuosikaudet yrittäneet kertoa näistä maahanmuuttoon liittyvistä uhkakuvista, eikä meitä ole uskottu. Nyt viimeaikaisten tapahtumien jälkeen hallituskin alkaa hieman herätä ja onkin ehkä tekemässä murusia toimenpiteistä, jotka se jo aikaisemmin vuonna 2015 hyväksyi 80-kohtaisessa turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassaan (joka on pääosin perussuomalaisten nykyisen puheenjohtaja Halla-ahon koostama). Perussuomalaiset siis antoivat hallitukselle lääkkeet jo 2015, mutta monien sinisilmäisyys esti lääkityksen aloituksen ja johti perussuomalaisten ulospotkimiseen hallituksesta.

Mutta kyllä sitä sinisilmäisyyttä ja laput silmillä olemista riittää jatkossakin. Sisäministeriö on ehdottanut harkittavaksi, että esimerkiksi Isisin riveissä taistelleille paluumuuttajille tarjottaisiin ”ohituskaistaa” yhteiskunnan palveluihin ja asuntojonoihin. Samaa mieltä on myös Vantaan kaupunki lausunnossaan, vaikka Vantaalla on yli 5000 hakijaa vuokra-asuntojonossa. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta on taas esittänyt, että laittomasti maassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluihin satsataan ja niintä tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla monilla eri kielillä. Näitä esityksiä kun tulee liukuhihnalta, niin maamme vetovoima vain kasvaa elintasopakolaisuutta harkitsevien keskuudessa. Ja myös terroristitaistelijoiksi lähtö tulee radikalisoituneille maahanmuuttajille houkuttelevammaksi, kun on varmuus siitä, että sotatantereilta paluun jälkeen suomalainen yhteiskunta haluaa pitää heistä edelleen hyvää huolta.
Siis aivan järjetöntä touhua hyväuskoisilta maailmanparantajilta!

Kommentoi kirjoitusta.

KUN EU TARVITSEE MAKSAJAA, NIIN SUOMI AVAA LOMPAKON

Maanantai 19.6.2017 klo 13.36

Kun USA:n presidentti Donald Trump ilmoitti, että USA tulee irtaantumaan Pariisin ilmastosopimuksesta, niin johan Suomen viher-vasemmistolainen kuoro alkoi hoilata vanhaa virttä, jossa vaaditaan, että meidän suomalaisten pitäisi hoitaa muidenkin maidenvelvoitteetSiis sama virsi jatkuu kuin ennenkin. Suomea vaaditaan hoitamaan muunkin maailman asiat hinnalla millä hyvänsäKoska meidän täytyy ja kyllä meillä on varaa. 

Ihan aluksi. Suomen osuus maailman CO2-päästöistä on 16 promillea ja jos Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet toteutuvat, niin Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä pienenee vajaat 7 promillea. Tällä hetkellä Suomen hiilidioksidi kokonaispäästöt ovat 54 miljoonaa tonnia koko maailman 33 miljardista tonnista.

Koska osa EU-maista ei olisi halunnut ratifioida Pariisin ilmastosopimusta, niin siellä sovittiin, että ilmastopoliittiset tavoitteet toteutetaan taakanjaolla. Ja kun taakanjaosta puhutaan, niin sehän tarkoittaa aina sitä, että Suomi ja suomalaiset joutuvat maksumiehiksi. Niissä maissa, joissa päästöinvestoinnit olisivat suhteessa edullisimpia, pyritään nyt todella pieniin päästövähennyksiin. Kun taas maissa, joissa päästöinvestoinnit ovat kaikkein kalleimpia, niin pyritään maksimaalisiin päästövähennyksiin. Meniköhän taas niin kuin strömsössä?

EU:n eri maiden sähköntuotannon rakenteesta kivihiilen osuus on seuraavanlainen: Puola 92 %, Bulgaria 90 %, Romania 90 %, Tanska 48 % ja Saksa 46 % (tukee vieläkin ruskokivihiilituotantoa itäisessä Saksassa). Kun taas Suomen sähköntuotannossa kivihiilen osuus on vain 6,7 %! EU:n taakanjaossa päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen vähennystavoitteet maille, joilla kivihiilen osuus sähköntuotannosta on noin 90 %, on seuraavanlainen: Bulgaria 0 %, Romania 2 % ja Puola 7 % (vaatii EU:ta tukemaan heidän uusien hiilivoimaloiden rakentamista). Kun taas Suomen päästöjen vähennystarpeet olisi käsittämättömät 39 %.

Pitäisikö Suomen tehdä Trumpit ja irtaantua Suomelle epäedullisista sopimuksista ja toteuttaa omaa ilmastopolitiikkaa. Voisimme hyödyntää niin sanottuja hiilidioksidisieppareita ja lisätä uusiutuvaa energiatuotantoa ilman yhteiskunnallemiljardeja tulevaisuudessa maksavia tukipaketteja. Näin voisimme päästä huomattavasti parempiin ilmastopoliittisiin tuloksiin ja voisimme vahvistaa omaa teollisuuttamme samalla kun monipuolistaisimme energiatuotantoamme.

Jälleen voikin todeta. Missä EU, siellä ongelma. EU sanelee meille kaiken ja me nöyristelemme ja kumartelemme heille. Mutta pääministerin ja valtionvarainministerin mukaan EU:ta ei saisi arvostella, koska mallioppilas Suomen pitää olla kiltti nettomaksaja ja otettava kaikki ”ihanuus” mukisematta vastaan, mitä Brysselistä meille määrätään. Sitten vielä ihmetellään, miksi me perussuomalaiset olemme EU-kriittinen puolue.

Erään vihertävän puolueen jäsen sanoi Brexitistä seuraavaa. Brittien on turha luulla, että EU neuvottelisi Britannian kanssa EU-eron ehdoista. Sillä EU tulee sanelemaan ehdot”.Näinhän se menee. EU sanelee kaiken ja sitten vielä ihmetellään miksi Britit haluavateroon sanelusta.

1 kommentti .

VÄESTÖMÄÄRÄ KASVAA KUIN PULLATAIKINA

Tiistai 30.5.2017 klo 11.49

Maailmassa on tällä hetkellä noin 7,5 miljardia ihmistä. Se on noin 1400 kertaa Suomen väkiluku ja suhde kasvaa jatkuvasti. YK:n raportin mukaan maailman väestömäärän ennustetaan kasvavan 8,5 miljardiin vuoteen 2030 mennessä. 2050 väkiluku olisi YK:n arvioiden mukaan jo lähes kymmenen miljardia ja vuosisadan lopussa yli 11 miljardia ihmistä täällä meidän pienellä pallolla. Maailman väkimäärä tulee siis kasvamaan 50 % seuraavan reilun 80 vuoden aikana, mikäli raporttiin on luottaminen.

Se mikä on yllättänyt ja myös huolestuttaa tutkijoita, on se että Afrikan väestön kasvu jatkuu niin nopeana. Arvioiden mukaan Afrikan väestömäärä nelinkertaistuu vuosisadan loppuun mennessä 4,4 miljardiin ihmiseen. Eli Afrikan väestön kasvu on huomattavasti nopeampaa kuin muun maailman.

 

Kun näitä lukuja tutkailee, niin on selvää että pakolaisuus tulee huomattavasti lisääntymään kiihtyvällä tahdilla läpi tämän vuosisadan. Ja jos Afrikan köyhyydessä elävä väestö hieman vaurastuu, niin heillä tulee olemaan tarpeeksi varallisuutta lähteä hakemaan turvapaikan lisäksi myös parempaa elintasoa pidemmänkin matkan päästä, kuten nyt on käynyt Lähi-idässäkin. Suurin osa turvapaikan hakijoista saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mikä todistaa sen, että lähdetään hakemaan vain parempaa elintasoa.

 

Kun ajatellaan kuinka heppoisesti meillä on aikaisemmin kiinnitetty huomiota turvapaikkapolitiikkaan ja on tarjottu hyviä sosiaalietuuksia turvapaikanhakijoille, niin maineemme on kiirinyt maailman kolkkiin. Onneksi perussuomalaisten toimesta nyt on saatu tämä vetovoimatankkeri tekemään käännöstä, vaikkakin tuskallisen hitaasti. On täysin selvää, että jos me perussuomalaiset emme olisi hallituksessa, niin vetovoimatankkeri saisi seilata vapaasti eteenpäin ja siihen lastattaisiin jopa lisää vetovoimatekijöitä tiettyjen puolueiden toimesta.  

 

Pakolaisia oli maailmassa vuoden 2015 lopussa yli 65 miljoonaa ja kun katsoo väestön kasvuennusteita, niin pakolaisten määrä tulee kasvamaan kasvamistaan läpi vuosisadan, eikä loppua ole näkyvissä. Pelkästään 2015 pakolaisten määrä kasvoi lähes kuudella miljoonalla ihmisellä ja arvioiden mukaan vuosisadan puolivälissä pakolaisia on jopa satoja miljoonia!

Kun katsotaan kuinka suuret kustannukset jo nyt turvapaikanhakijoiden ryntäys on aiheuttanut maallemme, niin millainen on velkaisen maamme talous- ja turvallisuustilanne tulevaisuudessa, jos perussuomalaiset eivät olisi kääntämässä laivaa.

 

Nyt sitten moni sanoo, että kehitysapua pitäisi lisätä, jottei ihmisten tarvitsisi lähteä pakolaiseksi. Suomi on maksanut kehitysapua vuosien 1990-2016 aikana lähes 20 miljardia euroa. Siis pelkästään Suomi yksinään. Ja samaan aikaan pakolaisten määrä on kasvanut sen mukana. Voikin todeta, että nykyinen hallitus on perussuomalaisten vaatimuksesta tehnyt oikean liikkeen, kun tehottomia kehitysapurahoja on tällä hallituskaudella leikattu. Tänä vuonna kehitysyhteistyön maksatukset vastaavat 0,40 % Suomen bruttokansantulosta, kun se vielä vuonna 2014 oli yli 0,6 % bruttokansantulosta.

 

Lopuksi. Maailman yhteenlaskettu kehitysyhteistyön määrä oli vuonna 2016 noin 129 miljardia euroa ja se on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut, kun inflaatio ja valuuttakurssit huomioidaan. Samaan aikaan Suomen kehitysyhteistyön kasvu euroissa oli vielä hurjempaa.

1 kommentti .

MÄKIMONTUSSA ON NYT TILAA, UIMAHALLEISSA EI

Perjantai 7.4.2017 klo 11.53

Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta ja heistä 150000 tietämättään. Tämä on hälyttävä uutinen etenkin kun määrän ennakoidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Yksi keino ehkäistä riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen on liikunnan lisääminen. Tästä saankin aasinsillan aiheeseeni.

 

Uudesta uimahallista Lahteen on puhuttu jo vuosikymmeniä ja vihdoin tunnelin päässä alkaa näkyä hiukan valoa. Uuden uintikeskuksen hankesuunnittelun pitäisi alkaa jo ensi vuonna ja tulevan valtuuston tuleekin olla aktiivinen, ettei hanketta vietäisi vajavaisena eteenpäin.

Mielestäni kuntalaisten on vihdoin aika saada monipuolinen uintikeskus, jonka tulee palvella laaja-alaisesti kaikkia kaupunkilaisia ympäri vuoden. Sijoituspaikan tulisi olla Launeen perhepuiston läheisyydessä jo saavutettavuuden takia.

 

Suunniteltavan 50 metrisen sisäaltaan tulisi olla kahdeksanratainen, johon myös liikuntarajoitteiset pääsisivät helposti. Väestömme ikääntyy ja on ensisijaisen tärkeää, että altaisiin pääsisi myös loivaa ramppia käyttäen, eikä vain tikkaita tai portaita pitkin. Tämä mahdollistaisi entistä useamman osallistumisen itsenäisesti esim. vesijumppaan ja vesijuoksuun. Myös yksi saunoista pitäisi rakentaa matalaksi, jolloin liikuntarajoitteisetkin voisivat nauttia kunnon löylyistä istumatta saunan alarappusilla. Halliin tulisi sijoittaa myös nykyaikainen lastenallasta pienine liukumäkineen.

 

Koska nykyinen maauimala on logistisesti monien saavuttamattomissa ja altaan käyttöaikaa lyhentää tulevaisuuden Ahoset hyppyharjoituksineen, niin mielestäni uusi ulkoilma-allas voitaisiin rakentaa tulevan uimahallin yhteyteen, jolloin saisimme ihan oikean uintikeskuksen oheispalveluineen. Uudessa uimahallissa voisi olla osa seinistä tehty lasista, jotka voitaisiin osittain avata sään niin salliessa ja näin käyttäjiä palvelisi kesäisin kaksi allasta vierekkäin ja altaita voisi käyttää monet käyttäjäryhmät samanaikaisesti. Ulkoallas voisi olla muodoltaan monimuotoinen viihdeallas, eikä täysin perinteisen suorakaiteen muotoinen. Sisällä voisi olla kesäisin radat kilpa- ja kuntouimareille, sekä vesijuoksijoille ja kun hallin seinät avattaisiin, niin sisällekin pääsisi raitista ulkoilmaa, ilmat pelkoa ihon palamisesta.

 

Uintikeskukseen voitaisiin sisällä olevan kahvion lisäksi sijoittaa ulos myös pöytäryhmiä kesäkäyttöön, joissa perheet voisivat nauttia eväitään. Eikä varmaan uintikeskuksen arvoa laskisi, jos siellä olisi myös ulkokuntosali. Pukuhuoneet, saunatilat ja kahvilatilat olisivat yhteiset, kuten olisi suurelta osin myös altaiden tekniset järjestelmät. Näin säästettäisiin kustannuksissa, vaikka uintikeskuksen perustamiskustannukset olisivat suuremmat kuin perinteisen uimahallin, niin käyttökustannukset tulisivat edullisemmaksi kuin yhden uuden hallin ja nykyisen mäkimontussa sijaitsevan maauimalan erikseen.

 

Mäkimonttua onkin jo tarpeeksi verovaroin ehostettu. Nyt on kunnon uintikeskuksen vuoro ja tietysti kisapuiston kuntoon laittamisen.

Kommentoi kirjoitusta.

TOVERIT ODOTTAVAT VESI KIELELLÄ VAALEJA

Sunnuntai 12.2.2017 klo 21.36

Viikko sitten uutisoitiin suurin otsikoin kuinka SDP:n ”verkkosukkapuoluekokouksessa”, demarit valitsivat jatkokaudelle istuvan puheenjohtajansa toveri Antti Rinteen. Henkilön ketä nyt sosiaalidemokraattien piirissä ylistetään Suomen pelastajana ja seuraavana pääministerinä. Demaripiirien mukaan seuraavia eduskuntavaaleja ja demarien murskavoittoa tultaisiin juhlimaan ennenaikaisesti jo kuluvan vuoden aikana. Sillä demarien mielestä Rinnettä tarvitaan pelastamaan Suomen kansa, vihertävillä ja kaikkia halailevilla (ei koske Krista Kiurua) otteillaan, ja tietysti reilulla lisälainan otolla, joka lastemme maksettavaksi jätettäisiin. Mikä siis muuttuisi demareiden edelliseltä hallituskaudelta?

 

Juhla- ja linjapuheissaan Rinne toivoi, että SDP:n on osattava yhdistää uuden teknologian tuomat hyödyt turvallisen ja inhimillisen tulevaisuuden rakentamiseen. Kuitenkin vain muutamia kuukausia sitten, vaihtoehtobudjetissaan demarit halusivat ottaa valtion tämän vuoden budjettiin puolet Sitran taseesta, eli 355 miljoonaa euroa ja laittaa ne yhdessä vuodessa haisemaan (tästä summasta 100 miljoonaa lisää kehitysyhteistyöhön maailmalle) maamme 100-vuotis juhlan kunniaksi. Siis Sitralta pois, jonka tarkoituksena on edistää ja luoda toimintamalleja, joissa terveys, työ ja osallisuus ovat avaintekijöitä koetussa hyvinvoinnissa, sekä kehittää hyvinvointia edistäviä rahoitus- ja palvelumalleja Suomessa. Teot ja puheet jäävät siis jälleen kohtaamatta ja demarien budjettitoive olisikin ollut vain yhden vuoden silmänkääntötemppu toteutuessaan.

 

Puheenjohtaja Rinne totesi puheessaan myös, että koulutus on edelleen tehokkain väline pitää kaikki mukana. Mutta keväällä 2015 ollessaan valtionvarainministerinä, hän esitteli puolueensa talousohjelmaa eduskuntavaaleihin, jossa SDP olisi ollut valmis leikkaamaan toisen asteen koulutuksesta 270 miljoonaa, eli huomattavasti enemmän kuin nykyinen hallitus. Siis vain kaksi vuotta sitten, jolloin demarit olivat myös valmiit miljardien leikkauksiin ja jopa miljardin veronkorotuksiin hallitukseen päästessään. Mutta nyt oppositiossa heille ei kelpaa mikään mitä hallitus tarjoaa, mutta kysyttäessä, mitkä leikkaukset he hallitukseen päästessään peruisivat, niin ikinä ei tule tähän vastausta. Koska hiljaa hyväksyvät nykyisen hallituksen päätökset, tietäen niiden tarpeellisuuden.

 

SDP:n tavoitteena on nyt myös ilmainen varhaiskasvatus jokaiselle lapselle. Varhaiskasvatus on jo nykyisellään ilmainen kaikkein vähävaraisimpien perheiden lapsille. Mutta demareiden tarkoitus onkin nyt poistaa varhaiskasvatusmaksut myös kaikkein suurituloisimpien perheiden lapsilta. Eli suomennettuna tarkoittaisi sitä, että kansanedustaja kenellä olisi kaksi alle kouluikäistä lasta, voisi säästää varhaiskasvatusmaksuissa vuodessa jopa kuusi tuhatta eroa. Mutta kaikkein pienituloisin ei säästäisi mitään, koska ei nykyiselläänkään maksa lapsiensa varhaiskasvatuksesta.

 

SDP:n entisen kansanedustajan Kimmo Kiljusen eläkealoite taitetun eläkeindeksin palauttamiseksi palkkapainotteiseksi ei edennyt demareiden puoluekokouksessa, mutta puolueen puheenjohtaja toveri Rinne kantoi kuitenkin huolta kebab- ja pizzaravintoloiden työntekijöiden palkkojen riittävyydestä. Asiat siis laitettiin demarien mielestä tärkeysjärjestykseen, sillä kuuluvathan pizzeriatyöntekijät tunnetusti suurelta osin vähemmistöön.

Mainittakoon myös, että tasa-arvoa kampanjoineet demarifeministit eivät halunneet kokouksen verkkosukkahousukampanjaan mukaan miehiä!

Kommentoi kirjoitusta.

SEURAKUNNAT TARJOAVAT PAPPILAN HÄTÄVARAA

Torstai 24.11.2016 klo 20.36

Kuten viime aikoina olemme saaneet lukea, niin eri seurakunnat ovat piispojen siunauksella aloittaneet ulkomaalaisille tarkoitetun majoitusbisneksen. Bisneksen, jonka kirkkoon kuuluvat seurakuntalaiset kustantavat, ilman että heiltä on asiasta kysytty mielipidettä. Kysymys on siis siitä, että eri seurakunnat ovat alkaneet, tai aloittamassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, laittomasti maahamme jääneiden paperittomien ulkomaalaisten majoittamisen lainsäädännöstä piittaamatta.

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan niillä seurakunnilla, jotka ovat ovensa laittomasti maassa oleville avanneet, on kirkon tuki takana. Mutta onko kirkolla, sen jäsenten tuki tähän laittomaan toimintaan?

Paperittomille hätämajoituksen tarjoaminen antaa vääränlaisen viestin maamme vieraanvaraisuudesta turvapaikanhakijoiden lähtömaihin. Tämähän viestittää selvästi, että vaikka tänne tultaisiin väärin perustein, ilman turvapaikan tarvetta, niin teistä pidetään silti huolta. Laittomasti maassamme oleville tarjotaan majoituksen lisäksi myös taloudellista apua, kuten myös ruoka-apua. Myös terveyspalveluita on saatavilla. Mikäs siinä on työttömän Irakilaisnuoren lähteä maahamme vuoden parin mittaiselle ilmaiselle lomaleirille (täyshoidolla), yrittäen samalla saada myönteinen turvapaikkapäätös maahamme. Ja jos onni ei käy oikeudessakaan, niin voihan sitä silti jäädä halutessaan pidemmäksikin ajaksi tekemään laittomasti töitä, taikka vaihtoehtoisesti elättämään itsensä rikoksilla, kunnes lain koura saavuttaa. Mutta ei heitä haittaa, onhan maamme rangaistuslaitokset tunnettuja mukavuustasoistaan. 

 

Presidentti Sauli Niinistökin totesi uudenvuoden puheessaan, että ”pakolaisuuden luonnekin on muuttunut. Liikkeelle lähdetään muualtakin kuin hädän keskeltä. Pakolaisuus ja kansainvaellus kulkevat nyt käsi kädessä kohti Eurooppaa”. Presidenttikin sen myönsi, että osa turvapaikanhakijoita hakee vain parempaa, ei turvaa. Heitä yritämme nyt palauttaa kotimaihinsa, koska he eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan ja tätä kirkko yrittää nyt toiminnallaan vaikeuttaa. Vaikka paperittomien piilottelu voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, niin siitä kirkko vähät välittää.

 

Nyt sitten odotellaankin, koska nämä laittomasti maassamme oleskelevat, alkavat vaatimaan parempaa palvelua ja tarjontaa myös kirkon suojissa. Odotettavissa kun on, ettei perinteinen vanhan ajan ”pappilan hätävara” heille pitkään kelpaa. Niin kuin ei ole ateriat ja majoitusolosuhteen kelvanneet vastaanottokeskuksissakaan.

Kommentoi kirjoitusta.

KANSA TEKEE VALINNAN

Keskiviikko 9.11.2016

Kansa valitsee, ei media, eikä gallupit. Tämä nähtiin jälleen vaaleissa, tällä kertaa Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa.
Ensin perussuomalaisten jytkyn uusinta, sitten Brexit ja nyt Donald Trump. Jokohan viimein media oppisi kertomaan ihmisille mitä oikeasti tietävät, eikä vain omia toiveitaan ja odotuksiaan. On kansalaisten aliarvioimista ja heidän mielipiteidensä vähättelyä, jos media valikoi millaiset mielipiteet saavat julkisuutta ja palstatilaa. Yrittäen näin vaikuttaa äänestyksien lopputuloksiin.
Nyt moni jälleen väittää, että Yhdysvaltojen kansalaiset äänestivät väärin, eivätkä he yksin saisi päättää näin vaikutusvaltaisen maan presidentistä itsenäisesti. Samalla voisi kysyä, pitäisikö sitten EU:n kansalaisten päästä äänestämään Suomen presidentistä. Ei pitäisi! Jokaisella valtiolla on oikeus valita oma presidenttinsä, myös Yhdysvalloilla.
Suomalaiset äänestivät perussuomalaiset uuteen jytkyyn ja samalla hallitukseen, Britannia äänesti eroavansa EU:sta ja nyt Yhdysvallat äänestivät Trumpin presidentiksi. Miksi? Siksi että kansa haluaa itse päättää asioistaan, eikä olla muiden maiden käskytettävänä ja heidän maksujen maksajina. On myös ymmärretty, että hallitsematon maahanmuutto ja rajat auki periaate tuo suuria ongelmia tulevaisuudessa. Ja ennen kaikkea kansa haluaa huolehtia omista kansalaisistaan, ennen kuin aletaan auttamaan muita ja syytämään veroin kerättyä rahaa ulkomaille.
Lyhyesti OMA KANSA ENSIN!!!   

Kommentoi kirjoitusta.

AVOIMIEN OVIEN LINTUKOTO

Lauantai 5.11.2016

Kansanedustajien kuuluisi nauttia Suomen kaltaisessa länsimaassa erittäin korkeasta ja tasa-arvoisesta sananvapaudesta.

Kun kansa on huolestunut sisäisen turvallisuuden heikkenemisestä, joka johtuu ennen kaikkea maahanmuuttajien tekemien rikoksien jyrkästä kasvusta ja siitä uhasta, jonka Eurooppa on kohdannut terrorismin muodossa viimeisen vuoden aikana. Niin tästä ei saisi etenkään perussuomalaiset puhua, ilman ettei välittömästi heitetä ilmaan rasismisyytöksiä. Meidät kun yritetäänkin vaientaa etenkin viher-vasemmiston suunnalta. Perussuomalaiset ovat puolue joka kuuntelee kansalaisten huolia ja tarpeita ja myös puhumme niistä asioista kansankielellä. Tämä ei kaikille vieläkään sovi.

 

Kun perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa aikaan sen, että turvapaikanhakijoiden suurin tulva on saatu tukittua, niin mitä tekevät neljän oppositiopuolueen kansanedustajat. He haluavat yhteisellä aloitteella moninkertaistaa Suomen pakolaiskiintiön. Siis vaikka nykyinen turvapaikanhakijatilanne ei ole läheskään hallinnassa ja maksaa tänäkin vuonna veronmaksajillemme arviolta yli miljardi euroa (1000000000 €). Tästäkin perussuomalaisten pitäisi olla vain hiljaa ja myötäillä oppositiota, sillä muutenhan olemme heidän mielestä ilkeitä rasisteja. 

 

Terroristijärjestö ISIS soluttautuu parhaillaan pakolaisina Eurooppaan ja myös Suomeen, vaikka joku muuta väittäisikin. Venäläiset sijoittavat tunnuksettomia sotilaitaan maahamme ja ovat ostaneet kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta niin kiinteistöjä kuin maa-alueita,myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Tästä kaikesta perussuomalaiset ovat olleet jo vuosia huolissaan, mutta meitä ei ole haluttu kuunnella. Nyt kun viimein Supo ja asiantuntijatkin ovat kiinnittäneet asiaan huomiota, niin onneksi muutkin hallituspuolueet ovat havahtuneet asian vakavuuteen.

 

Venäjä on taistellut kovin ottein ISIS-jihadisteja vastaan Syyriassa ja nyt kun nämä jihadistit ovat jäämässä alakynteen myös Irakissa, niin heidän aikomuksena on naamioitua väärennetyillä passeilla pakolaisiksi ja matkustaa eripuolille Eurooppaan, terrori-iskuja tehdäkseen.

Mutta mitä tapahtuu sitten, kun Suomesta turvapaikkaa hakeneet kostonhimoiset terroristitiskevät venäläisten omistamaan ja heille merkittävään kohteeseen Suomessa? Tai Suomessa majailevat terroristit iskevät Venäjän maaperälle. Toteuttaako Putin silloin uhkauksensa ja tuo joukkonsa rajamme yli, puolustaakseen kansalaisiaan terroristeilta? Vai tarvitseeko venäläisten sotilaiden edes tulla rajamme yli, kun heillä on jo maassamme tunnuksettomia sotilaita valmiina puolustamaan kansalaisiaan?  

Taistelemmeko sitten omalla maaperällämme terroristeja vastaa yksin, vai yhdessä Venäjän kanssa? Vai taistelemmeko samaan aikaan sekä terroristeja ja Venäjää vastaan? Tai sitten vain katselemme hiljaa sivusta, kun Venäjä hakee oikeutta kansalaisilleen.

 

Venäjän lakien mukaan Venäjän armeija voi mennä oman maansa rajojensa ulkopuolelle, jos tarkoituksena on puolustaa venäläisiä sotilaita tai ulkomailla asuvia Venäjän kansalaisia, sekätaistellakseen terrorismia vastaan. 

 

Mutta eihän näin voi käydä, kun eihän terroristejakaan Suomeen tule. Ainakaan heidänmielestä, joidenka silmät eivät ole vieläkään avautuneet tähän nykyiseen maailmaan.    

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »